Stadnamn på V

NAMN       Vadet

UTTA        'va:æ

DATI         'va:e

PREP        i

LOKA        vad

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C3

INNR         195

INFO         Medhus, Sigurd O. født 1920

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM      Vad over 166 Løkjin.

 

NAMN       Vadet

UTTA        'va:æ

DATI         "va:e

PREP        i

LOKA        vad

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c2

INNR         64

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Vad ove 65 Sundbreigrovi.

 

NAMN       Vaffelplassen

UTTA        'vaffælpLass'n

DATI         'vaffælpLasse

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       4,1

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       B1

INNR         16

INFO         Leiv Sato, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Husmannsplass.

 

NAMN       Vaktardalen

UTTA        "vaktarda:N

DATI         "vaktarda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       a5

INNR         244

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Grunn dal, retning SSA‑NNV. I heimehamni til Torkjels- gard, 200‑400 m N for tunet. Å vakte er kjendt i bygdi om å ta kyr i vakt. I Aasen: "I Hall. også om at molke; hertil Vaktekrakk, m  Mjeltekrakk". På møte i eldre­laget var det ingen som kjende dette vakte brukt om å mjølke, men fleire kjende nemningi vaktarkrakk om mjølkekrakken.

 

NAMN       Vaktardalsfloti

UTTA        "vaktaDa:SfLå:te

DATI         "vaktaDa:SfLå:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       a5

INNR         288

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti slette i 244 Vaktardalen, i hamni til Torkjelsgard.

 

NAMN       Vaktardalsledet

UTTA        "vaktaDa:Sle:æ

DATI         "vaktaDa:Sle:e

PREP        i

LOKA        le

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       a5

INNR         289

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Le i gjærde i 244 Vaktardalen.

 

NAMN       Vaktardokki

UTTA        "vaktardåKi

DATI         "vaktardåkkæn

LOKA        slette

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         54

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liti slette i skogen, NNV for bedehuset. Truleg plass for dugurdsmjølking i heimehamni. Oppskr. av O.Hovdeg f. 1896

 

NAMN       Vaktarvollen

UTTA        "vaktarvøll'n

DATI         "vaktarvølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       21,8

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D3

INNR         167

INFO         Medhus, Olav født 1924

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Voll på 196 Buhovdstølen.

 

NAMN       Vaktebakken

UTTA        "vaktæbaKin

DATI         "vaktæbakka

PREP        på

LOKA        bakke

GBNR       100,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D5

INNR         30

INFO         Lars Laa, født 1922

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Bakke med flate oppå, ved sumarfjøs. (Vaktemjølke).

 

NAMN       Valdresplassen

UTTA        'valdrespLass'n

DATI         'valdrespLasse

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       18,26

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c2

INNR         95

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Valdresvegen

UTTA        'valdresvægæn

DATI         'valdresvæji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       f‑g2‑6

INNR         224

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Sambandsveg langs etter landet, på tvers av dalføra.

 

NAMN       Valkehovda

UTTA        "vaLkæhåvda

DATI         "vaLkæhåvdae

LOKA        hovde

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E4

INNR         43

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stort hovda med stup. Nedre stupet er 44 Skjetvalkberget.

 

NAMN       Valla

UTTA        "valla

DATI         "vallun

PREP        i

LOKA        bekk

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       E5

INNR         27

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bekken renn ned over vollane på 16 Vallin, ut i Buvatnet

 

NAMN       Vallehalli

UTTA        "vallæhalle

DATI         "vallæhall'n

PREP        i

LOKA        voll

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       E‑F1

INNR         31

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ein av stølsvollane på Vallin. Oml. 1km. ASA for dei sentrale vollane. Gamal tuft ved dei nye husi.

 

NAMN       Vallesyningi

UTTA        "vallæsy:niGi

DATI         "vallæsy:niGæn

PREP        på

LOKA        rés

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G4

INNR         19

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Res i stigen NV‑over frå Hollin, der ein ser grannestølen

 

NAMN       Vallin

UTTA        "vallid'n

DATI         "vallo

PREP        på

LOKA        stølssameige

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       D5

INNR         16

INFO         Helling, Eivind født 1918

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stølssameige. Flate, vide vollar. 1701: "‑den Sæter Støel Wolliden,"og "‑Wollide Stølen".

 

NAMN       Vangen

UTTA        'vaGGæn

DATI         'vaGGi

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       115,26

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         265

INFO         Sigmund Grue, f. 1934

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Bruk. I daglegtale: 159 Jehansvangen.

 

NAMN       Vangen

UTTA        'vaGGæn

DATI         'vaGGi

PREP        i

LOKA        teig

GBNR       115,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e2

INNR         338

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Daglegtale om 333 Bruteigen.

 

NAMN       Vangen

UTTA        'vaGGæn

DATI         'vaGGi

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       11,6,12

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c4

INNR         102

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Bruk, ved å‑motet. Flatt.

 

NAMN       Vangeodden

UTTA        "vaGGæådden

DATI         "vaGGæådda

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       123,38

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         264

INFO         Sigmund Grue, f. 1934

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Bruk, ved 265 Vangen.

 

NAMN       Vangesagi

UTTA        "vaGGæsa:ji

DATI         "vaggæsa:gæn

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       115,52

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e2

INNR         336

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Gamalt sagbruk på 334 Kristivangen.

 

NAMN       Varabergbakken

UTTA        "va:rabærgbaKin

DATI         "va:rabærgbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       108,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g‑h3

INNR         260

INFO         Lars Skrattegard, født 1924

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Bakke i 325 Nersetvegen, ved 327 Varaberggardan.

 

NAMN       Varaberggardan

UTTA        "va:rabærga:Lad'n

DATI         "va:rabærgå:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       108, 1 og 2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g3

INNR         327

INFO         Ål bygdebok

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      To gardar i Øvre‑Ål, delt 1913. I 1616: Varaberg var "nyligen oplagt".

 

NAMN       Varaklopp

UTTA        "va:rakLåpp

DATI         "va:rakLåpp

PREP        på

LOKA        bru

GBNR       32,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g6

INNR         86

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Isbru over åni. Låg lenge om våren. Der gjekk dei over.

 

NAMN       Varaldsetjuvi

UTTA        "va:ralsætju:ve

DATI         "va:ralsætju:væn

PREP        i

LOKA        juv

GBNR       92,2‑3

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       A3

INNR         13

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Trang juv der Varaldsetåni renn ut av Varaldsetvatnet.

 

NAMN       Varaldsetvegen

UTTA        "va:rallsætvæ:gæn

DATI         "va:rallsætvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       92,5

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       AB45

INNR         273

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bilveg frå 268 Klypet, over 267 Ælinggrovi og til Varaldset.

 

NAMN       Varaldsetåni

UTTA        "va:rallsætå:ne

DATI         "va:rallsætå:n

PREP        i

LOKA        ån

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       CD45

INNR         235

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Frå Varaldsetvatnet. I daglegtale kalla Vesleåni, i motsetning til 263 Storeåni.

 

NAMN       Varaldsetåni

UTTA        "va:raldsætå:ne

DATI         "va:raldsætå:n

PREP        i

LOKA        ån

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       D‑E 5‑6

INNR         90

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Åni som renn ut i Varaldsetvatnet, på BM 062.

 

NAMN       Varberget

UTTA        "va:rbærgæ

DATI         "va:rbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 5‑6

INNR         21

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      "Warberget" nemnt i dok. 1702. Ein steinvarde der.

 

NAMN       Vardaberget

UTTA        "va:Labærgæ

DATI         "va:Labærji

PREP        på/i

LOKA        berg

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       697 427

INNR         290

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Berg med varde.

