Velkomen til Ål Bygdearkiv


Arkivet tek vare på lokalt stoff i tekst, bilete og lyd. Her kan privatpersonar, lag og bedrifter levere stoff slik at det vert tatt vare på for ettertida.


Har du bilete, videoar eller hendingar frå ekstremværet "HANS" du kunne tenke deg å dele?
Sjå NRK-innslag om filmprosjektet her

Ål bygdearkiv ynskjer i samarbeid med Ål Historielag og Filmprodusentane AS å bygge opp eit arkiv frå denne hendinga.
Formål: Dokumentere ”HANS” for ettertida slik innbyggarane i Ål opplevde det. Bilete/mobilvideoar (med relevant info) og tekstar kan sendast til denne epost-adressa:

hans@filmprodusentane.no

eller via opplastlink på nettsida:

www.filmprodusentane.no

Ved avlevering vert retten til å disponere materialet overført til Ål Bygdearkiv.
Støtta av Ål kommune.

Arkivet har også ein del tidsskrift og bøker av både eldre og nyare dato. Her finn du bygdebøker frå Hallingdal og nokre stader utanom. Ikkje noko av materialet er til utlån, men det meste kan du få lese hjå oss.

Plakatt_web

Har du noko du ynskjer å bli kvitt, la medarbeidarane i arkivet avgjere om det er interessant å ta vare på eller ikkje.  
 
Har du gitt ut eller skal du gi ut bok, hefte eller anna med lokalt stoff? Kan du vera snill og gi eit eksemplar til arkivet?

Her vil det kome nytt stoff og kanskje nokre endringar jamnleg. Kom innom, og gje oss gjerne beskjed om det er noko du saknar eller om du finn feil.