Stadnamn på O

NAMN       Oddan

UTTA        "åddad'n

DATI         "åddo

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       F3

INNR         18

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Oddar i vatnet (Rødungen).

 

NAMN       Oddan

UTTA        "åddad'n

DATI         "åddo

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       26,8 ‑ 38,2

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       d3‑4

INNR         62

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Oddar i 63 Svartetjørni.

 

NAMN       Odden

UTTA        "ådden/ådd'n

DATI         "ådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       25,1

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       f1

INNR         75

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Odde ved 74 Mørshøl. Ogso kalla "Mørshølodden".

 

NAMN       Odden

UTTA        ådden

DATI         ådda

PREP        på

LOKA        bruk

KONR       0620 Hol

GBNR       2,1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       c2

INNR         50

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bruk på ein flat odde i innfallsosen til Strandafjorden.

 

NAMN       Odden

UTTA        "ødden

DATI         "ødda

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       10,10

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       A1

INNR         20

INFO         Leiv Sato, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Gardsbruk ‑på odde ved osen.

 

NAMN       Odden

UTTA        "ødden

DATI         "ødda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       14,2

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E3

INNR         139

INFO         Kolsrud, Per født 1894

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Odde i vatnet ‑ nær stølen.

 

NAMN       Odden

UTTA        "ådden

DATI         "ådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       70,6

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D4

INNR         126

INFO         Lappegard, Astrid født 1919

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Odde ut i åni, (Votna).

 

NAMN       Odden

UTTA        "ådden

DATI         "ådda

PREP        på

LOKA        nes

GBNR       63,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E‑F5

INNR         293

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Nes, der Votna gjer ein sving.

 

NAMN       Odden

UTTA        "ådden

DATI         "åddea

PREP        i

LOKA        odde

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f3‑4

INNR         79

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Odde i Kvinda. Nedlagt husmannsplass. Tufter.

 

NAMN       Oddebakken

UTTA        "åddæbaKin

DATI         "åddæbakka

PREP        på/i

LOKA        åker

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f3

INNR         80

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Åker ova 79 Odden. Frostlendet.

 

NAMN       Oddebakken

UTTA        "åddæbaKin

DATI         "åddæbakka

PREP        på

LOKA        bakke

GBNR       10,10

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a6

INNR         77

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Liten kneik i gamle riksvegen.

 

NAMN       Odden neda vollen

UTTA        "ådd'n "ne:a 'vøll'n

DATI         "ådd'n "ne:a 'vøll'n

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       C4

INNR         68

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag. Sjå 37 og 62.

 

NAMN       Odden vestanfor

UTTA        "ådd'n "væstafø:r

DATI         "ådd'n "væstafø:r

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       C5

INNR         40

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag. Sjå nr. 68.

 

NAMN       Oddetjørnan

UTTA        "åddæKødnad'n

DATI         "åddæKødno

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       111,3;122,1

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       b‑c3

INNR         20

INFO         Arvid Jonset, f. 1934

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Fire tjørnar, med oddar og eid i mellom.

 

NAMN       Oddetjørnhovdun

UTTA        "åddæKød'nhåvdud'n

DATI         "åddæKød'nhåvdo

PREP        på/i

LOKA        hovd

GBNR       122,1

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       b3

INNR         21

INFO         Arvid Jonset, f. 1934

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Hovdene V for 20 Oddetjørnan.

 

NAMN       Olabui

UTTA        "o:Labu:e

DATI         "o:Labu:n

PREP        ved

LOKA        bu

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         92

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Det har stade ei bu her.

 

NAMN       Olaguthaugen

UTTA        "o:Laguthåugæn

DATI         "o:Laguthåuji

PREP        i

LOKA        bruk

KNNR       0619 Ål

GBNR       32,2

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       e2

INNR         9

INFO         Myro, Knut født 1924

OPPS       Knut Myro 1981

KOMM      Småbruk. Tidlegare husmannsplass. Ogso kalla Satahaugen.

 

NAMN       Olastølbekken

UTTA        "o:Lastølbækkæn

DATI         "o:LastølbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E4

INNR         42

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Bekk ved 26 Olastølen.

 

NAMN       Olastølen

UTTA        "o:Lastø:l'n

DATI         "o:Lastø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       110,13

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       C‑D2‑3

INNR         28

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Frådelt brn. 12 i 1881. Då kalla Øvre O. No samanslege med 27 Sandestølen.