 

NAMN       Vardagrovi

UTTA        "va:Lagro:ve

DATI         "va:Lagro:væn

PREP        i

LOKA        grov

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       ‑ikkje kartfest.

INNR         138

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Renn ned A for 137 Lofthusgrovi.

 

NAMN       Vardahaugen

UTTA        "va:Lahåugæn

DATI         "va:Lahåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       677 428

INNR         381

INFO         Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Haug med varde, SA for buene i 379 Beihovd.

 

NAMN       Vardahaugen

UTTA        "va:Lahåugæn

DATI         "va:Lahåuji

LOKA        haug

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D3

INNR         62

INFO         Thoen, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Haug med varde, SSA for 58 Hellan, S for bilvegen.

 

NAMN       Vardahaugen

UTTA        "va:Lahåugæn

DATI         "va:Lahåuji

LOKA        haug

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B4

INNR         115

INFO         Luksengard, Lars K. født 1897

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Haug SV for 152 Nødre Skardtjørni og vollane i 99 Skard.

 

NAMN       Vardahaugen

UTTA        "va:Lahåugæn

DATI         "va:Lahåuji

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B‑C3

INNR         45

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Haug med varde, like ova stølsvollane.

 

NAMN       Vardahaugen

UTTA        "va:Lahåugæn

DATI         "va:Lahåuji

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       E5

INNR         60

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Haug, med varde på, nær stølen.

 

NAMN       Vardahaugen

UTTA        "va:Lahåugæn

DATI         "va:Lahåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E2

INNR         22

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Haug med steinvarde.

 

NAMN       Vardahovda

UTTA        "va:Lahøvda

DATI         "va:Lahøvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       E4

INNR         84

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hovda med vardar.

 

NAMN       Vardahovda

UTTA        "va:Lahåvda

DATI         "va:Lahåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       Sameige

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

INNR         37

INFO         Ola O. Skarsgard, f. 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      E32 43 Høgt hovda. Varde, kanskje frå tidlegare triangulering.

 

NAMN       Vardahøgdi

UTTA        "va:Lahøgde

DATI         "va:Lahøgd'n

PREP        på

LOKA        hovda

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e2

INNR         34

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Hovda med vardar.

 

NAMN       Vardaklantan

UTTA        "va:LakLantad'n

DATI         "va:LakLanto

PREP        på/i

LOKA        berg

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       560 433

INNR         97

INFO         Gro Haga, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Små berg med vardar.

 

NAMN       Vardaleinin

UTTA        "va:Lalainid'n

DATI         "va:Lalaino

PREP        i

LOKA        helling

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       c3‑4

INNR         40

INFO         Ola O. Skarsgard, f. 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      A og SA‑hellingane frå 37 Vardahovda.

 

NAMN       Vardan

UTTA        "va:Lad'n

DATI         "va:Lo

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       D2

INNR         66

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Høgder i kløvvegen. Sjå ogso 29 Bakselahaugan.

 

NAMN       Vardanatten

UTTA        "va:Lanatt'n

DATI         "va:Lanatte

PREP        på

LOKA        fjellnatt

GBNR       fleire

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       A 2

INNR         57

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Fjellnatt med grensemerke.

 

NAMN       Vardanuten

UTTA        "va:Lanu:t'n

DATI         "va:Lanu:te

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G2

INNR         8

INFO         Rimehaug, Eirik født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berg med vardar (steinvardar).

 

NAMN       Vardaskarvet

UTTA        "va:Laskarvæ

DATI         "va:Laskarve

PREP        på

LOKA        berg

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       613 421

INNR         55

INFO         Knut Gurigard, f. 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Berg med fleire vardar.

 

NAMN       Vardavatnet

UTTA        "va:Lavatnæ

DATI         "va:Lavatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       440 500

INNR         81

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

 

NAMN       Vardehovda

UTTA        "va:Læhåvda

DATI         "va:Læhåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       C3

INNR         57

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hovda med stor steinvarde.

 

NAMN       Vardehøgdi

UTTA        "va:Læhøgde

DATI         "va:Læhøgd'n

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       94,4 og 104,6

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       e2

INNR         33

INFO         Ola S. Gurigard, født 1899

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Høgde over stølen 31 Hevjanåsen. Lydband: på kartet feilaktig kalla Hevjanåsen.

 

NAMN       Varden

UTTA        "va:Len

DATI         "va:Len

PREP        på

LOKA        varde

GBNR       123,13

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G4

INNR         58

INFO         Laa, Lars født 1922

OPPS       Laa, Lars 1982

KOMM      Varde på eit berg.

 

NAMN       Varden

UTTA        "va:Len

DATI         "va:La

PREP        på

LOKA        vard

GBNR       124,2 ‑ 124,8

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         211

INFO         Svein Thune, 1912

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Steinvarde, på ein storgrinde, stein, i delet mellom 2 av 213 Tunegardane.

 

NAMN       Varden

UTTA        "va:Len

DATI         "va:La

PREP        på

LOKA        varde

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         89

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Steinvarde i heimehamni.

 

NAMN       Vardhaugen

UTTA        "va:Lhåugæn

DATI         "va:Lhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       63,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       A2

INNR         34

INFO         Gurigard, Margit Dokk født 1914

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Haug med liten varde.

 

NAMN       Vardhovda

UTTA        "va:Lhåvda

DATI         "va:Lhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       62,3/70,5‑20

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C5

INNR         4

INFO         Torsteinsrud, Sigv. født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Hovda, om lag i delet mellom langstølar og heimstølar. Ein eller to vardar der.

 

NAMN       Vardhovddalen

UTTA        "vaLhåvda:N

DATI         "vaLhåvda:Le

LOKA        dal

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E6

INNR         21

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Mellom 20 Søre og 5 Nørdre Vardhovda. Stig gjennom.

 

NAMN       Vardhovdhallin

UTTA        "va:Lhåvdhallid'n

DATI         "va:Lhåvdhallo

LOKA        hall

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E6

INNR         22

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      S‑hellingane av 5 og 20 Vardhovdun.

 

NAMN       Vardhovdmyran

UTTA        "va:Lhåvdmy:rad'n

DATI         "va:Lhåvdmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       69,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D5

INNR         68

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Myrar SA for 4 Vardhovda. Blir ogso kalla 69 Flåmyran.

 

NAMN       Vardhovdmyran

UTTA        "va:Lhåvdmy:rad'n

DATI         "va:Lhåvdmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       Sameige ‑ Hesthovdstølen.

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       b‑c1

INNR         280

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      SA for Søre Vardhovda (nr. 20 på ØK BN 064)

 

NAMN       Vardhovdun

UTTA        "va:Lhåvdud'n

DATI         "va:Lhåvdo

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C3

INNR         121

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tre hovder med vardar ‑ delvis nedrasa.

 

NAMN       Varseggi

UTTA        'va:Sæjji

DATI         'va:Sæggæn

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       E 3

INNR         76

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1982

KOMM      Truleg same som 43 Eggi. Ogso sagt "Vasseggji".

 

NAMN       Varseggi

UTTA        'va:Sæjji

DATI         'va:Sæggæn

PREP        på/i

LOKA        rygg

GBNR       Fleire

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         118

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Ryggen som stig mot V til Varseggnatten på BP 062‑5‑3

 

NAMN       Varseggnatten

UTTA        "va:Sægnatt'n

DATI         "va:Sægnatte

PREP        på/i

LOKA        natt

GBNR       107,6

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g‑h2

INNR         225

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Natt. Vestre og høgaste enden på Varseggi. Sjå Varaberggardan og Varabergnatten.

