Offentlege etatar

Her er oversyn over bøker av og/eller om offentlege etatar og deira tilsette.

MILITÆRET
Antonsen, Harald: Historien om Vestoppland HV-distrikt 06 1946 - 2005
Brox, Karl H.: Heimevernet 50 år. 1996
Tysklandsbrigaden veteranforening 1947-1953. Deltakere fra Ål kommune. 2002JERNBANE:
De norske jernbaner og deres personale. Utgitt i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund

Norges jernbanepersonale, Personalbiografier. redaktør Hohle, Per. bind II og III. 1959.
Jernbanens driftshistorie, teknisk og administrativ oppbygging. Redktør: Hegna, Johs. B. 1957
SKULE:      
Norske skolefolk. Redaktør: Bakke, Karl. Bind I og II. 1952