 

NAMN       Olastøldalen

UTTA        "o:Lastølda:N

DATI         "o:Lastølda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       110,13‑20‑42

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D2

INNR         29

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Dalen NA‑over frå 28 Olastølen.

 

NAMN       Olastølhaugan

UTTA        "o:Lastølhåugad'n

DATI         "o:Lastølhåugo

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E4

INNR         41

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Haugar ova 26 Olastølen.

 

NAMN       Olastøljøtun

UTTA        "o:Lastøljø:tud'n

DATI         "o:Lastøljø:to

PREP        i

LOKA        innmark

GBNR       110,13

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D3

INNR         61

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Del av innmark på 28 Olastølen. Nemnt 1814 bygslingsbrev.

 

NAMN       Olastølmyran

UTTA        "o:Lastølmy:rad'n

DATI         "o:Lastølmy:ro

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E4

INNR         43

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Myrar ved 26 Olastølen.

 

NAMN       Olastølmønet

UTTA        "o:Lastølmø:næ

DATI         "o:Lastølmø:ne

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       110,1‑28

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D2

INNR         30

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Langvori høgde øvst i lii. Same som 31 Skruvedalshøgdi.

 

NAMN       Olastølshovdun

UTTA        "o:Lastølshåvdud'n

DATI         "o:Lastølshåvdo

LOKA        hovde

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D1

INNR         93

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Høgder N for 109 Søre Olastølen.

 

 

NAMN       Olaåkeren

UTTA        "o:Laå:kæN

DATI         "o:Laå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         11

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

INFO         Løkensgard, Jehans født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

 

NAMN       Olda

UTTA        "ølda

DATI         "øldun

PREP        i

LOKA        oppkome

GBNR       3,8

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       e4

INNR         98

INFO         Fritz Karterud, 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Oppkome.

 

NAMN       Olda

UTTA        "ålda

DATI         "åldun

PREP        i

LOKA        olle

GBNR       127,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c4

INNR         186

INFO         Birgit Eikra, 1927

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Olle ved tunet.

 

NAMN       Olda

UTTA        "øllda

DATI         "øllda

PREP        ved

LOKA        oppkome

GBNR       21,1

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       F4

INNR         57

INFO         Olav Medhus, født 1924

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1983

KOMM      Oppkome ca. 200 m frå stølen.

 

NAMN       Oldehaugen

UTTA        "åldæhåugæn

DATI         "åldæhåuji

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       47,6

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a3

INNR         333

INFO         Ole N. Skrindo, 1912

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Haug på jordet. Olle nedunder.

 

NAMN       Oldestykket

UTTA        "åldæstyKi

DATI         "åldæstyKie

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       114,8

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         326

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Stykke ved 310 Staveolda.

 

NAMN       Oldestykket

UTTA        "åldæstyKi

DATI         "åldæstyKie

PREP        på

LOKA        mark

GBNR       114,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         273

INFO         Anna Bjørnstad, f. 1930

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Dyrka mark ved olla.

 

NAMN       Oldeteigen

UTTA        "åldætaigæn

DATI         "åldætaiji

PREP        på

LOKA        slåtteteig

GBNR       123.52

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 5

INNR         51

INFO         Helge O. Strand, 1910

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Slåtteteig nær olla.

 

NAMN       Oldeåkeren

UTTA        "åldå:kæN

DATI         "åldå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       59,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       A5

INNR         82

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Åker ved ei olle.

 

NAMN       Oldevoni

UTTA        "åldævo:ne

DATI         "åldævo:n

PREP        i

LOKA        mark

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         33

INFO         Opsata, Lars født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Eit stykke grasmark der det var ei olle.

 

NAMN       Oldedalen

UTTA        "åldæda:N

DATI         "åldæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       26,1,7

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b3

INNR         292

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Dal på jordet. Oppkome.

 

NAMN       Oldemyri

UTTA        "øldæmy:re

DATI         "øldæmy:N

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       12,1 ‑ 12,3

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       d4

INNR         27

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Myr med "ølde" i. Vintervegen går over der.

 

NAMN       Oleivrøysi

UTTA        "o:Laivråyse

DATI         "o:Laivråys'n

PREP        på

LOKA        røys

GBNR       58,6

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         13

INFO         Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Steinrøys, opplagd av Oleiv.

