Sundre Kloakk, søre


- Kassadagbok 1950 - 1977
- Rekneskapsbok/statusbok 1950 – 1959
- Perm/omslag med kassabilag
- Reskontrobok
- Lønningsbok (ingen årstal, sannsynleg 1950 – 1951)
- Referatperm med rekneskapsbilag og saldooppgåver 1950 –2002
- Plastomslag med diverse skriv 1977 – 1981, rekneskapsoversyn 1950 – 1958 og 1977, samt bankbok
  1959 – 1977