Votndalen Husmorlag


SKIPA 7. JANUAR 1935
ETTER EIT FOREDRAG AV KAJA BRUUN

- Referatbok 1935 – 1940
- Referatbok 1945 (1940) – 1956
- Referatbok 1956 – 1958. I denne boka ligg eit kort historisk oversyn.
- Rekneskapsbok 1935 – 1959
- Medlemsbok 1946 – 1958
- Husmorbladet ”Hugnad” 1935 – 1938
- Husmorbladet ”Hugnad” 1939 – 1948
- Husmorbladet ”Hugnad” 1948 – 1958
- Årsmeldingsskjema 1950 – 1959
- Lovar for laget
- 2 gratulasjonstelegram ved 20 årsjubileet 1955
- Diverse rettleiingar for aksjonar og tiltak.
- Årsmeldingar for Norges Husmorforbund 1951 – 1958 (ikkje 1954)
- Lover for Norges Husmorforbund
- ”Mat av sauekjøtt”  -  brosjyre.  2 eks.
- Statens opplysningskontor i husstell:  ”Vårt kjøkken”.
- Melding og veiledningstjenste i husstell 1955
- Forbrukerrådets beretning 1954 – 1955
- ”Samlet innsats for folkeedruskap”.  Møtet i Universitetets aula 13. desember 1956
- ”Barn i skolealder”.  Foredrag frå 1946 av Åse Gruda Skard.
- ”Hvilens  betydning for sjel og legeme”.  Hefte med 4 foredrag.
- Ingebjørg Sem Svensen:  ”Marie Michelet.  Hennes liv og arbeid”.
- Utstyr til utlodningar.
9 eksemplar av Alvestads ”Norsk songbok”.