Spelemannsbladet


- I alt 55 nummer av bladet frå tida 1954 – 1986
- 48 nummer av Spelemannsbladet i årgangar frå 1978 – 1988
- Landslaget for spelemenn: Arbeidsprogram 1979/80
- Rekneskapsoversyn for Spelemannsbladet 1978
- Årsmøte i Landslaget for Spelemenn på Pers hotell, Gol 1979
- Rundskriv frå Landslaget for Spelemenn 1979