Om arkivet

Ål bygdearkiv er eit samarbeidsprosjekt mellom Ål historielag og Ål kommune. Mykje av arbeidet vert gjort av friviljuge. Ål kommune kostar ei deltidsstilling til arkivar/dagleg leiar. Alt innsamla materiale i bygdearkivet tilhøyrer Ål historielag.