Ål Arbeiderkvinnegruppe

- Rekneskap Ål Arbeiderkvinnegruppe i 2 plastikkomslag for 1987 og 1988
- Rubrikkbok/rekneskapsbok for Ål og Torpo Arbeiderkvinnegruppe 1987 – 1988
-       punkt til eit foredrag (Paul Breiehagen?)
- Utdrag frå forhandlingsprotokollen til kvinnegruppa frå 1929
- 2 andelsbrev i avisa ”Fremtiden”.
- Protokoll kvinnegruppa 1924 – 1933
- Protokoll kvinnegruppa 1933 – 1946
- Protokoll kvinnegruppa 1947 – 1956
- Protokoll kvinnegruppa 1956 – 1964
- Protokoll kvinnegruppa 1964 – 1975
- Protokoll kvinnegruppa 1975 – 1981
- Protokoll kvinnegruppa 1981 – 1988
- Ål Arbeiderpartis kvinnegruppe gjennom 25 år.  2 eks.
- AOF – kassetten ”Vær medmenneske”
- Heklet pose med trekningsnummer for utlodninga på møta i kvinnegruppa
- ”Gnisten”  -  lagsavis for kvinnegruppa – 1945 – 1951
- ”Gnisten” 1951 – 1964
- ”Gnistten” 1969 – 1978
- ”Gnisten” 1978 - 1987