 

NAMN       Varseggvegen

UTTA        'va:Sæggvæ:gæn

DATI         'va:Sæggvæ:ji

PREP        i

LOKA        beinveg

GBNR       Fleire

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         117

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Beinveg over 118 Varseggji

 

NAMN       Vasketjørni

UTTA        "vaskæKødne

DATI         "vaskæKød'n

LOKA        tjørn

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E5

INNR         56

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Myr mellom vollane på 17 Hesthovdstølen. Her skylte dei klesvasken.

 

NAMN       Vassbekken

UTTA        "vassbækkæn

DATI         "vassbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       84,5

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         188

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bekken der dei henta reinevatn i 184 Brattegardhagen.

 

NAMN       Vassberget

UTTA        "vassbærgæ

DATI         "vassbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       84,5

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         189

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Svaberg ved 188 Vassbekken.

 

NAMN       Vassmyran

UTTA        "vassmy:rad'n

DATI         "vassmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       45,1 ‑ 45,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d‑e3

INNR         420

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      Myrar i heimestølhamni. Bekk og olle, 241 Vassmyrolla.

 

NAMN       Vassmyrbakken

UTTA        "vassmyrbaKin

DATI         "vassmyrbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       45,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d3

INNR         239

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Bakke i stigen ved 420 Vassmyran.

 

NAMN       Vassmyrolla

UTTA        "vassmyrålda

DATI         "vassmyråldun

PREP        i

LOKA        vasskjelde

GBNR       45,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d3

INNR         241

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Vasskjelde. Der køyrde dei stundon vatn frå i gamal tid. Kanskje difor namnet 420 Vassmyran.

 

NAMN       Vasstjørni

UTTA        "vassKødne

DATI         "vassKødne

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G3

INNR         38

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Der vassforsyningi til stølen kom frå.

 

NAMN       Vasstråi

UTTA        "vasstrå:e

DATI         "vasstrå:n

PREP        på

LOKA        plass

GBNR       48,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         348

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Øvst på jordet på begge sider av grovi. Ei trå  opptrakka plass.

 

NAMN       Vatningi

UTTA        "vatniGGi

DATI         "vatniGGæn

PREP        i

LOKA        olle

GBNR       115,17

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c1

INNR         371

INFO         Erling Skalle, f. 1903

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      God olle i heimehamni.

 

NAMN       Vatningi

UTTA        "vatniGji/"vatniGi

DATI         "vatniGæn

PREP        i

LOKA        vatning

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         49

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Der krytere var ute og fekk drikke om vinteren.

 

NAMN       Vatningi

UTTA        "vatniGi

DATI         "vatniGi

PREP        ved

LOKA        vatning

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         171

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Oppkome i heimehamni, N for 168 Søre bakkan.

 

NAMN       Vatningi

UTTA        "vatniGi

DATI         "vatniGæn

PREP        ved

LOKA        bekk

GBNR       ?

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A5

INNR         138

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bekken kryssa den gamle hovudvegen gjenom Sundre sentrum. Namnet brukt i dette krysset, der det var hestevatning.

 

NAMN       Vatningsbrunnen

UTTA        "vatniGsbrunn

DATI         "vatniGsbrunne

LOKA        brunn

GBNR       89,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         145

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Oppkome på jordet til 140 Søre Toresgard nær delet mot Nørdre Berg. Her hadde Berg ein vassrett og jaga kyrne dit om vinteren for vatning.

 

NAMN       Vatningshovda

UTTA        "vatniGshåvda

DATI         "vatniGshåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       c1‑2

INNR         26

INFO         Arvid Jonset, f. 1934

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Hovda N for 25 Vatningstjørni.

 

NAMN       Vatningsmyri

UTTA        "vatniGsmy:re

DATI         "vatniGsmy:N

LOKA        myr

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         217

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

INFO         etter Skarsgard, Torleiv født 1883

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Same som 105 Løkinsmyran. Kyrne på Nørdre Berg vart jaga hit ned om vinteren for å drikke i 130 Løken.

 

NAMN       Vatningsmyri

UTTA        "vatniGsmy:re

DATI         "vatniGsmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       3,3

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       D2

INNR         28

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Truleg der dei vatna krøteri om vinteren.

 

NAMN       Vatningstjørni

UTTA        "vatniGsKødne

DATI         "vatniGsKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       c2

INNR         25

INFO         Arvid Jonset, f. 1934

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Tjørn i fjellhamni. Vatning for hestane under vinterkøyringi.

 

NAMN       Vats

UTTA        vass

DATI         vass

PREP        i

LOKA        bygd

GBNR       ‑

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd; BN 063‑5‑1,2,3,4 og BO 063‑5‑1,3.

INNR         292

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bygdenamn. 28 Søre Vats langs Vatsfjorden, Nørdre Vats langs Votna vestanfor. Elvi heiter Votna ogso A‑anfor Vats­fjorden, gjenom Leveld og Votnedalen. 1615: "‑på Vatne", om ein gard i Vats. 1528: "Gunnar i Votendal" (Ål Bygdesoge III s. 443 og IV s. 131)

 

NAMN       Vatsfjorden

UTTA        'vassfjo:N

DATI         'vassfjoLe

LOKA        fjord

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       F‑G1‑2

INNR         7

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Fjorden i Søre Vats. Elvi ovanfor og nedanfor heiter Votna. Sjå 183 Nørdre Vats, og 292 Vats på BN 063‑5‑2.

 

NAMN       Vatslii

UTTA        'vassli:e

DATI         'vassli:n

PREP        i

LOKA        li

KONR       0620 Hol

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B‑C‑D2

INNR         43

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Namnet som holingane brukar på lii som hallar nedover mot Vats.

 

NAMN       Vats sameige Auståsen

UTTA        vass "sa:maigæ "åustå:s'n

DATI         vass "sa:maigun "åustå:s'n

PREP        i

LOKA        ås

GBNR       Mange 79,1 ‑ 91,35

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       a‑g1‑4

INNR         248

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Mellom utmarksteigane åt bruki i bygdi og stølssameigene på snaufjellet innanfor.

 

NAMN       Vatsvegen

UTTA        'vassvæ:gæn

DATI         'vassvæ:ji

PREP        på/i

LOKA        stig

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1 o.fl.

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B‑C 1‑4

INNR         52

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Ein av dei gamle stigane som gjekk mellom Hol og Vats. Sjå 60 Kyrkjevegen.

 

NAMN       Vebjørnbakken

UTTA        "ve:bjødd'nbaKin

DATI         "ve:bjødd'nbakka

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       51,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         150

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Åker, opparbeidd av Vebjørn Hagen.

 

NAMN       Vedahalli

UTTA        "ve:ahalle

DATI         "ve:ahalle

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G3

INNR         36

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Hall nær stølen. Truleg der dei henta ved.

 

NAMN       Vedahaugan

UTTA        "ve:ahåugad'n

DATI         "ve:ahåugo

PREP        på

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       697 422

INNR         292

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Der dei "reiv ved", brisk og vier til bruk på stølen.

 

NAMN       Vedahaugen

UTTA        "ve:ahåugæn

DATI         "ve:ahåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       F5

INNR         95

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Haug i fjellhamni.

 

NAMN       Vedahovda

UTTA        "ve:ahåvda

DATI         "ve:ahåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C‑D 2

INNR         125

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Hovda S for 126 Vedalii ‑ S for 120 Eikra

 

NAMN       Vedahovda

UTTA        "ve:ahåvda

DATI         "ve:ahåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       c‑d2

INNR         28

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Hovda i fjellhamni. Der henta dei ved til stølen.

 

NAMN       Vedahovda

UTTA        "ve:ahøvda

DATI         "ve:ahøvda(e)

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       4,1/4,3‑4‑5‑6

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A‑B5

INNR         35

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hovda i fjellhamni.

