NSB


- Dagsverksbok 1920 – 1933.  Bakerst eit oversyn over tilsette med aktuelle data.
- Dagsverksbok 1933 – 1942
- Dagsverksbok 1942 – 1943.  Bakerst eit bilag om lønningslister og instruks for mønstring av
   verkstedspersonale og stempling av nye arbeidskort fra 1937
- Dagsverksbok 1943 – 1944.
- Dagsverksbok 1944 – 1945
- Dagsverksbok 1946 – 1948
- Dagsverksbok 1948 – 1950
- Dagsverksbok 1950 – 1951
- Dagsverksbok 1951 – 1954.  Fremst bilag av ein del arbeidslister
- Dagsverksbok:  Oversyn over vedlikehald og reparasjonar. 1928
- Nokre dokument som gjeld avlønning, reglement m.m.
- Lønningslister for desember 1918 og  ????
- Norsk Jernbaneforbund:  Beretning for 1937
- Køyrebok for gods (?)
- Konvolutt med gamle NSB-konvoluttar
- Oversyn over nattarbeid i lok-stallen frå juni 1935 til februar 1951. Ført av formann/bas for nattskiftet.
- Kredssygekasserne 1911 – 1928
- Kredssykekasserne 1930 – 1945
- Trygdekassebok      1946 – 1965
- Mottagelsesbok regninger 1937 - 1975
- Frammøteprotokoll for mannskap april 1937 – mai 1955