Tale

Lars Hallingstad gjorde gjennom fleire år opptak av hallingar som fortel frå livet sitt. Opptaka vart gjort på spoleband og er no digitalisert. Her kjem eit lite døme.

Knut Sveinunggard (1863-1958) frå Skurdalen fortel om eit møte med huldra.