Stadnamn på ANAMN Akarberg
UTTA 'a:karbærg
DATI 'a:karbærg
PREP
LOKA berg
KONR 0619 Ål
GBNR sameige
KART ØK BO 064 Kråkhamar
KARU G4
INNR 162
INFO Trintrud, O.K. født 1916
OPPS Trintrud, O.K. 1981
KOMM Lite berg, stuper mot N og NV. I fjellhamni.
        Flatvore oppå, med fin topp.
 
NAMN Akslebergi
UTTA "økslæbærji
DATI "økslæbærgo
PREP
LOKA bergstup
KONR 0619 Ål
GBNR fleire
KART ØK BR 062 Bjørøyen
KARU B C 4 6
INNR 72
INFO Helling, Ola L. født 1914
OPPS Ellingsgard, Ola 1984
OPPS Rotneim, Kari 1983
KOMM Bergstupi under 70 Aksli.

NAMN Akslenuten
UTTA "økslænu:t'n
DATI "økslænu:te
PREP
LOKA nut
KONR 0619 Ål
GBNR 9,12
KART ØK BR 062 Ivjunatten
KARU b1 2
INNR 2
INFO Flatland, Halvor født 1900
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Markert nut, litt A for 1 Aksli, skild frå denne ved Aksleskardet.
 
NAMN Aksleskardet
UTTA "økslæska:Læ
DATI "økslæska:Le
PREP i
LOKA skard
KONR 0619 Ål
GBNR 7,10
KART ØK BR 062 Ivjunatten
KARU b1 2
INNR 6
INFO Flatland, Halvor født 1900
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Skardet mellom 1 Aksli og 2 Akslenuten.
 
NAMN Aksli
UTTA 'øksle
DATI 'øksl'n
PREP
LOKA fjell
KONR 0619 Ål
GBNR fleire
KART ØK BR 062 Bjørøyen
KARU B5 6
INNR 70
INFO Sire, Olav født 1918
OPPS Ellingsgard, Ola 1984
KOMM Nordre enden av 71 Møni. Liknar ei aksl, sett fra Torpo sentrum. Også reg. på ØK Ivjunatten BR 062.
 
NAMN Aksli
UTTA 'åksle
DATI 'åksle
PREP ved
LOKA høgde
KONR 0619 Ål
GBNR sameige
KART ØK BM 063 Ausand
KARU D2 3
INNR 45
INFO Dengerud, Helge født 1929
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Høgdefall, liknar ei aksl.
 
NAMN Aksli
UTTA 'øksle
DATI 'øksl'n
PREP
LOKA fjellrygg
KONR 0619 Ål
GBNR 4,8   10,13
KART ØK BR 062 Ivjunatten
KARU a1 2
INNR 1
INFO Flatland, Halvor født 1900
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Nordre enden av fjellryggen Møni, (reg. på ØK Nubgardslii BQ 064 5 4) ser ut som ei aksle, sett frå Torpo sentrum. Ogso reg. på ØK Bjørøyen BR 062 5 1.
 
NAMN Almeflotin
UTTA "aLmæfLå:tid'n
DATI "aLmæfLå:to
PREP
LOKA jorde
KONR 0619 Ål
GBNR 33,1
KART ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU a4 5
INNR 66
INFO Krydshaug, Margit født 1899
OPPS Olav Stølen 1982.
KOMM Det flate jordet ova husi. Her står nokre svære almetre.
 
NAMN Almøyi
UTTA "aLmåyne
DATI "aLmåyn
PREP
LOKA øy
KONR 0619 Ål
GBNR 11,1
KART ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU d4
INNR 21
INFO Vestenfor, Asle født 1904
OPPS Ola Ellingsgard 1984.
KOMM Flat øy, med gran  og lauvskog. Ikkje slått.
 
