2. Ål Speidertropp


1934 – 1941
1949  1953


- ”Altmuligboken”:
      * Oversyn over medlemer
      * Materiell
      * Troppens historie 1934 – 1940
      * Troppens dagbok 1934 – 1941
      * Rekneskap 1934 – 1941 og 1949  XXXX
- Dagbok 1949. Innlagt eit brev frå troppsleiar Ola Ellingsgard om opplegget for troppsleir til Døldi nord for Lauvdalen
- Brev og rundskriv 1939 – 1952
- Ein del minne frå 1930-åra:
      * Teikning av starten 11. november 1934 i uksebåsen på Ellingsgard
      * 3 ark med bilete

      * 3 teikna kart over gardane i Søre Vats, teikna av Ola L. Ellingsgard, Ola K. Bergaplass og Ola
      E.Langegard
      * Plansje som viser speidargutar i Vats i 1930-åra
      * Plansje som viser speidargutar i Leveld frå 1937
- Lilja - handskriven avis 1938  1941
- 2 songbøker
- 4 nummer av Speiderhilsen for Hallingdal 1950
- Skrivebok (”Nytt system”) som viser møteplanar i 1949
- Speiderguttboken
- Baden Powell: Scouting for Boys. Norsk utgåve