Bilete

Arkivet har mange bilete, både enkeltbilete og samlingar. Arkivet har også fått videomateriale som Døves Video produserte medan dei var på Bakketeigen.

Dette er berre nokre få døme på bilete me finn i arkivet. Førebels manglar det tekstar, men det kjem.

Arbeid

Gardar

Personar

Stader