Hallingdal Fylkeslag


- Møtebok 1926 – 1948
- Møtebok 1948 – 1953
- Møtebok 1953 – 1963
- Møtebok 1963 – 1969
- Møtebok 1969 – 1971
- Møtebok 1971 – 1974
- Møtebok 1974 – 1977
- Møtebok 1980  1985
- Rekneskapsbok 1921 – 1952
- Rekneskapsbok 1961  1962
- Rekneskapsbok (dagbok) 1968 (1967) – 1974
- Rekneskapsbok (dagbok) 1974 – 1989
- Bilag til rekneskapa 1983 – 1988
- Hovud- og statusbok 1968 - 1973
- Hoved- og statusbok 1973 – 1977
- Hovedbøker for 1978 – 1982 og 1983 – 1984
- Rekneskapsbok (rubrikkprotokoll) Dølaheimen Ål 1958 – 1960
- Rekneskapsbok (rubrikkprotokoll) Dølaheimen Ål 1960 – 1964
- Hovedbok Dølaheimen Ål 1958 – 1961. Innlagt ligg vareoppteljingar frå 1960 til 1964
- Bilag til rekneskapa for Dølaheimen Ål
- Rekneskapsbok (rubrikkprotokoll) Dølaheimen Geilo 1955 – 1961
- Rekneskapsbok Dølaheimen Geilo 1964 – 1965
- Papir etter Ola O. Ellingsgard

- DOKUMENT FRÅ KRIGSTIDA SOM GJELD HALLINGDAL FYLKESLAG

¤ Aksjon for utmelding av Norges Ungdomslag der ein nektar å stå som styre og lagsmedlemmer så lenge styresmaktene vil tvinge laga inn i ein ufri statskipnad.
¤ Telegram frå Norges Ungdomslag
¤ To rundskriv frå Sivlekrinsen
¤ Hovet - Kvisla - Holet - Samhald Hemsedal - Fjelljom, Skurdalen - Samklang, Ål - Samhald, Geilo - Hugnad, Torpo - Leveld - Fram, Ål - Vatsingen, Ål - Gol - Framtidi, Ål

Skriv og brev 1932 – 1948
1946 – 1955
1954 – 1962
Korrespondanse 1962 – 1969
1963 – 1966
1961 – 1976
1971 – 1973
1973 – 1975
1978 – 1982
Papir frå 1978 – 1982
Nokre papir frå 1986
1980 – 1986 og Festskrift
- Årsmeldingar for fylkeslaget 1980 – 1982 og 1984 – 1985
- Årsmøte/årsmeldingar for ein del lokallag 1986
- Noko korrespondanse frå 1986
- Festskrift/jubileumsskrift: Korrespondanse og rekneskap med bilag 1977 – 1983
Skriv til laga 1981 – 1987
1983 – 1988
- Ymse papir frå verksemda.
1984 – 1986
1987 – 1989
- Papir frå 1987 - 1989
- Nokre papir frå 1984 – 1986
1986 – 1990
- Mykje papir frå 1986 – 1990
- Nokre papir fra 1991 – 1992
1989 – 1994
- Korrespondanse, årsmeldingar m.m.
- SANUB (Samarbeidsnemnd for ungdomslag i Buskerud) 1987 – 1994
- Hallingradioen 1987 - 1994
- Adresser
- NU – kontakt
Årsmeldingar 1948 – 1980
- Fleire årsmeldingar manglar på 1960- og 1970- talet
- Gjeld årsmeldingar frå lokallaga 1950 – åra .
- Årsmeldingar for fylkeslaget 1958 og 1959
- Årsmeldingar 1962 – 1977 både for fylkeslaget og lokallaga
- Årsmeldingar for fylkeslaget og lokallag  1980 – 1987

Bilag til rekneskap Dølaheimen i Ål
Bilag til rekneskap 1983 – 1986
Bilag til rekneskap 1986 – 1988

- Rekneskapsprotokoll Dølaheimen Ål 1933 – 1939.
- Kassabok 1940 – 1943 Dølaheimen Ål
- ”Kontobok ?” 1933?
- Møtebok Dølaheimen Geilo 1955 – 1964
- Hovedbok Hallingdal Fylkeslag 1978 – 1982
- Hovedbok Hallingdal Fylkeslag 1983 – 1984
- Kassabok 1983 – 1984
- Kassadagbok og rekneskap for Regionstemne 1983
- Papir, vedtak og rekneskapsbilag som gjeld husflidsutstillingar i 1931, 1952 og notat til vevskulen.