NAMN Amaliahagen
UTTA "a:maliha:jin
DATI "a:maliha:ga
PREP i
LOKA gard
KONR 0619 Ål
GBNR 21,9,6
KART ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU A5
INNR 60
INFO Opheimsjorde, Ola født 1909
OPPS Ola Ellingsgard 1984
KOMM Gard. Namnet etter ei kvinne, ca. 1800.
 
NAMN Ambjørggjerda
UTTA "ambjørjæ:La
DATI "ambjørjæ:Lun
PREP
LOKA stølsvoll
KONR 0619 Ål
GBNR 22,42
KART ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU F3
INNR 114
INFO Haugen, Harald født 1917
OPPS Ellingsgard, Ola 1984
KOMM Gamal stølsvoll, no del av 113 Slåtta.
 
NAMN Amerikaeikra
UTTA a:'mæ:rikaaikra
DATI a:'mæ:rikaaikrun
PREP
LOKA eikre
KONR 0619 Ål
GBNR 92,2,3
KART ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU D3
INNR 190
INFO Hagen, Ola O. født 1927
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Litt NV for 189 Holu, i eigni til 180 Skarsgardhagen.
 
NAMN Amtmannshaugen
UTTA 'amtmanshåugæn
DATI 'amtmanshåuji
PREP
LOKA haug
KONR 0619 Ål
GBNR 111,1
KART ØK BP 061 Veståsen
KARU C D4
INNR 84
INFO Myrestølen, Lars født 1906
OPPS Ellingsgard, Ola 1981
KOMM Haug, der amtmannen brukte å sitja og nyte utsikten, då han ferierte på 82 Prestnystølen.
 
NAMN Andresåkeren
UTTA "andræså:kæN
DATI "andræså:kære
PREP
LOKA åker
KONR 0619 Ål
GBNR 35,12
KART ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU f5
INNR 16
INFO Skjervheim, Nils E. født 1919
OPPS Olav Stølen 1983.
KOMM Etter ein mann kalla Andres.
 
NAMN Andresåkeren
UTTA "andreså:kæN
DATI "andreså:kære
PREP
LOKA åker
KONR 0619 Ål
GBNR 109,1
KART ØK Sundre BP 062 5 4
KARU C3
INNR 41
INFO Ulshagen, Ole født 1908
OPPS Hermann Ulshagen 1982
KOMM Åker oppå 42 Andresåkerbakken.
 
NAMN Andresåkerbakken
UTTA "andresåkærbaKin
DATI "andresåkærbakka
PREP i
LOKA bakke
KONR 0619 Ål
GBNR 109,1
KART ØK Sundre BP 062 5 4
KARU C3
INNR 42
INFO Ulshagen, Ole født 1908
OPPS Hermann Ulshagen 1982
KOMM Bratt hall under 41 Andresåkeren.
 
NAMN Anfinngarden
UTTA "anfinnga:N
DATI "anfinnga:Le
PREP
LOKA gard
KONR 0619 Ål
GBNR 106,17
KART ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU e4 5
INNR 11
INFO Underberg, Tor født 1910
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Tidlegare gard. Utsletta i skreda 1876. Stavanger Stiftsbok: "Aalsgard med Slaatelid i Anfindsgaardtt  "
 
NAMN Anfinngardnattan
UTTA "anfinngaLnattan
DATI "anfinngaLnatto
PREP på/i
LOKA berg
KONR 0619 Ål
GBNR 106,8,11,12
KART ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU d4 5
INNR 12
INFO Underberg, Tor født 1910
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Berg ova 10 Anfinnli.
 
NAMN Anfinngardskridun
UTTA "anfinngaSkri:un
DATI "anfinngaSkri:o
PREP i
LOKA li
KONR 0619 Ål
GBNR 106,11,12
KART ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU d e4 5
INNR 13
INFO Underberg, Tor født 1910
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Øvst i lii, der raset, skriene, losna i 1876.
 
