Gardsarkiv


For kvart gardsnummer har arkivet ein boks der gardbrukarane kan oppbevare dokument eller kopi av dei. Arkivet er brannsikkert. Innhaldet i boksane er ikkje allment tilgjengeleg.

- Kronologisk register for gardsdokumenta i Ål Bygdearkiv 1994 finst i hefte utarbeidd av Thor Warberg.