Rekneskapsbilag 1991 – 1992


Hallingdal Teaterverksted”
- Papir frå 1984 til 1990
- Bakgrunnsmateriale frå Gudbrandsdal 1982 – 1983

Radio Hallingdal
1990 – 1992
1984 - 1991

Vedtak i Hallingdal fylkeslag, vedtekter, årsmøte, årsmeldingar, køyreplanar, brev, vedtak m.m. frå 1984 til 1992
 
Nu – stemna 1990
- Noregs Ungdomslag landsstemne og årsmøte i Ål 1990.
- Arbeidsdokument, vedtak osb.
Nu – stemna og årsmøte på Ål 1990
- Arbeidsdokument og rapport.

Kva veit vi 1958 – 1965
- Opplegg og innhald 1958 - 1965
- Noko frå 1971 og 1988.

Leikarbeid
- Skriv og invitasjonar til kurs
- Egil Bakka: Folkedanstradisjonar på Austlandet. Stensilert
- Folkedraktlitteratur
- Norske Folkevisor. Dramatiserte av Marit Rognlien. Bøstad 1961
- Norsk folkedans. Definisjonar m.m. og Litteratur om norsk folkedans og folkedansrørsla.
- Tradisjon og utvikling. Artikkelsamling i stensilert hefte A4-format
- Sven Moren: Gjestebod i Hallingdal. Frå ”Den 17. mai” nr. 89 1907
- Grunntrening og metode i opplæring av forskjellige folkedansar
- Egil Bakka: Norsk folkeleg dans og folkedans
- Liste over folkedanslitteratur som finst på Leikloftet til NU

NU – kontakt
- Årgangane 1985 og 1986 for NU – kontakt, medlemsblad for NU
- Nokre sentrale skriv, m.a. om tillitsvalde i fylkeslaga.
- Årsmøtepapir NU 1985

- Perm med manuskript og litt korrespondanse til Festskrift 75 år.
- Dokument som gjeld Noregs Ungdomslags landsstemna og årsmøte på Gol i 1977
- Møtebok for lagsleidarskeid 1946
- Møtebok for Høgskulekurs på Hove 1950
- Kontobok Hallingdal Fylkeslag 1968 – 1985
- Norske bunader. Kjelder. Rekonstruksjon, bruk. Hefte 1969
- Egil Bakka: Folkedansar og songdansar. 1979
- Slåttar til turdansar. Samla av Klara Semb. Noregs Boklag 1970

Festskriftet
- Manuskript frå laga.
- Perm med korrespondanse til jubileumsbøkene (50 år og 75 år)
- Omslag med korrespondanse frå 1983 med omsyn til 75 års-skriftet.
- ”Ungdomsrørslag i Hallingdal. Hallingdal Fylkeslag 1902 – 1927”. Ved Sigurd Reinton (2 eksemplar)
- ”Hallingdal Fylkeslag 1902 – 1977”

- Foto og film
- Plakatar.

Årsmeldingar 1928 – 1949/50
- Årsmeldingar både frå fylkeslaget og lokallaga.

Studiearbeid og småskrift
- Studiemateriell og meldingar om gjennomførte kurs
- Studieplan ”FN etter 25 år”
- Studieplan ”Kystkulturen” forfatta av Svein Molaug
- Studieopplegg ”EF – medlemskap og EF – tilpassing
- Diverse småhefte
- Stemnesongar 1949
- Spelstykke:
¤ Olav Hoprekstad: Notabasen
¤ Torvald Tu: Eld i hjartekrå
¤ Mikal Gåseflå: Når kjærleiken brenn
¤ Sturla Brørs: Tatergjenta
¤ I. Stenersen: Mammaguten og farsbånet
¤ Erling Moen: Huskom på Haug

Jul i Hallingdal
- Manuskript og brev.
- Manuskript og brev.

- Lydband frå Hallingradioen

- Gunnar Bæra: TUBFRIM. En bibliografi.
- Gunnar Bæra: Folkemusikk i Hallingdal. Ein bibliografi
- Torpomoen 125 år. Eit skodespel skrive av Hartvig Kiran.
- Ein eske med bøker og hefte.
- To bodstikker samt ein arkivboks med bodskap til bruk i bodstikkene