NAMN Anfinnlii
UTTA "anfinnli:e
DATI "anfinnli:n
PREP i
LOKA li
KONR 0619 Ål
GBNR 106,8,10,17
KART ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU e4 5
INNR 10
INFO Underberg, Tor født 1910
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Skogli der 11 Anfinngarden låg.
 
NAMN Annestugu
UTTA "annnæstu:gu
DATI "annnæstu:gun
PREP i
LOKA stue
KONR 0619 Ål
GBNR 32,16
KART ØK Sundre BP 062 5 4
KARU G1
INNR 197
INFO Myro, Knut født 1924
OPPS Knut Myro 1983
KOMM Der hadde Anne Aslesdatter ei stugu, før 1930(?)
 
NAMN Antonsletti
UTTA 'antonslette
DATI 'antonslett'n
PREP
LOKA slætte?
KONR 0619 Ål
GBNR 4,20
KART ØK BR 063 Pålset
KARU C5
INNR 5
INFO Svensgård, Olav født 1918
OPPS Svensgård, Olav 1982
KOMM Anton Randen hadde slått der. Uvisst om dette er ei slette, eller eit slætte, som i Torpo blir uttala "slette", altso der dei slo.
 
NAMN Armen
UTTA 'armæn
DATI 'arme
PREP
LOKA odde
KONR 0619 Ål
KART M711 1516 IV Djup
KARU 456 422
INNR 35
INFO Thon, Embrik S. født 1914
OPPS Ola Ellingsgard 1980
KOMM Stor odde som stikk ut i 60 Djupsvatnet frå N, V for stølane. Delvis neddemnd.
 
NAMN Armevarden
UTTA "armæva:Len
DATI "armæva:La
PREP
LOKA stein
KONR 0619 Ål
KART ØK BL 065 Vallidn
KARU E5
INNR 40
INFO Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Krossliknande varde lang stein innmura på tvers. A for 39 Digrevarden.
 
NAMN Arnegard
UTTA "å:d'nga:L
DATI "å:d'nga:L
PREP
LOKA gard
KONR 0619 Ål
GBNR 91,3,6,8
KART ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU E2 Ikkje merka på kartet
KARU EF2
INNR 300
INFO Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Tre gardar i Vats. Sjå nr. 74 Søre Arnegard, 96 Mellom Arnegard og 159 Nørdre Arnegard.
 
NAMN Arnegard
UTTA "å:d'nga:L/"a:Næga:L
DATI "å:d'nga:L/"a:Næga:L
PREP i
LOKA gard
KONR 0619 Ål
GBNR 40,8
KART ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU c5
INNR 174
INFO Arnegard, Nils født 1903
OPPS Olav Øygard 1981
KOMM Gard.
 
NAMN Arnegardsdokki
UTTA "å:d'ngaSdåKi
DATI "å:d'ngaSdåkkæn
LOKA bruk
KONR 0619 Ål
GBNR 91,25
KART ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU E3
INNR 113
INFO Arnegård, Rasmus født 1926
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Lite bruk, frådelt br.nr. 8 1927. Høyrer saman med Arnegardsrudningen, br.nr. 13, namn nr. 114.
 
NAMN Arnegardseiet
UTTA "å:d'ngaSaiæ
DATI "å:d'ngaSaie
PREP i
LOKA husmannsplass
KONR 0619 Ål
GBNR 56.5
KART ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU D4
INNR 170
INFO Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS Teigen, Sevat K. 1982
KOMM Tidlegare husmannnsplass. Ogso kalla 'Nijordet og Karigutjordet. Sjå 167 Karigutstölen.
 
NAMN Arnegardsgrovi
UTTA "å:d'nga:Sgro:ve
DATI "å:d'nga:Sgro:væn
LOKA grov
KONR 0619 Ål
GBNR 91,3,7
GBNR 91,6
KART ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU DEF12
INNR 94
INFO Arnegård, Svein født 1895
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Frå åsen og ned ved 74 Søre Arnegard, til Votna.
 