 

NAMN       Oleivsgarden

UTTA        "o:Laivsga:Lad'n

DATI         "o:Laivsga:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       66,1‑3‑4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E3

INNR         229

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      To sentrale gardar i 260 Leveld. O. vart frå gamalt kalla "Levelde" (i dok.), men på 1700‑t. vart begge namni brukt.

 

NAMN       Oleivsgardstølen

UTTA        "o:LaivsgaLstø:l'n

DATI         "o:LaivsgaLstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       66,4,5

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       F1

INNR         228

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl i 227 Nysetlii.

 

NAMN       Oleivsgardstølen

UTTA        "o:LaivsgaLstø:l'n

DATI         "o:LaivsgaLstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       66,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E‑F1‑2

INNR         240

INFO         Oleivsgard, Odd født 1939

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl til Oleivsgard.

 

NAMN       Olsdokki

UTTA        'o:SdåKi

DATI         'o:Sdåkkæn

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C3

INNR         62

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Usikker kartfesting.

 

NAMN       Olset

UTTA        'o:Sæt

DATI         'o:Sæt

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e2

INNR         32

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Prestegardstøl. Segn: Stølen er rudt av presten Ole Engelstrup ca. 1700. Samband med 98 Olfisken?

 

NAMN       Olsetløken

UTTA        'o:Sætlø:kæn

DATI         'o:Sætlø:Ki

PREP        i

LOKA        løk

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       f3

INNR         43

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Løk mellom 41 Olsettjørni og 98 Olfisken.

 

NAMN       Olsettjørni

UTTA        'o:SætKødne

DATI         'o:SætKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e‑f3

INNR         41

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Tjørn SA for stølen 32 Olset.

 

NAMN       Olstad

UTTA        "o:STa

DATI         "o:STa

PREP        på

LOKA        tomt

GBNR       31,10

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       e2

INNR         44

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Bustadtomt. Frådelingi tinglyst 1964.

 

NAMN       Omholt

UTTA        'omhålt

DATI         'omhålt

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       57,4‑5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C2

INNR         119

INFO         Trintrud, Eyvind født 1931

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Træde med steingardar. Utanfor innmarki.

 

NAMN       Opheimsgardan

UTTA        "uppaimsga:Lan

DATI         "uppaimsga:Lo

PREP        i

LOKA        grend

GBNR       22,mange

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f‑g1‑2

INNR         399

INFO         Ål Bygdebok III

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Grend, ein "etasje" høgare enn hovudbygdi Torpo. No ca 35 gardar og mindre burk. 1372: Vpæimi. 1528: Vppeim. Ikkje nr. på kartet. Sjå Uppheims-.

 

NAMN       Opheimstølan

UTTA        "uppaimstø:lad'n

DATI         "uppaimstø:lo

PREP        på

LOKA        stølar

GBNR       sameige + mange

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       F‑G 2‑3

INNR         155

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Stor stølsgrend‑langstølar. I 1701 kalla "Listølan", i alle fall dei vestre stølane.

 

NAMN       Oppkoma

UTTA        "uppkomma!

DATI         "uppkommun

PREP        i

LOKA        oppkome

GBNR       127,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b3

INNR         112

INFO         Svein Eikra, 1950

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      God oppkome. Her vart det i turre år henta vat til 166. Bekkestad, 450‑500 m unna. Vanleg uttale er "uppko:ma, men "uppkomma vert og brukt.

 

NAMN       Oppsal

UTTA        "oppsa:l

DATI         "oppsa:l

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       32.70

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E2

INNR         204

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Gard. Delt frå 199 Hestebrekk i 1924.

 

NAMN       Oppsatamyri

UTTA        "uppsatamy:re

DATI         "uppsatamy:N

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 2

INNR         111

INFO         Opsata, Lars født 1899 og Asle Kvelprud

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Myreslått til Oppsata. Sjå Uppsata-.

 

NAMN       Oppunder klanto

UTTA        "uppunde "kLanto

DATI         "uppunde "kLanto

PREP        uppunde

LOKA        stykke

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f4

INNR         59

INFO         Opsata, Lars født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Eit stykke av heimehamni, ikkje so bratt som andre stader.

 

NAMN       Orebakken

UTTA        "o:LæbaKin

DATI         "o:Læbakka

PREP        ?

LOKA        bakke

GBNR       106,8

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

INNR         178

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Namnet oppskrive ca. 1928. Kan ikkje stadfestast i dag.

 

NAMN       Oreborkhaugen

UTTA        "o:Læbårkhåugæn

DATI         "o:Læbårkhåuji

PREP        ?

