Ungdomslaget Framtidi


- Referatbok 1913 – 1914 og 1916 – 1919
- Referatbok 1914 – 1916
- Referatbok (Upprit) 1919 – 1921
- Referatbok 1921 – 1922
- Referatbok 1924 – 1927
- Referatbok 1942 – 1946
- Referatbok 1946 – 1952
- Referatbok 1952 – 1965
- Referatbok 1966 – 1971
- Protokoll for styremøte 1950 – 1962
- Protokoll for styremøte 1962 – 1975
- Protokoll for styremøte 1980 – 1988 med medlemslister 1980 – 1984
- Referatbok for Votndalen idrettslag/Idrottslaget Fjellguten/Idrottslaget Votnaguten 1946 – 1956
- Referatbok/upprit for Skrapenemnda (Husfondet, Byggenemndi) 1911 – 1929
- Rekneskapsbok 1935 – 1949
- Bok med oversyn over gåver og dugnadsarbeid for Votnahall 1925 – 1926
- Kassabok for ungdomslaget 1912 – 1927
- Kassabok for Idrottslaget Fjellguten 1907 – 1934 med medlemsliste for 1908
- Cassabog for ”Fremtiden” 1899 – 1908
- Bok med oversyn over ungdomslaget si samling av bøker, småskrift og tidsskrift, samt låntakarar (rundt 1910?)
- Negativfilmen frå 100 – årsfesten
- Solsprett - lagsavis 1926 – 1929
- Solsprett 1939 – 1941
- Solsprett 1941 – 1947
- Solsprett 1951 – 1954
- Liste over namn bak pseudonym i Solsprett sett opp i 1985
- Bankbok for ungdomslaget 1906 – 1929
- Bankbok for Votnedalens ungdomshus 1912 – 1929
- Bankbok for Votnedalens ungdomshus 1919 - 1929
- Referatbok (Upprit) 1928 – 1937
- Referatbok 1937 – 1941
- Solsprett 1914 – 1916
- Solsprett 1923 – 1925
- Liste over namn bok pseudonym i Solsprett sett opp i 1985
- Solsprett 1916 – 1922
- Solsprett 1929 – 1931
- Solsprett 1932 – 1933
- Solsprett 1934 – 1938
- Solsprett 1905 –1911
- Solsprett 1911 – 1914
- Møtebok (Upprit) 1903 – 1906
- Møtebok Votndalen Telefonlag 1945 – 1966
- Referatbok for studiering ”Gløgg” 1947 – 1949
- Rekneskapsbok 1962 – 1983
- Bilete frå teaterframsyninga ”Grannelag i gamal tid” 1993
- Teikningar til hoppbakken Votnakollen
- Tinglyst leiekontrakt for hoppbakke 1954
- Korrespondansen for idrottslaget Votnaguten m.a. om samanslåing med Fjellet
- Rekneskapsbok for Votnaguten I.L. 1955 – 1958
- 2 bilete av Votnahall med lagsmedlemmer
- Bilete av fana
- Bilete av formenn 1928 – 1952
- Årsmeldingar 1928 – 1941
- Arbeidsprogram 1948
- Votndalen ordskiftelag: Møtebok 1934 – 1938
- Votndalen ordskiftelag: Møtebok 1938 – 1940
- Diverse skriv 1934 – 1935.
- Diverse brev og skriv 1925 – 1936
- Kort historikk fra 1921