NAMN Arnegardsgrovi
UTTA "å:d'ngaSgro:ve
DATI "å:d'ngaSgro:væn
PREP i
LOKA Delegrov
KONR 0619 Ål
GBNR 56.5 55.22
KART ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU D F 2 4
INNR 189
INFO Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS Teigen, Sevat K. 1982
KOMM Delegrov mellom 169 Söre Arnegard og 269 Tveitegardane.
 
NAMN Arnegardshagen
UTTA "å:d'ngaSha:jin
DATI "å:d'ngaSha:ga
PREP i
LOKA gard
KONR 0619 Ål
GBNR 91,10,12
KART ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU D3
INNR 125
INFO Ådnegard, Torgrim født 1929
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Gard i Vats, fråseld 91,8 i 1820. I daglegtale ofte kalla Søre Hagjin, i høve til 180 Skarsgardhagen.
 
NAMN Arnegardsrudningen
UTTA "å:d'ngaSrudniGæn
DATI "å:d'ngaSrudniGji
LOKA bruk
KONR 0619 Ål
GBNR 91,13
KART ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU E3
INNR 114
INFO Arnegård, Rasmus født 1926
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM Bruk, no saman med 113 Arnegardsdokki, bnr. 25 A. er frådelt nr. 8 i 1899.
 
NAMN Arnelii
UTTA "a:Næli:e
DATI "a:Næli:n
PREP i
LOKA bruk
KONR 0619 Ål
GBNR 110,45
KART ØK BP 061 Veståsen
KARU B2
INNR 72
INFO Myrestølen, Lars født 1906
OPPS Ellingsgard, Ola 1981
KOMM Småbruk. Del av den opphavelege 69 Myrestølen.
 
NAMN Arnfinnset
UTTA "anfinnsæ:t
DATI "anfinnsæ:t
PREP
LOKA bruk
KONR 0619 Ål
GBNR 8,12
KART ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU d4
INNR 7
INFO Vestenfor, Asle født 1904
OPPS Ola Ellingsgard 1984.
KOMM Bruk, frådelt 1879 og seld til Ola Arnfinset. Bruket har ogso vore kalla Piperplass'n.
 
NAMN Asgrimberget
UTTA "asgrimbærgæ
DATI "asgrimbærji
PREP
LOKA danseplass
KONR 0619 Ål
GBNR 122,15
KART ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU d3
INNR 67
INFO Brenno, Eirik født 1913
OPPS Sigmund Grue, 1982
KOMM Gamal danseplass.
 
NAMN Asgrimplassgjerda
UTTA "asgrimpLassjæ:La
DATI "asgrimpLassjæ:Lun
PREP
LOKA voll
KONR 0619 Ål
GBNR 123,36
KART ØK BP 060 Nyset
KARU G4
INNR 37
INFO Toreplass, Ole født 1909
OPPS Ellingsgard, Ola 1981
KOMM Stølsvoll på 20 Fekjan. Høyrer til Asgrimplass.
 
NAMN Aslagmålet
UTTA "aslagmå:Læ
DATI "aslagmå:Le
PREP
LOKA åker
KONR 0619 Ål
GBNR 105,1
KART ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU e6
INNR 306
INFO Ådnegard, Gudrun født 1919
OPPS Tor Underberg, 1983
KOMM Åker. Av mannsnamnet Aslak?
 
NAMN Aslaksethaugen
UTTA "aslaksæthåugæn
DATI "aslaksæthåuji
PREP
LOKA haug
KONR 0619 Ål
GBNR 117,5
KART ØK Holu BO062 5 3
KARU g4
INNR 26
INFO Warberg, Thor født 1952
OPPS Thor Warberg 1981
KOMM Haug ved 25 Nordre Aslakset.
 
NAMN Aslebakken
UTTA "aslebaKin
DATI "aslebakka
PREP i
LOKA åker
KONR 0619 Ål
GBNR 121,1
KART ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU b3
INNR 208
INFO Noss, Emil født 1903
OPPS Sigmund Grue 1982
KOMM Gamal åker.
 
