Ål bibliotek


- Borghild Veslegard:  Nordbygden Folkeboksamling. Skipa 1901. Med forord av Ola E. Hagen.
        I trykt utgåve og i kopi av handskrive manuskript.
- Bok nr. 33 i biblioteket for Skattebøls ungdomslag:
        ¤ Ludvig Holberg:  Jeppe paa Bierget og Mester Gert Westphaler. København ?
- Bok nr. 37 i biblioteket for Skattebøls ungdomslag:
        ¤ Arne Garborg:  Bondestudentar.  Kristiania 1885.
- Bok nr. 146 i Aals Almuebibliothek:
        ¤ Julius Disselhoff:  Ruth  -  Axesamlersken fra Moab.  Prekensamling fra 1864. Christiania 1879.
- Katalog med lover for biblioteket for Skattebøls ungdomslag
- John Johnsen:  Plan for omordning av bibliotekverksemda i Ål kommune utarbeidd i 1971 og 1972 for
  Samstyret for biblioteka i Ål
- Hermann Opheim:  Torpo Folkeboksamling 1890 – 1990.  I permen ligg handskrivne bakgrunnsnotat,
  rekneskapsutdrag og maskinskrive oversyn over dei som føretok delinga med Ål i 1890, samt styra i åra
  frå 1890 – 1945
- Håkon Ulshagen:  Ål Folkeboksamling fyller hundre år.  (1877 – 1977)