 

NAMN       Vedalahovda

UTTA        "ve:alahøvda

DATI         "ve:alahøvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       10,9/10,1

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       D‑E1

INNR         41

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hovda, der det truleg vart lagt opp vedla til stølsbruk.

 

NAMN       Vedalii

UTTA        "ve:ali:e

DATI         "ve:ali:n

PREP        i

LOKA        langstøl

GBNR       33.1

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 1

INNR         126

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Her vaks bjørkeskog rundt 1850, men no borte.

 

NAMN       Vedaveghallin

UTTA        "ve:avæghallid'n

DATI         "ve:avæghallo

LOKA        hall

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D6

INNR         25

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hallene NA for 24 Veavegtjørni. Vedaveg: "der dei køyrde veden".

 

NAMN       Vedavegtjørni

UTTA        "ve:avægKødne

DATI         "ve:avægKød'n

LOKA        tjørn

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D6

INNR         24

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Ved Bjørn

UTTA        ve: 'bjødd'n

DATI         ve: 'bjødd'n

PREP        ‑

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A5

INNR         50

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag, ved eit skjer.

 

NAMN       Ved båthuset

UTTA        ve: "bå:thu:sæ

DATI         ve: "bå:thu:sæ

PREP        ved

LOKA        område

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E3

INNR         102

INFO         Gåsterud, Helge født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Verkar som eit stadnamn.

 

NAMN       Ved Holmen

UTTA        ve: "håLmen

DATI         ve: "håLmen

PREP        ‑

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A4

INNR         54

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      3 netlag.

 

NAMN       Ved løkjin austa Ørnehovda

UTTA        ve "løKid'n åusta ø:Næhåvda

DATI         ve "løko åusta ø:Næhåvda

PREP        i

LOKA        slætte

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B3

INNR         140

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Storrslætte som 121 Langegard hadde i skogen.

 

NAMN       Ved Pålsetdelet

UTTA        ve: på:lsætde:le

DATI         ve: på:lsætde:le

PREP        ved

LOKA        hamn

GBNR       ‑

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       f2

INNR         34

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Utkanten av hamneområde, mot grannestølen Pålset.

 

NAMN       Ved snøplogen

UTTA        ve "snø:pLo:gæn

DATI         ve "snø:pLo:gæn

PREP        -

LOKA        plass

GBNR       105,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       B5

INNR         12

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Opplagsplass for hestesnøplogen.

 

NAMN       Ved steinfjøset

UTTA        ve: "stainfjø:sæ

DATI         ve: "stainfjø:se

PREP        ved

LOKA        tuft

GBNR       14,1

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E3

INNR         160

INFO         Kolsrud, Erik født 1928

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Tuft etter steinfjøs, nedrive ca. 1940.

 

NAMN       Ved Uksevombe

UTTA        ve: "uksævømbe

DATI         ve: "uksævømbe

PREP        ‑

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       B4

INNR         61

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag, som namnet seier, ved 26 Uksevombe.

 

NAMN       Vegen over åsen

UTTA        'væ:gæn å:vær 'å:s'n

DATI         'væ:gæn å:vær 'å:s'n

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       22,9,44

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       e2‑3

INNR         369

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Veg, stig, mellom grendene, over 398 Liagardsåsen.

 

NAMN       Vegen Tjørnmyljo

UTTA        'væ:gæn "Kød'nmyljo

DATI         'væ:gæn "Kød'nmyljo

PREP        ?

LOKA        veg

GBNR       fleire

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       C‑D4 + fleire

INNR         25

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Stølsvegen (kløvvegen) mellom 6 Presttjørni og 23 Hustjørni.

 

NAMN       Vegen under nuto

UTTA        'vægæn 'unde 'nu:to

DATI         'væji    'unde 'nu:to

PREP        i

LOKA        stig

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       608 430

INNR         40

INFO         Knut Gurigard, f. 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stig frå 12 Gravabotten mot V, til andre stølar. Den vanlege gjennomgangsvegen var 38 Gyrinosvegen.

 

NAMN       Vegen upp bergi

UTTA        'væ:gæn upp bærji

DATI         'væ:ji upp bærji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       22,4,53

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f3

INNR         368

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Stig som går opp bergi og over til 156 Øvre Toni.

 

NAMN       Vegnaskilet

UTTA        "væggnaSe:læ

DATI         "væggnaSe:le

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E1

INNR         63

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Der stigen deler seg.

 

NAMN       Veiti

UTTA        'vaite

DATI         'vait'n

PREP        i

LOKA        veit

GBNR       32,20 ‑ 32,39

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       d2

INNR         35

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Oppgrave far for 36 Vesleåni.

 

NAMN       Velsignahaugen

UTTA        "vællsignahåugæn

DATI         "vællsignahåuji

PREP        på

LOKA        danseplass

KONR       0620 Hol

GBNR       5/132

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         94

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Flate på ein haug. Danseplass. No bustad der. Sjå 137 Skiftingshaugen.

 

NAMN       Velta

UTTA        'vælte

DATI         'vælt'n

PREP        ?

LOKA        plass

GBNR       126,2

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E6

INNR         10

INFO         Breie, Einar født 1946

OPPS       Breie, Einar 1982

KOMM      Opplagsplass ved skogsdrift frå 85 Halldalslii.

 

NAMN       Vendingshaugen

UTTA        "væ:ndiGshåugæn

DATI         "væ:ndiGshåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F4

INNR         2

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Haug i fjellhamni, der krøteri måtte "vendast".

 

NAMN       Venedokki

UTTA        "ve:nædåKi

DATI         "ve:nædåkkæn

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       127,35

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a5

INNR         143

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Bruk.

 

NAMN       Venedokki

UTTA        "ve:nædåKi

DATI         "ve:nædåkkæn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       127,35

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       G5

INNR         121

INFO         ‑

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Bruk. Ogso reg. på BO 061‑5‑4.

 

NAMN       Venedokkvegen

UTTA        "ve:nædåkkvæ:gæn

DATI         "ve:nædåkkvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       125,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       G5

INNR         65

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Vegen frå 75 Perstølen til 121 Venedokki.

 

NAMN       Venehallsnuten

UTTA        "ve:nehallsnu:t'n/‑ha:S‑

DATI         "ve:nehallsnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       496 458

INNR         64

INFO         Ola Kaslegard, f. 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Nut med varde, i hamni til Skålen. Namna Venehalli eller Venehalsen er ikkje kjende no.

 

NAMN       Venehallsåni

UTTA        "ve:næha:Så:ne/‑halls‑

DATI         "ve:næha:Så:n

PREP        i

LOKA        ån

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       503 458

INNR         63

INFO         Ola Kaslegard, f. 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      A for 64 Venehalsnuten.

 

NAMN       Venehalshytta

UTTA        "ve:næhallshytta/‑ha:S‑

DATI         "ve:næhallshyttun

PREP        i

LOKA        hytte

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       490 451

INNR         65

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Jakthytte, bygt i 1930‑åri. Restaurert. Ogso kalla Venus.

 

NAMN       Venehalstjørnane

UTTA        "ve:næhallsKødnad'n/‑ha:S‑

DATI         "ve:næhallsKødno

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       500 455

INNR         66

INFO         Kaslegard, Ola født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Små tjørnar i 63 Venehalsåni.

 

NAMN       Venehaug

UTTA        've:næhåug

DATI         've:næhåug

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       20,26

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       a1

INNR         48

INFO         Ivar Helling, 1925

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1984.

KOMM      Stykke med god hamn ‑ det er "vent" der.

 

NAMN       Venehaugan

UTTA        've:næhåugad'n

DATI         've:næhåugo

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       567 439

INNR         83

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

 

NAMN       Venehovda

UTTA        "ve:næhåvda

DATI         "ve:næhåvdae

LOKA        hovde

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E5

INNR         49

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      I nyare tid kalla Helleberget.