LOKA        haug

GBNR       70,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         138

INFO         Lappegard, Lars født 1916

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      ‑

 

NAMN       Orerusti

UTTA        "o:Læruste

DATI         "o:Lærust'n

PREP        i

LOKA        skog

GBNR       60,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B4

INNR         36

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Orekratt ‑ skog.

 

NAMN       Orerusti

UTTA        "o:Læruste

DATI         "o:Lærust'n

PREP        i

LOKA        Slette

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         158

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Slette ved åni, tilvaksen med m.a or

 

NAMN       Orerusti

UTTA        "o:Læruste

DATI         "o:Lærust'n

PREP        i

LOKA        holt

GBNR       120,9

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b3

INNR         206

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Holt med oreskog.

 

NAMN       Orerusti

UTTA        "o:Læruste

DATI         "o:Lærust'n

PREP        i

LOKA        rust

GBNR       46,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c3

INNR         269

INFO         Halvor Sehl, 1893

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Orerust i hamnehage.

 

NAMN       Orerusti

UTTA        "o:Læruste

DATI         "o:Lærust'n

PREP        i

LOKA        skog

GBNR       32,18

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b6

INNR         35

INFO         Sataslåtten, Torstein født 1928

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Oreskog langs åni ‑ no oppdyrka.

 

NAMN       Orerusti

UTTA        "o:Læruste

DATI         "o:Lærust'n

PREP        i

LOKA        rust

GBNR       44,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       h4

INNR         194

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Det veks ogso or der.

 

NAMN       Oreteigen

UTTA        "o:Lætaigæn

DATI         "o:Lætaiji

PREP        på/i (?)

LOKA        slåtteteig

GBNR       113,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5‑6

INNR         316

INFO         Lars Hus, født 1905

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Tidlegare slåtteteig, no oreskog.

 

NAMN       Orholt

UTTA        "o:Lhå£t

DATI         "o:Lhå£t

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       111,4,5

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g5

INNR         314

INFO         Ola Sataslåtten, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Tidlegare bruk. Mykje oreskog.

 

NAMN       Ormebakken

UTTA        "årmæbaKin

DATI         "årmæbakka

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       84,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         140

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Delvis dyrka, låg haug på 130 Brattegard, A ved delet mot 83,3, A for 137 Storeurdi. Namnet frå etter 1860.

 

NAMN       Ormeberget

UTTA        "årmæbærgæ

DATI         "årmæbærji

PREP        på

LOKA        knatt

GBNR       85,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       d4

INNR         200

INFO         Ola Dusegard, f. 1935

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bergknatt VSV for 183 Ivarshollberget, i heimehamni til 192 Dusegarden. Mykje hoggorm der.

 

NAMN       Ormeberget

UTTA        "årmæbærgæ

DATI         "årmæbærji

PREP        på/unde

LOKA        berg

GBNR       45,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d2

INNR         243

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Berg i heimstølhamni.

 

NAMN       Ormeberget

UTTA        "årmæbærgæ

DATI         "årmæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       117.5

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       E 1

INNR         73

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1982

KOMM      Berg V for 74 Ormedalen.

 

NAMN       Ormeberget

UTTA        "ørmæbærgæ

DATI         "ørmæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       8,14

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       C2

INNR         26

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Berg i skogen/hamni.

 

NAMN       Ormeberget

UTTA        "årmæbærgæ

DATI         "årmæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       98,1,3

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       B5

INNR         66

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Berg ved den gamle 24 Kvinnegardslivegen.

 

NAMN       Ormebrenthalli

UTTA        'årmæbrænthalle

DATI         'årmæbrænthall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       1,3/5,5 s

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G5

INNR         83

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hall i fjellhamni. Brende krattet her for å tyne hoggorm.

 

NAMN       Ormedalen

UTTA        "årmæda:N

DATI         "årmæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       120.1

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 1

INNR         74

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1982

KOMM      Dal i heimstølhamni.

 

NAMN       Ormeeikra

UTTA        "årmæaikra

DATI         "årmæaikrun

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       94,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A3

INNR         2

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Ormeflati

UTTA        "årmæfLa:te

DATI         "årmæfLa:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       71,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         47

INFO         Lislelien, Ola født 1924

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Flate oppå 46 Ormehaugen.

 

NAMN       Ormehalli

UTTA        "årmæhalle

DATI         "årmæhall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e3

INNR         39

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Mykje orm der.