NAMN Aslebakken
UTTA "aslebaKin
DATI "aslebakka
PREP på/i
LOKA åker
KONR 0619 Ål
GBNR 115,20
KART ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU d e2
INNR 444
INFO Rimehaug, E. E. født 1915
OPPS Ola Ellingsgard 1983
KOMM Åker.
 
NAMN Asleeikra
UTTA "asleaikra
DATI "asleaikrun
PREP
LOKA eikra
KONR 0619 Ål
GBNR 43,1
KART ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU b5
INNR 191
INFO Bergsgard, Arne født 1932
OPPS Olav Øygard 1981
KOMM Stykke på jordet.
 
NAMN Aslefloti
UTTA "aslefLå:te
DATI "aslefLå:t'n
PREP
LOKA jordstykke
KONR 0619 Ål
GBNR 105,6
KART ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU e3
INNR 53
INFO Sorteberg, Torstein T. født 1905
OPPS Astrid Sorteberg 1981.
KOMM Stykke på jordet.
 
NAMN Aslegard
UTTA "aslæga:L
DATI "aslæga:L
PREP i
LOKA gard
KONR 0619 Ål
GBNR 56.6
KART ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU D4
INNR 183
INFO Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS Teigen, Sevat K. 1982
KOMM Bruk som Asle Arnegard skilde frå i 1905. I daglegtale: Ådngardsmyradn.
 
NAMN Aslegarden
UTTA "aslega:N
DATI "aslega:Le
PREP i
LOKA gard
KONR 0619 Ål
GBNR 123,2
KART ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU a5
INNR 13
INFO Strand, Lars A. født 1913
OPPS Kristi Brattåker, 1983
KOMM Ein av Strandegardane.
 
NAMN Aslegjerda
UTTA "aslejæ:La
DATI "aslejæ:Lun
PREP
LOKA bruk
KONR 0619 Ål
GBNR 44,5,6
KART ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU g3
INNR 113
INFO Ål bygdesoge, III
OPPS Ola Ellingsgard 1983.
KOMM Bruk, samanslege med 112 Gunhildgjerda.
 
NAMN Aslegjerda
UTTA "aslejæ:La
DATI "aslejæ:Lun
PREP
LOKA bruk
KONR 0619 Ål
GBNR 44,7
KART ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU a5
INNR 134
INFO Øygard, Olav født 1909
OPPS Olav Øygard 1981
KOMM Bruk. I daglegtale "Gjerda, på Gjerdun".
 
NAMN Aslemyri
UTTA "aslemy:re
DATI "aslemy:N
PREP
LOKA myr
KONR 0619 Ål
GBNR 40,13
KART ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU g6
INNR 102
INFO Buset, Botolv født 1910
OPPS Solveig Stølen 1982
KOMM Myrlendt, i skogen.
 
NAMN Asle Olabergi
UTTA "asle "o:Labærji
DATI "asle "o:Labærgo
PREP
LOKA berg
KONR 0619 Ål
GBNR 64,1 13
KART ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU E2
INNR 20
INFO Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS Lappegard, Knut M. 1980
KOMM Berg i skoglii. I remmen til Asle og Ola.
 
NAMN Aslerudteigen
UTTA "aslerutaigæn
DATI "aslerutaiji
PREP
LOKA teig
KONR 0619 Ål
GBNR 117,1
KART ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU b4
INNR 40
INFO Noss, Emil født 1903
OPPS Thor Warberg, 1982
KOMM Stykke på jordet.
 
NAMN Asleåkereikra
UTTA "asleåkæraikra
DATI "asleåkæraikrun
PREP
LOKA eikre
KONR 0619 Ål
GBNR 58,5
KART ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU B2
INNR 47
INFO Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS Hagen, Ola E. 1981
KOMM Tidlegare eikre, no dyrka saman med nr. 48 og 49.
 