 

NAMN       Venehovda

UTTA        "ve:næhåvda

DATI         "ve:næhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       ‑

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C5

INNR         59

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Lite hovda ved myr. Grensemerke. Same namn på nr. 66.

 

NAMN       Venehovda

UTTA        've:næhåvda

DATI         've:næhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       54,7/69,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D5

INNR         66

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Lite hovda ved myr. Grensemerke. Same namn på nr. 59.

 

NAMN       Venelibrotet

UTTA        "ve:nælibrå:tæ

DATI         "ve:nælibrå:te

PREP        på

LOKA        punkt

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       F4

INNR         32

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Høgaste punktet i 33 Fjellvegen, ved 40 Venelii.

 

NAMN       Venelii

UTTA        "ve:næli:e

DATI         "ve:næli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       E‑F 3‑4

INNR         40

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Det same som 31 Tverrlii. V. er truleg eldre namn.

 

NAMN       Venesteinbrenna

UTTA        "ve:næstainbrænna

DATI         "ve:næstainbrænnun

PREP        på ?

LOKA        område

GBNR       126,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B3

INNR         82

INFO         Breiehagen, Paul født 1922

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Området ved 13 Venestein.

 

NAMN       Venesteinen

UTTA        "ve:næstain

DATI         "ve:næstain

PREP        ved

LOKA        stein

GBNR       126,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B3

INNR         13

INFO         Sandåker, Lars K. født 1921

OPPS       Breie, Einar 1982

KOMM      Stein med kråkesylv i. Ved stigen.

 

NAMN       Venestølgrovi

UTTA        "ve:næstølgro:ve

DATI         "ve:næstølgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       645 372

INNR         250

INFO         Lappegard, Ola O. født 1914

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Grov litt N for stølslaget 242 Lauvdalen. Flatvore omkring, men ingen merke etter tufter. Ingen "Venestøl"er kjend her.

 

NAMN       Venevieren

UTTA        "ve:nævi:æN

DATI         "ve:nævi:ære

PREP        i

LOKA        dal

KONR       0620 Hol

GBNR       4,3‑4‑5‑6

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       D2

INNR         113

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Dal med frodig vier og god hamn. Ved stølsvegen.

 

NAMN       Venevollen

UTTA        "ve:nævøll'n

DATI         "ve:nævølle

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       4,3‑4‑5‑6

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       D2

INNR         117

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Voll, men det syner ikkje etter støl/tufter.

 

NAMN       Venevollen

UTTA        "ve:nævåll'n

DATI         "ve:nævålle

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       ?

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       E3

INNR         42

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Gamal støl. Nedlagd.

 

NAMN       Vermelii

UTTA        "værmæli:e

DATI         "værmæli:n

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       fleire

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       F‑F 1‑2

INNR         9

INFO         Martin Storedal, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Heimstølslag.

 

NAMN       Vermelivollen

UTTA        "værmælivøll'n

DATI         "værmælivølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       6,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       E1

INNR         7

INFO         Martin Storedal, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Heimstøl til garden Storedal, i 9 Vermelii.

 

NAMN       Vermenuten

UTTA        "værmænu:t'n/'værmæ-

DATI         "værmænu:te/'værmæ-

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       666 388

INNR         261

INFO         Lappegard, Ola O. født 1914

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Uttale med båe tonelag.

 

NAMN       Verpebakken

UTTA        "værpæbaKKin

DATI         "værpæbakka

PREP        på

LOKA        veg

GBNR       2/2

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       F2

INNR         24

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Ved gamal bygdeveg. Om lag ved grensa mellom Gol og Ål.

 

NAMN       Verpebakken

UTTA        "værpæbaKin

DATI         "værpæbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       107,4,6

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         115

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bakke i gamal stig 117 Varseggvegen, der er eit varp.

 

NAMN       Verpebakken

UTTA        "værp'baKin

DATI         "værp'bakka

PREP        på/i

LOKA        stig

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       b4

INNR         74

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Stigen til heimstølene går opp 18 Verpedokki. Ukjent varp.

 

NAMN       Verpebakken

UTTA        "værpæbaKin

DATI         "værpæbakka

PREP        på

LOKA        bakke

GBNR       115,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         155

INFO         Lars O. Wangen, f. 1919

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Bakke i den gamle ridevegen. Varp.

 

NAMN       Verpedokki

UTTA        "værpædåKi

DATI         "værpædåkkæn

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       105,1+2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       C5

INNR         18

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Dal i heimehamni. Stig til heimstølane. Sjå 74 Verpebakken.

 

NAMN       Verpehaugan

UTTA        "værpæhåugad'n

DATI         "værpæhåugo

PREP        i

LOKA        høgde

GBNR       110, fleire

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       B3

INNR         5

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Høgde der kløvvegen til stølane går, og delar seg. Steinvarp (kast) ved vegskillet.

 

NAMN       Vesleausa

UTTA        "væhlæåusa

DATI         "væhlæåusun

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       E5

INNR         115

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Liti tjørn, lit V for 48 Ausa.

 

NAMN       Veslebeihovda

UTTA        "væhlæbaihåvda

DATI         "væhlæbaihåvdae

PREP        på/i

LOKA        håvda

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       642 436

INNR         15

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Sjå 380 Beihovda.

 

NAMN       Vesle Beihovdtjørni

UTTA        "væhlæ "baihåvdKødne

DATI         "væhlæ "baihåvdKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       660 422

INNR         386

INFO         Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

 

NAMN       Vesleberg

UTTA        "væhLæbærg

DATI         "væhLæbærg

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       35,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e3

INNR         116

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Heimstøl til 109 Nedreskorr. Ei tid budde det folk der.

 

NAMN       Vesleberget

UTTA        "væhlæbærgæ

DATI         "væhlæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       127,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c3

INNR         80

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Eit av bergstupi ova gardane.

 

NAMN       Vesleberget

UTTA        "væhlæbærgæ

DATI         "væhlæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       12,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       g5

INNR         330

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Berg i skogen.

 

NAMN       Vesleberget

UTTA        "væhlæbærgæ

DATI         "væhlæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       2,4

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       f5

INNR         125

INFO         Thorvald Haugen, 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Berg i skogen.

 

NAMN       Vesleberget

UTTA        "væhlæbærgæ

DATI         "væhlæbærji

PREP        på

LOKA        berg

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       E6

INNR         47

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Berg ved stølsvegen. No neddemd.

 

NAMN       Vesleberget

UTTA        "væhlæbærgæ

DATI         "væhlæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D3

INNR         125

INFO         Skrindo, Tor født 1910

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      ‑

 

NAMN       Vesleberget

UTTA        "væhlæbærgæ

DATI         "væhlæbærji

PREP        på/i

LOKA        bergknatt

GBNR       110,366

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A5

INNR         143

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bergknatt, hylle i bergi ova Sundre sentrum.

 

NAMN       Veslebergsjøen

UTTA        "væhlæbærgsjø:n

DATI         "væhlæbærgsjø:e

LOKA        tjørn

GBNR       88,1,2 89,1,3

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D6

INNR         137

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tjørn, NA for Bergsjøen.

 

NAMN       Veslebergtjørni

UTTA        "væhlæbærgKødne

DATI         "væhlæbærgKød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       35,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e2‑3

INNR         117

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Liti tjørn innafor 116 Vesleberg.

 

NAMN       Veslebotnen

UTTA        "væhlæbått'n

DATI         "væhlæbåtte

PREP        i

LOKA        botn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       471 435

INNR         43

INFO         Ola L Thon, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Botn med tjørn, 44 Veslebottjørni.