 

NAMN       Ormehalli

UTTA        "årmæhalle

DATI         "årmæhall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       F4

INNR         97

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Solhalli N for 73 Hyttetjørni.

 

NAMN       Ormehaugen

UTTA        "årmæhåugæn

DATI         "årmæhåuji

PREP        på

LOKA        kolle

GBNR       48,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       h4

INNR         230

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Ein kolle på 227 Storeåkeren, innåt skogkanten.

 

NAMN       Ormehaugen

UTTA        "årmæhåugæn

DATI         "årmæhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       71,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         46

INFO         Lislelien, Ola født 1924

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Haug, med furuskog, velså 200 m frå tunet.

 

NAMN       Ormehaugen

UTTA        "årmæhåugæn

DATI         "årmæhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       123,18‑49

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       E2

INNR         76

INFO         Thoreplass, Ole født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Haug i heimstølhamni. Mykje hoggorm.

 

NAMN       Ormehovda

UTTA        "ørmæhøvda

DATI         "ørmæhøvdae

PREP        på

LOKA        hovda

GBNR       fleire

KART        ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU       D‑E 1

INNR         24

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Hovda i stølshamni.

 

NAMN       Orreleikhovda

UTTA        "årrælaikhåvda

DATI         "årrælaikhåvdae

PREP        på

LOKA        hovda

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       E 3‑4

INNR         42

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Hovda på Strand‑Tuneåsen. Viktig grensepunkt. Nemnt i dok. 1774‑76.

 

NAMN       Orreleikmyri

UTTA        "årrælaikmy:re

DATI         "årrælaikmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F3

INNR         77

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1982

KOMM      Myr A for 42 Orreleikhovda.

 

NAMN       Orremyri

UTTA        "årræmy:re

DATI         "årræmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       118.3

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       B 1

INNR         67

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1982

KOMM      Myr i heimstølhamni.

 

NAMN       Orremyri

UTTA        "ørræmy:re

DATI         "ørræmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       fleire

KART        ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU       E 2‑3

INNR         16

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Stor myr i skogen. Same namn på 49. Usemje om staden.

 

NAMN       Orresteinan

UTTA        "årræstainad'n

DATI         "årræstaino

PREP        på

LOKA        steinblokkar

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       E 6

INNR         36

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Blokkar.

 

NAMN       Orrhanadalen

UTTA        "årha:nada:N

DATI         "årha:nada:Le

PREP        i

LOKA        dalsøkk

GBNR       110,3/110,17

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D3

INNR         50

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Dalsøkk øvst i lii.

 

NAMN       Orsenn

UTTA        "o:Sænd/o:L‑

DATI         "o:Sænd/o:L‑

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       E5

INNR         50

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Langstøl, ved 61 Orsennvatnet.

 

NAMN       Orsennhallin

UTTA        "o:Sændhallid'n

DATI         "o:Sændhallo

PREP        i

LOKA        hall

KONR       0620 Hol

GBNR       40/10

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       C‑D6

INNR         45

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      N‑hallene mot 61 Orsenvatnet.

 

NAMN       Orsenntjørnan

UTTA        "o:SændKødnad'n

DATI         "o:SændKødno

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       C3‑4

INNR         63

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Fleire tjørnar mellom 61 Orsennvatnet og 62 Riskevatnet.

 

NAMN       Orsennvatnet

UTTA        "o:Sændvatnæ

DATI         "o:Sændvatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

KONR       0620 Hol

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       C‑D5

INNR         61

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Fjellvatn ved 50 Orsenn. No regulert.

 

NAMN       Orsennåni

UTTA        "o:Sændå:ne

DATI         "o:Sændå:n

PREP        i

LOKA        ån

KONR       0620 Hol

GBNR       17,10/40,10

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       A‑C 5‑6

INNR         42

INFO         Hansehaug, Kari født 1904

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Åni or 61 Orsennvatnet. Grenseån.

 

NAMN       Osehovda

UTTA        "o:sæhåvda

DATI         "o:sæhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       a2

INNR         45

INFO         Ola O. Skarsgard, f. 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Hovda omlag 200 m NNV for 44 Oset

 

NAMN       Osestølen

UTTA        "o:sæstø:l'n

DATI         "o:sæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       C1

INNR         38

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langstøl ved innfallosen til 34 Rødungen.

 

NAMN       Oset

UTTA        'o:sæ

DATI         "o:se

PREP        i

LOKA        støl

GBNR       91,4

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       a2

INNR         44

INFO         Ola O. Skarsgard, f. 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Langstølen til Skarsgarden, søre.

