Torpo Folkeboksamling


- Hermann Opheim:  Torpo Folkeboksamling 1890 – 1990.  I permen ligg handskrivne bakgrunnsnotat,
  rekneskapsutdrag og maskinskrive oversyn over dei som føretok delinga med Ål i 1890, samt styra i åra
  frå 1890 – 1945