Buskerud KFUK speidere


- Kretshistorie fra 1922 til 1992
- Mønster til kretsbanner
- Kretsens årsberetninger 1945 – 1993. Noen år mangler.
- Referat fra kretsråd 1962 – 1993. Noen år mangler.
- Årsberetninger fra gruppene 1987 – 1992
- Gjeldende lover og retningslinjer for Buskerud krets 1994
- Rapportar frå sekretærbesøk: 1960 - 1964 - 1965 - 1968 - 1973 - 1974 - 1975 1979 - 1980
Fortel også om troppar i Torpo og Opheim
- Opplysningar om desse eigedomane:
      * Sandva - Åmot I
      * Grytjernhytta - Mjøndalen
      * ”Drafnhytta” - Drammen
      * Speiderly - Drammen
      * Skauholt - Øvre Eiker
      * Trevet - Kongsberg
      * Speiderbua - Geilo
- Grunnreglar for Norges kristelige Ungdomsforbund
- Norges Blå Kors – speideres tilleggskrav til gradene
- Speiderne underholder: speiderspill, talekor, dikt og opptrinn
- ”Alltid beredt i 75 år”. Kretsnytt nr. 2 1990. 7 eksemplar
- Lysbilete:
      * Stokke landsleir 1962, 13 bilete
      * Tromøya landsleir 1966, 23 bilete
      *Starum landsleir 1970, 29 bilete
      * Øisand landsleir 1978, 26 bilete
      * Eidalsroa kretsleir 1967, 14 bilete
      * Thorud kretsleir 1969, 21 bilete
      * Halvorseth kretsleir 1972, 30 bilete
      * Nordtangen kretsleir 1979, 16 bilete
      * Nordtangen kretsleir 1988