 

NAMN       Oset

UTTA        'o:sæ

DATI         "o:se

PREP        i

LOKA        Utslåttar og skog

GBNR       110,293

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C‑D;4‑5

INNR         20

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Utslåttar og skog ved utfallsoset

 

NAMN       Oskeåkeren

UTTA        "øskæå:kæN

DATI         "øskæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       7,40

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       f3

INNR         148

INFO         Ola H. Tretterud, 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Åker med fin, steinfri jord.

 

NAMN       Ospehalli

UTTA        "åspæhalle

DATI         "åspæhall'n

PREP        i

LOKA        skråning

GBNR       72,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C4

INNR         69

INFO         Feten, Daniel født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Skråning ned mot åni (Votna)‑frå 68 Øyestølen. Osp der før, no steinfylling.

 

NAMN       Ospehalli

UTTA        "åspæhalle

DATI         "åspæhall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       106,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e3‑4

INNR         184

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Hall i heimehamni. Mykje osp.

 

NAMN       Ospehaugen

UTTA        "åspæhåugæn

DATI         "åspæhåuji

LOKA        holt

GBNR       90,9

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B1

INNR         201

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ospeholt, V for 199 Linlendteigen i delet mot 165 Torkjellsgard.

 

NAMN       Ospeholten

UTTA        "åspæhå£t'n

DATI         "åspæhå£te

PREP        i

LOKA        holt

GBNR       127,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c3

INNR         91

INFO         Torstein Breie 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      I heimehamni.

 

NAMN       Ospeholten

UTTA        "åspæhå£t'n

DATI         "åspæhå£te

PREP        i

LOKA        ?

GBNR       56/1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E3

INNR         163

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

 

NAMN       Ospeholten

UTTA        "åspæhå£t'n

DATI         "åspæhå£te

PREP        i

LOKA        holt

GBNR       56.5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D‑E4

INNR         173

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

 

NAMN       Ospeholten

UTTA        "åspæhålt'n

DATI         "åspæhålte

PREP        i

LOKA        holt

GBNR       45,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         401

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Ospeholt på jordet.

 

NAMN       Ospehøya

UTTA        "åspæhåya

DATI         "åspæhåyun

PREP        i

LOKA        Ospeholt

GBNR       55.22

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D4

INNR         213

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Ospeholt. Ukjent om nokon høye (kve) der.

 

NAMN       Ospekrullen

UTTA        "åspækrull'n

DATI         "åspækrulle

PREP        i

LOKA        holt

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         113

INFO         Knut Settingsgard, f. 1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Ospeholt på jordet på 107 Settungsgard, A for utløene.

 

NAMN       Ospelunnen

UTTA        "åspælunnen

DATI         "åspælunna

PREP        i

LOKA        lund

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C3

INNR         80

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Ospeholt

 

NAMN       Ospestokkrøysi

UTTA        "åspæståkkråyse

DATI         "åspæståkkråys'n

PREP        på, i

LOKA        røys

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B5

INNR         100

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Steinrøys SSV for tunet i 96 Nørdre Kjellargard.Burtkøyrd.

 

NAMN       Ospetrædet

UTTA        "åspætræ:e

DATI         "åspætræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       48,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       h3

INNR         238

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Træde ‑ på innmarki.

 

NAMN       Ospetrædet

UTTA        "åspætræ:e

DATI         "åspætræ:e

PREP        i

LOKA        træd

GBNR       55.21

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E4

INNR         222

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Træde der dei hadde kalvane om våren.

 

NAMN       Ospeåkeren

UTTA        "åspæå:kæN

DATI         "åspæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       48,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         343

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981.

 

NAMN       Ostedyssa

UTTA        "ostædyssa

DATI         "ostædyssun

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       90,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D1

INNR         2

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Myrpytt, der stigen går over. 1701: "Oste‑myren".

 

NAMN       Ova trædet

UTTA        "å:va "træ:e

DATI         "å:va "træ:e

LOKA        slåtte

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         133

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Raskaslått N for 131 Trædet.

 

NAMN       Ova åkran

UTTA        "å:va "å:krad'n

DATI         "å:va "å:kro

PREP        ova

LOKA        lende

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f4

INNR         116

INFO         Knut Settingsgard, f. 1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Flatvore lende like ova utgarden på 107 Settungsgard.