 

NAMN       Veslebotnen

UTTA        "væhlæbått'n

DATI         "væhlæbåtte

PREP        i

LOKA        botn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       422 435

INNR         158

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Samsbeite for 118 Fødalen og 1 Toviki.

 

NAMN       Veslebotnen

UTTA        "væhlæbått'n

DATI         "væhlæbåtte

PREP        i

LOKA        kvelv

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       603 425

INNR         57

INFO         Knut Gurigard, f. 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Lun kvelv. 38 Gyrinosvegen gjekk gjenom der.

 

NAMN       Veslebotnen

UTTA        "væhLæbått'n

DATI         "væhLæbåtte

PREP        i

LOKA        botn

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       549 430

INNR         104

INFO         Kaslegard, Ola født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Utspring for 89 Øynegrovi. I grensa mot 3 Reineskarvet.

 

NAMN       Veslebotnen

UTTA        "væhlæbått'n

DATI         "væhlæbåtte

PREP        i

LOKA        kvelv

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       602 470

INNR         159

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Kvelvi NNV for 140 Nosnuten.

 

NAMN       Veslebottgrovi

UTTA        "væhlæbåttgro:ve

DATI         "væhlæbåttgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       620 467

INNR         135

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Grov frå 159 Veslebotten. Ut i 168 Flævatnet oml. 200 m V for V‑re bui på 115 Flæi.

 

NAMN       Veslebottjørnan

UTTA        "væhlæbåttKødnad'n

DATI         "væhlæbåttKødno

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       600 471

INNR         160

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Små tjørnar i 159 Veslebotten.

 

NAMN       Veslebottjørni

UTTA        "væhlæbåttKødne

DATI         "væhlæbåttKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       471 436

INNR         44

INFO         Ola L Thon, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tjorn i 43 Veslebotten.

 

NAMN       Veslebottnatten

UTTA        "væhlæbåttnatt'n

DATI         "væhlæbåttnatte

PREP        på/i

LOKA        natt

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       605 428

INNR         58

INFO         Knut Gurigard, f. 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      N for 57 Veslebotten.

 

NAMN       Veslebreda

UTTA        "væhlæbræ:a

DATI         "væhlæbræ:un

PREP        på, i

LOKA        nut

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E2

INNR         79

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langrund nut. Ikkje fonnstøe.

 

NAMN       Veslebreda

UTTA        "væhlæbræ:a

DATI         "væhlæbræ:un

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C2

INNR         128

INFO         Skrindo, Tor født 1910

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Ruvande hovda. Men likevel lite i høve til "Storebréa", ogso kalla "Lauvdalsbréa".

 

NAMN       Veslebreda

UTTA        "væhlæbræ:a

DATI         "væhlæbræ:un

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       453 451

INNR         39

INFO         Ola L Thon, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Haug med litt berg i, urd nedunder. Ikkje fonnstøe. S. for V‑re (høgste) punktet på 40 Langebrea.

 

NAMN       Veslebrenna

UTTA        "væhlæbrænna

DATI         "væhlæbrænnun

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       F3

INNR         64

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Haug, nær 63 Steinstølen. Sjå ogso 65 Storebrenna.

 

NAMN       Veslebråten

UTTA        "væhlæbrå:ten

DATI         "væhlæbrå:ta

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       23,2

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       f1

INNR         54

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Slåttemark. No dyrka.

 

NAMN       Veslebubekken

UTTA        "væhlæbækkæn

DATI         "væhlæbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       F2

INNR         26

INFO         Håheim, Torstein født 1894

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Renn ut i 9 Buvatnet. Nedre del lagar grense mot Vallin, der det heiter 29 Veslebuløken.

 

NAMN       Veslebuhovda

UTTA        "væhlæbuhåvda

DATI         "væhlæbuhåvdae

PREP        på, i

LOKA        knatt

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       D3

INNR         38

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Markert knatt like V for 37 Nedre Buhovda. Delepunkt.

 

NAMN       Veslebuløken

UTTA        "væhlæbulø:kæn

DATI         "væhlæbulø:Ki

PREP        i

LOKA        løk

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       F2

INNR         29

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sjå 26 Veslebubekken.

 

NAMN       Vesle‑Bunsa

UTTA        "væslæbunsa

DATI         "væslæbunsun

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       114,2‑12

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       F2

INNR         5

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Langvore hovda V for 2 Langetjørni. Kløvveg mellom V.‑B. og tjørni. Sjå ogso 4 Store‑Bunsa.

 

NAMN       Veslebuodden

UTTA        "væhlæbuådden/‑ådd'n

DATI         "væhlæbuådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       E2

INNR         30

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Odde i 9 Buvatnet. Minka noko etter oppdemningi.

 

NAMN       Veslebødalen

UTTA        "væhlæbø:da:N

DATI         "væhlæbø:da:Le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       91,8

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D5

INNR         178

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl til 159 Nørdre Arnegard, oml. 450 m S for krysset 263 Storeåni ‑ 235 Varaldsetåni.

 

NAMN       Vesledal

UTTA        "væhlæda:L

DATI         "væhlæda:L

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       7,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       f2

INNR         42

INFO         Birgit Vesledal, 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Gard.

 

NAMN       Vesledalen

UTTA        "væhlæda:N

DATI         "væhlæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         46

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      I heimehamni.

 

NAMN       Vesledalgutu

UTTA        "væhlædaLgu:tu

DATI         "væhlædaLgu:tun

PREP        i

LOKA        gutu

GBNR       22,17‑35‑68

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G5

INNR         44

INFO         Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Gutu opp frå garden Vesledalstugu. Steingardar på sidene.

 

NAMN       Vesledalgutu

UTTA        "væhlædaLgu:tu

DATI         "væhlædaLgu:tun

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       ?

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g1‑2

INNR         383

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Krøterveg/kjerreveg opp langs 377 Vesledalstugu.

 

NAMN       Vesledalhovda

UTTA        "væhlædaLhøvda

DATI         "væhlædaLhøvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       F 2

INNR         156

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Lite hovda ova stølen til Vesledal.

 

NAMN       Vesledalkverni

UTTA        "væhlædaLkvædne

DATI         "væhlædaLkvædd'n

PREP        ved

LOKA        kvern

GBNR       ?

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         392

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Kvern til 377 Vesledalstugu.

 

NAMN       Vesledalsagi

UTTA        "væhlædaSa:ji

DATI         "væhlædaSa:gæn

PREP        på

LOKA        sag

GBNR       22,15

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f1

INNR         388

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Sag som høyrde til 377 Vesledalstugu.

 

NAMN       Vesledalstugu

UTTA        "væhlædaSTu:gu

DATI         "væhlædaSTu:gun

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       22,15

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         377

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Ein av 399 Opheimsgardane. Ola Vesledal kjøpte eller gifta seg til garden i 1752.

 

NAMN       Vesledaltrædet

UTTA        "væhlædaLtræ:e

DATI         "væhlædaLtræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       22,15

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       E3

INNR         18

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Træde som høyrde til garden Vesledalstugu.

 

NAMN       Vesledaltrædet

UTTA        "væhlædaLtræ:e

DATI         "væhlædaLtræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       22,15

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f1‑2

INNR         396

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Træde med løe i 385 Hagan. Høyrde til 377 Vesledalstugu.

 

NAMN       Vesledalvollen

UTTA        "væhlædaLvøll'n

DATI         "væhlædaLvølle

PREP        på

LOKA        stølsvoll

GBNR       22,15

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       F2

INNR         126

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Stølsvoll som høyrde til Vesledal.

 

NAMN       Vesledalvollen

UTTA        "væhlædaLvøll'n

DATI         "væhlædaLvølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       22,155

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       D5

INNR         45

INFO         Hermann Opheim, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Voll til garden Vesledalstugu.

