1. Ål speidertropp


STIFTA 7. SEPTEMBER 1930
OPPRETTA PÅ NY 1957

- Troppsflagg
- Patruljeflagg for Elg og Falk
- Rapportar frå Elg 1959
- Rapportar frå 1. Ål KFUM 1970 og 1972
- Møteprotokoll 1930 – 1935
- Kameraten - handskriven avis 1932 – 1935
- Kort historikk 1930 – 1935. Ved Ivar Rolland 1990
- Avisbilete og informasjonshefte frå landsleiren i Mandal 1932
- Songbok
- Informasjon til Buskerud krets sommerleir 1934
- 3 patruljebøker for Tiur – patruljen v/Ivar Rolland

- Ein del småting frå arbeidet, m.a. ein del ”dyktighetsmerker”
- 5 diplom frå krets og tropp for godt utført arbeid
- Ein del skriftlege svar på oppgåver
- 2 kart
- Katalog frå Speider – Sport
- ”Dagbok” 1959 for Olav Bergo
- Lekebok Norges KFUK – speidere
- Informasjonshefte og biletebok for landsleiren i Brunlanes 1960
- 12 patruljebøker/bøker for einskildspeidarar
- ”Historiebok”/Møtebok 1957 – 1958 og 1962