Eirik Noss Handel

Denne bedrifta held til i Gudmundsrud.

- Rekneskap/kundebok 1851 - 1855
- Rekneskap/kundebok 1855 – 1863
- Rekneskap/kundebok 1883 – 1897 (?).  Sluttar med nokre postar knytt til 1910 – 1918.  Inneheld også ei avtale om tal på dyr på beite i Thorsbu og Mjaavasstølens Havnegange frå 1887, samt synfaring frå 1896.  I tillegg inneheld boka ei oppteikning av skyld i vegen frå Vangen til Larsgaardsfjøset.