NAMN Astridhovda
UTTA "astrihøvda
DATI "astrihøvda
PREP
LOKA hovda
KONR 0616 Nes
GBNR sameige
KART ØK Rundehovda BR 061
KARU F G 5
INNR 78
INFO Garnås, Otto født 1913
OPPS Ola Ellingsgard 1987
KOMM Hovda i stølshamni.
 
NAMN Astridåkeren
UTTA "astriå:kæN
DATI "astriå:kære
PREP
LOKA åker
KONR 0619 Ål
GBNR 127,1
KART ØK BO Breie 061 5 4
KARU c3
INNR 84
INFO Breie, Torstein født 1914
OPPS Birgit Eikra 1981 82
KOMM Ei Astrid Tveito skal ha eigd denne åkeren ein gong.
 
NAMN Augunsleini
UTTA "åugunslaine
DATI "åugunslain
PREP i
LOKA lein
KONR 0619 Ål
KART ØK BM 064 Tvist
KARU F6
INNR 5
INFO Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS Ellingsgard, Ola 1980
KOMM SSA for toppen av 2 Rødungshovda, ut mot stupi. 1.ledd kan væra mannsnamnet Augun. Jf. NG "Augunset" i Hol.
 
NAMN Aunset
UTTA 'åunsæ:t/'ånsæ:t
DATI 'åunsæ:t/'ånsæ:t
PREP
LOKA heimstøl
KONR 0619 Ål
GBNR 27,1/27,2
KART ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU B5
INNR 59
INFO Tormodsgard, Ola født 1919
OPPS Ellingsgard, Ola 1986
KOMM Heimstøl.
 
NAMN Aunsetbekken
UTTA 'åunsætbækkæn/'ånsæt 
DATI 'åunsætbæKi
PREP i
LOKA bekk
KONR 0619 Ål
GBNR fleire
KART ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU A C 3 4
INNR 66
INFO Tormodsgard, Ola født 1919
OPPS Ellingsgard, Ola 1986
KOMM Bekk gjenom 62 Aunsetmyran.
 
NAMN Aunsetberget
UTTA 'åunsætbærgæ/"ånsæ:t-
DATI 'åunsætbærji
PREP
LOKA berg
KONR 0619 Ål
GBNR 28,4
KART ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU A B5
INNR 60
INFO Tormodsgard, Ola født 1919
OPPS Ellingsgard, Ola 1986
KOMM Berg V for 59 Aunset.
 
NAMN Aunsetmyran
UTTA 'ånsætmy:rad'n
DATI 'ånsætmy:ro
PREP
LOKA myr
KONR 0619 Ål
GBNR 24,1
KART ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU A B4
INNR 62
INFO Tormodsgard, Ola født 1919
OPPS Ellingsgard, Ola 1986
KOMM Myrar NV for 59 Aunset. Blir ogso kalla Vehlestølmyradn.
 
NAMN Aunsetmyran
UTTA 'åunsætmy:ran
DATI 'åunsætmy:ro
PREP på/i
LOKA myr
KONR 0619 Ål
GBNR 24,3
KART ØK BP 063 5 4 Svartetjørni
KARU g3 4
INNR 58
INFO Medgard, Per født 1921
OPPS Per Medgard 1983
KOMM Myrar NV for heimstølen Aunset som er reg. på BQ063 5 3.
 
NAMN Aunsetreset
UTTA 'åunsætre:sæ/'ånsæt 
DATI 'åunsætre:se
PREP
LOKA res
KONR 0619 Ål
GBNR 35,2
KART ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU a1
INNR 327
INFO Medgard, Per født 1921
OPPS Ola Ellingsgard 1984.
KOMM Res i den gamel stølsvegen, vegen til Aunset, som er veg på ØK Tolleivstølen BQ 063 5 3, namn nr. 59.
 
