Vårvon ungdomslag


Bergsgard

- Lauvsprett – lagsavis 1919 – 1921
- Lauvsprett 1921 – 1923
- Lauvsprett 1923 – 1924 og 1957