Leveldtun


- Korrespondanse arkitekt Arne Berg – Mikkel Veslegard 1959 – 1961
- Brev frå Daniel Feten til Mikkel Veslegard datert 16.11.1961 om utkast til ”bøneskriv”.
- Gåveliste
- Vedtekter