NAMN Ausa
UTTA "åusa
DATI "åusun
PREP på/i
LOKA tjørn
KONR 0619 Ål
GBNR sameige
KART ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU E5
INNR 48
INFO Myrestølen, Lars født 1906
OPPS Ellingsgard, Ola 1982
KOMM Liti tjørn, liknar ei ause.
 
NAMN Ausandløken
UTTA "åusandlø:kæn
DATI "åusandlø:Ki
PREP i
LOKA løk
KONR 0620 Hol
GBNR 33,15/35,2
KART ØK BM 063 Ausand
KARU C5
INNR 70
INFO Sorteberg, Astrid født 1907
OPPS Ellingsgard, Ola 1982
KOMM Løk i myrane. Det same som 100 Vesleløken og 101 Storeløken.
 
NAMN Austhalli
UTTA "åusthalle
DATI "åusthall'n
PREP i
LOKA helling
KONR 0619 Ål
GBNR 72,1
KART ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU C3
INNR 85
INFO Oleivsgard, Ola født 1901
OPPS Lappegard, Knut M. 1980
KOMM Nordhellingi av 84 Haugen.
 
NAMN Austhaugan
UTTA "åusthåugad'n
DATI "åusthåugo
PREP i
LOKA haug
KONR 0619 Ål
GBNR 24,1/24,3/28,4
KART ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU D3
INNR 91
INFO Kvelprud, Asle født 1914
OPPS Vindegg, Margit 1982
KOMM Haugar i heimstølhamni. A for 107 Vårtjørnhovda. Furuskog. Etter daglegtalen ligg A. aust for stølane, og dette er helst truleg årsaki til namnet.
 
NAMN Austi Flæen
UTTA "åusti fLæ:n
DATI "åusti fLæ:n
PREP i
LOKA fjell
KONR 0619 Ål
GBNR 6,3
KART ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU H6
INNR 137
OPPS Ellingsgard, Ola 1985
KOMM Del av fjellhamni   nemnt frå Nystølen på ØK BQ 063 5 2.
 
NAMN Austodden
UTTA "åustådden
DATI "åustådda
PREP
LOKA odde
KONR 0619 Ål
GBNR 127,17
KART ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU C5
INNR 5
INFO Breie, Einar født 1946
OPPS Breie, Einar 1982
KOMM Odde på "aust" sida i vatnet.
 
NAMN Austre Halldalen
UTTA "åustræ "hallda:N
DATI "åustræ "hallda:Le
PREP i
LOKA dal
KONR 0619 Ål
KART M711 1516 IV Djup
KARU 382 484
INNR 128
INFO Haug, Trygve født 1931
OPPS Ola Ellingsgard 1980
KOMM Austre og vestre, nr 126 Halldalen går saman og munnar ut i hovuddalføret 118.
 
NAMN Austre Halldalsvatnet
UTTA "åustræ "halldaSvatnæ
DATI "åustræ "halldaSvatne
PREP på/i
LOKA vatn
KONR 0619 Ål
KART M711 1516 IV Djup
KARU 360 494
INNR 132
INFO Haug, Trygve født 1931
OPPS Ola Ellingsgard 1980
KOMM I Halldalen.
 
NAMN Austre Skålanuten
UTTA "åustræ "skå:Lanut'n
DATI "åustræ "skå:Lanute
PREP på/i
LOKA nut
KONR 0619 Ål
KART M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU 527 470
INNR 220
INFO Kaslegard, Ola født 1908
OPPS Ola Ellingsgard 1981.
KOMM Rettare Nørdre Skålanuten.
 
NAMN Austre slættet
UTTA "åystræ "slætte
DATI "åystræ "slætte
PREP
LOKA del
KONR 0619 Ål
GBNR 25,7
KART ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU E5
INNR 11
INFO Torsteinslåtta, Syver født 1910
OPPS Medgard, Per 1982
KOMM Del av jordet.