Ål mannskor


- Forhandlingsbok 1924 – 1954
- 2 notebøker
- De norske Mandskors Blaa Bok. Stam-repertoire
- Noter innlevert av Einfrid Perstølen 21.10.1986
- Festsanger og revybilde (negativ) av ”Munchen-forliket” 1938
- Diverse program for opptreden og sangerstemne med referat
- Liten sangbok med skrivne tekstar til song med dirigentane telegrafist Pettersen, Lone, Welle
- Kommentarar til ei 20-årsmelding
- Eit nummer av avisa Valdres 22.6.1937 med referat av korets besøk (side 3)
- Festsang for Ål til songarfesten 1937