 

NAMN       Vesledalåkeren

UTTA        "væhlædaLå:kæN

DATI         "væhlædaLå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       14,2

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         197

INFO         Per Kolsrud, 1894

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Åker. Samnhengen med garden Vesledal er uviss.

 

NAMN       Vesle Damtjørni

UTTA        "væhlæ "damKødne

DATI         "væhlæ "damKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       Sameige ‑ Hesthovdstølen.

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       d‑e2

INNR         286

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Ved utfellsosen var det dam, for å samle vatn til kvernbekken Dusa.

 

NAMN       Vesle Damtjørni

UTTA        "væhlæ 'damKødne

DATI         "væhlæ 'damKødd'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       104,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       d2

INNR         224

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Liti tjørn, ved sida av 293 Store Damtjørni.

 

NAMN       Vesle Dengerud

UTTA        "væhlæ "dæGjiru

DATI         "væhlæ "dæGjiru

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       115,16

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       B6

INNR         8

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Sjå 2 Dengerudgardan.

 

NAMN       Vesledyna

UTTA        "væhlædy:na

DATI         "væhlædy:nun

PREP        på/i

LOKA        høgde

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       F3

INNR         45

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Høgdene S for 44 Dyna

 

NAMN       Vesleengi

UTTA        "væhlæGGi

DATI         "væhlæGGæn

PREP        på

LOKA        slått

GBNR       22,45

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       E5

INNR         29

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Utslåttar.

 

NAMN       Vesleengi

UTTA        "væhlæGGi

DATI         "væhlæGGæn

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       54.7

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D5

INNR         286

INFO         Lars Holeplass, 1910.

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Gard. I dagleg tale ofte berre " Engji ‑ på Engen."

 

NAMN       Vesle Fetjastølnatten

UTTA        "væhlæ "fe:Kastølnatt'n

DATI         "væhlæ "fe:Kastølnatte

PREP        på/i

LOKA        grensepunkt

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       E2

INNR         13

INFO         Thune, Svein født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Grensepunkt NA for 12 Fetjastølnatten.

 

NAMN       Veslefjellet

UTTA        "væhlæfjællæ

DATI         "væhlæfjælle

LOKA        berg

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       A3

INNR         109

INFO         Settingsgard, Knut K. født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flatvore høgdedrag, vestover mot Skardgrovi på ØK BM 064.

 

NAMN       Veslefjellet

UTTA        "væhlæfjællæ

DATI         "væhlæfjælle

PREP        på

LOKA        fjell

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       CD2

INNR         60

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heile området mellom 46 Eitra og 56 Øvre Krosshovda.

 

NAMN       Vesleflæi

UTTA        ("væhlæ)fLæ:e/"væslæ‑

DATI         ("væhlæ)fLæ:n

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       5,18

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       C3

INNR         4

INFO         Ingmund Sire, født 1927

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Myrlendt rundt ei tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Veslefrosen

UTTA        "væhlæfro:s'n

DATI         "væhlæfro:se

PREP        på, i

LOKA        vatn

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       A6

INNR         151

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Vatn, no demd saman med Store‑Frosen og 24 Mjåvatnet.

 

NAMN       Veslegalden

UTTA        "væhlægald'n

DATI         "væhlægalde

PREP        på/i

LOKA        rygg

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       E1‑2

INNR         22

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Rygg, S‑over frå 17 Galden.

 

NAMN       Veslegarden

UTTA        "væhlæga:N

DATI         "væhlæga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       61,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         355

INFO         -

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Gard i Leveld, utskildt frå Store Torsteinsrud på 1600‑t. Skrive "Lille Torstensrud". I 1664: "Lislegaard".

 

NAMN       Veslegardgrovi

UTTA        "væhlægaLgro:ve

DATI         "væhlægaLgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       61,1 o.fl.

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F‑G3‑4

INNR         362

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Grov ved 355 Veslegarden.

 

NAMN       Veslegjenget

UTTA        "væhlæjæGi

DATI         "væhlæjæGi

PREP        i

LOKA        skard

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       492 437

INNR         49

INFO         Ola L Thon, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Skard i 48 Fjellanbergi. Reinsgjenge.

 

NAMN       Veslegjerda

UTTA        "væhlæjæ:La

DATI         "væhlæjæ:Lun

LOKA        gjerde

GBNR       86,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E2

INNR         24

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slåttegjerde med lua tuft, steingardar, jarnslagg.

 

NAMN       Veslegjerda

UTTA        "væhlæjæ:La

DATI         "væhlæjæ:Lun

LOKA        tuft

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D2

INNR         80

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Gamle tufter lengst nede på vollen til 60,1.

 

NAMN       Veslegjerda

UTTA        "væhlæjæ:La

DATI         "væhlæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       59,2

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       A5

INNR         96

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Liten voll innhegna med steingardar, nær vollane på 89 Fjellstølen.

 

NAMN       Veslegjerda

UTTA        "væhlæjæ:La

DATI         "væhlæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        gjerde

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       698 371

INNR         346

INFO         Springgard, Kari født 1891; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Mellom vegen og 347 Gutu.

 

NAMN       Veslegjøta

UTTA        "væhlæjø:ta

DATI         "væhlæjø:tun

PREP        i

LOKA        dalsøkk

GBNR       61,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F5

INNR         368

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Dalsøkk V for 367 Gjøta.

 

NAMN       Veslegreini

UTTA        "væhlægraine

DATI         "væhlægrain

PREP        i

LOKA        elv

GBNR       114,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         274

INFO         Anna Bjørnstad, f. 1930

OPPS       Leif Stave 1982

KOMM      Turrlagt grein av åni.

 

NAMN       Veslegrindi

UTTA        "væhlægrinde

DATI         "væhlægrind'n

PREP        ved

LOKA        led

GBNR       36,3‑4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         155

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Led ut frå eigedommen

 

NAMN       Veslegrovi

UTTA        "væhlægro:ve

DATI         "væhlægro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       587 464

INNR         186

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Ned V for husi på 169 Jonstølen.

 

NAMN       Vesle Guritjørni

UTTA        "væhlæ "gu:riKødne/"væslæ

DATI         "væhlæ "gu:riKød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       D5

INNR         89

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Veslehagen

UTTA        "væhlæha:jin

DATI         "væhlæha:ga

LOKA        bruk

GBNR       85,2‑86,10

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         44

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Lite bruk, frådelt 83,2 og 86,10. Sjå 43 Nordby.

 

NAMN       Veslehagen

UTTA        "væhlæha:jin

DATI         "væhlæha:ga

PREP        i

LOKA        flatvore

GBNR       127,66,209

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         105

INFO         Steinar Breie, 1937

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Flatvore, ved fjorden, no dyrka.

  

NAMN       Veslehagen

UTTA        "væhlæha:jin

DATI         "væhlæha:ga

PREP        i

LOKA        ‑

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         166

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Steingardar, udyrka, V for 162 Nørdre urdin, mellom grendevegen og gardsvegen til 160 Brattegard o.fl.

 

NAMN       Veslehamaren

UTTA        "væhlæha:maN

DATI         "væhlæha:mare

PREP        på/i

LOKA        hamar

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       628 404

INNR         367

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

 

NAMN       Veslehamaren

UTTA        "væhlæha:maN

DATI         "væhlæha:mare

PREP        på

LOKA        fjellhamar

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       E 4

INNR         148

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Fjellhamar ved åni, og ved stigen.

 

NAMN       Veslehatten

UTTA        "væhlæhatt'n

DATI         "væhlæhatte

PREP        på/i

LOKA        topp

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       682 382

INNR         328

INFO         Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Topp som liknar ein hatt. Sjå ogso 327 Storehatten.

 

NAMN       Veslehaug

UTTA        "væhlæhåug

DATI         "væhlæhåug

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       54,1,17

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d2

INNR         92

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Åker.

 

NAMN       Veslehaugen

UTTA        "væhlæhåugæn

DATI         "væhlæhåuji

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       60,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         348

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Gard. På V‑sida av garden Haug, på kartblad BP 063‑5‑1.

 

NAMN       Veslehaugen

UTTA        "væhLæhåugæn

DATI         "væhLæhåuji

PREP        på

LOKA        slåttestykke

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b3

INNR         304

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Slåttestykke.

 

NAMN       Veslehaugmyri

UTTA        "væhlæhåugmy:re

DATI         "væhlæhåugmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       60,1

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       G1

INNR         27

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Myr ved 28 Veslehaugstølen.

 

NAMN       Veslehaugstølen

UTTA        "væhlæhåugstø:l'n

DATI         "væhlæhåugstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       60,1

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       G1

INNR         28

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl til garden Veslehaugen.

 

NAMN       Veslehengsbakkan

UTTA        "væhlæhæGsbakkad'n

DATI         "væhlæhæGsbakko

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       fleire

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       A3‑4

INNR         101

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      ‑

 

NAMN       Veslehengsvatnet

UTTA        "væhlæhæGsvatnæ

DATI         "væhlæhæGsvatne

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       A3

INNR         102

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Tjørn. Sjå 1 Hengsi og 2 Hengsvatnet.

 

NAMN       Veslehovda

UTTA        "væhlæhåvda

DATI         "væhlæhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       F‑G1

INNR         20

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hovda i stølshamni.

 

NAMN       Veslehøgdi

UTTA        "væhlæhøgde

DATI         "væhlæhøgde

PREP        på/i

LOKA        høgde

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G3

INNR         37

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Høgde S for 41 Storehøgdi.

 

NAMN       Veslehølen

UTTA        "væhlæhø:N

DATI         "væhlæhø:Le

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       E1

INNR         19

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Høl i Votna, omlag 100 m A for utlaupet or Vatsfjorden.

 

NAMN       Veslehåheim

UTTA        "væhlæhå:aim

DATI         "væhlæhå:aim

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       72,9

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C‑D2

INNR         92

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bruk, frådelt Håheim i 1932.

 

NAMN       Vesle Julsengtjørni

UTTA        "væhlæ "ju:SæGKødne

DATI         "væhlæ "ju:SæGKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       471 443

INNR         46

INFO         Ola L Thon, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti tjørn SV for 45 Julsengtjørni.

 

NAMN       Veslekammen

UTTA        "væhlækambæn

DATI         "væhlækambe

PREP        på

LOKA        ås

GBNR       6,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       F5

INNR         1

INFO         Martin Storedal, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Ås med skog på toppen. NA for 26 Rikansrudkamben.

 

NAMN       Vesleklanten

UTTA        "væhlækLant'n

DATI         "væhlækLante

PREP        på/i

LOKA        nabb

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       583 463

INNR         194

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bergnabb litt ned for (S for) 193 Rabbehovda.

 

NAMN       Vesleklanten

UTTA        "væhlækLant'n

DATI         "væhlækLante

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       544 369

INNR         240

INFO         Eivind Helling, f. 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1981.

KOMM      Nut mellom 238 Høgebra og 239 Rundeklanten.

 

NAMN       Vesleklanten

UTTA        "væhlækLant'n

DATI         "væhlækLante

PREP        på/i

LOKA        klant

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       703 404

INNR         276

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Sjå 275 Storeklanten.

 

NAMN       Vesleklanten

UTTA        "væhlækLant'n

DATI         "væhlækLante

PREP        på, i

LOKA        hamar

GBNR       74,6

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       G4

INNR         22

INFO         Bergaplass, Nils K. født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berghamar i bratt skogli, oml. 100 m NNV for våningen (stova) i 12 Bergaplassen, nær delet mot 73,2.

 

NAMN       Vesle Klevavatnet

UTTA        "væhlæ "kLæ:vavatnæ

DATI         "væhlæ "kLæ:vavatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       433 459

INNR         161

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Om Klæva‑namnet, sjå 108 Klæven.

 

NAMN       Veslekveni

UTTA        "væhlækve:ne

DATI         "væhlækve:n

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C2

INNR         99

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Tidlegare innhegning. No for det meste dyrka.

 

NAMN       Vesle Køytetjørni

UTTA        "væslæ "KåytæKødne

DATI         "væslæ "KåytæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ?

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       E‑F5

INNR         66

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Liti tjørn SA for 64 Køytetjørni.

 

NAMN       Veslelii

UTTA        "væhlæli:e

DATI         "væhlæli:n

PREP        i

LOKA        li

KONR       0620 Hol

GBNR       7,9‑10/9,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       F‑G5

INNR         78

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Sørvendt li i stølshamni.

 

NAMN       Veslelii

UTTA        "væhlæli:e

DATI         "væhlæli:n

PREP        i

LOKA        lii

GBNR       123.52

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 4

INNR         59

INFO         Sevat Teigen, 1918

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Slakare parti i lii.

 

NAMN       Veslelufloti

UTTA        "væhlælufLå:te

DATI         "væhlælufLå:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         54

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Flate i heimehamni. Der stod ei løe.

 

NAMN       Veslelui

UTTA        "væhlælu:e

DATI         "væhlælu:n

PREP        på

LOKA        løe

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g5

INNR         60

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, Oleiv født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Utløe på jorde i 50 Havardsgard, nær delet mot 82,1 Logsengard.

 

NAMN       Vesleløken

UTTA        "væhlælø:kæn/"væslæ‑

DATI         "væhlælø:Ki

PREP        i

LOKA        løk

KONR       0620 Hol

GBNR       fleire

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       C5

INNR         100

INFO         Grøgard, Halvard født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Stykke der 97 Vestrestølåni renn stilt.

 

NAMN       Veslelåven

UTTA        "væhlælå:ven

DATI         "væhlælå:va

PREP        ved

LOKA        låve

GBNR       6,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       f2

INNR         39

INFO         Storedal, Martin født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Gamal låve der. No burte.

 

NAMN       Veslemonsa

UTTA        "væslæmånsa

DATI         "væslæmånsun

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       112,2

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       G2

INNR         6

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Liti tjørn A for 4 Store‑Bunsa.

 

NAMN       Veslemyri

UTTA        "væhlæmy:re/"væslæ‑

DATI         "væhlæmy:N

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       F1

INNR         3

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Liti myr, i høve til 5 Storemyri.

 

NAMN       Veslenatten

UTTA        "væhlænatt'n

DATI         "væhlænatte

PREP        på

LOKA        natt

GBNR       60,1

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       F‑G1‑2

INNR         29

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bratt natt, nedunder 30 Haugsnatten.

 

NAMN       Veslenatten

UTTA        "væhlænatt'n

DATI         "væhlænatte

LOKA        natt

GBNR       88,1,2 89,1,3

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       C6

INNR         123

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      ANA for 122 Bergsjøstølen.

 

NAMN       Veslenatten

UTTA        "væhlænatt'n

DATI         "væhlænatte

PREP        på, i

LOKA        knatt

KART        ØK BL 065 Vallidn

INNR         64

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Fjellknatt S for stigen som går V‑over frå nørdre stølen.

NAMN       Veslenatten

UTTA        "væhlænatt'n

DATI         "væhlænatte

PREP        på/i

LOKA        knatt

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       c5

INNR         226

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bergknatt i heimehamni til Berg, nørdre, nær V‑grensa.

 

NAMN       Veslenobbi