Stadnamn på K

NAMN       Kaffidammen

UTTA        'kaffidammæn

DATI         'kaffidammæn

PREP        i

LOKA        dam

KONR       0619 Ål

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       F3

INNR         40

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Dam i bekken der dei henta kaffevatn på stølen.

 

NAMN       Kaffiløken

UTTA        'kaffilø:kæn

DATI         'kaffilø:Ki

PREP        i

LOKA        løk

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       E5

INNR         53

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Løk, der dei henta reinvatn til stølen.

 

NAMN       Kaffiodden

UTTA        'kaffiådden

DATI         'kaffiådda

PREP        på

LOKA        øy

KONR       0619 Ål

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       d1

INNR         31

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Øy, oml. midt i 34. Bergsjøen. No nesten neddemd. Namnet vistnok gjeve avdi det var skikk å koke sundagskaffe der.

 

NAMN       Kaggespunset

UTTA        "kaggæspunsæ

DATI         "kaggæspunsæ

PREP        ved

LOKA        stein

KONR       0619 Ål

GBNR       10,12

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       b3

INNR         37

INFO         Olav Sire, 1918; Ole Løvsletten, 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Stein som liknar enden på ein kagge med spuns i. Like ved kløvvegen.

 

NAMN       Kaggevegen

UTTA        "kaggævægæn

DATI         "kaggævæji

PREP        i

LOKA        beinveg

KONR       0619 Ål

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

INNR         150

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Beinveg frå stølane, ned bratte lii til båtstøet ved 33. Oppsjø. Vanskeleg å køyre med kløv. Mjølki vart boren ned i kaggar. Vegen tok av ved Torvmyri, reg på BP 061‑5‑2 Vsetåsen

 

NAMN       Kaldebekk

UTTA        "kaldæbækk

DATI         "kaldæbækk

PREP        i

LOKA        bekk

KONR       0619 Ål

GBNR       123.53, 124.8

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       D 4

INNR         6

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Oppkome og bekk ved stölsvegen.

 

NAMN       Kallan

UTTA        "kallad'n

DATI         "kallo

PREP        undi

LOKA        sted hvor det stod trær

KONR       0619 Ål

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         67

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Nokre gamle rognekallar sto her. No kalla "Unde Kallo".

 

NAMN       Kallegjerda

UTTA        "kallæjæ:La

DATI         "kallæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        gjerde

KONR       0619 Ål

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2

INNR         208

INFO         Gunvor Bakke, 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Om lag 200 m ova garden. Å kalle, lokke på buskapen.

 

NAMN       Kallåkeren

UTTA        "kallå:kæN

DATI         "kallå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       18,9,14,20,21

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c2

INNR         96

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare åker.

 

NAMN       Kallåkeren

UTTA        "kallå:kæN

DATI         "kallå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       24,5

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         270

INFO         Medgard, Eilev født 1917; Engebret Medgard,1919

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Åker. Namnet kan koma seg av nokre store ospekallar.

 

NAMN       Kalvebakken

UTTA        "kaLvæbaKin

DATI         "kaLvæbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       698 374

INNR         344

INFO         etter Kari Springgard født 1891; Kari Løkensgard f. 1902

OPPS       Ola E. Hagen 1981

KOMM      Litt ovanfor søre buene på 316. Blåbergstølen.

 

NAMN       Kalveberget

UTTA        "kaLvæbærgæ

DATI         "kaLvæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       D2

INNR         10

INFO         Thune, Svein født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Berg i fjellhamni.

 

NAMN       Kalveberget

UTTA        "kaqvæbærgæ

DATI         "kaqvæbærji

PREP        på

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       G4

INNR         160

INFO         Trintrud, O.K. født 1916

OPPS       Trintrud, O.K. 1981

KOMM      ‑

 

NAMN       Kalvehaugan

UTTA        "kaLvæhåugad'n

DATI         "kaLvæhåugo

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       ‑ikkje kartfest

INNR         148

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Mellom 137. Lofthusgrovi og 138. Vardagrovi.

 

NAMN       Kalvehovdun

UTTA        "kaLvæhåvdud'n

DATI         "kaLvæhåvdo

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0619 Ål

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       E2

INNR         46

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      To hovder der bufarvegen gjekk mellom. Fonnstøl.

 

NAMN       Kalvejordet

UTTA        "kaLvæjo:Le

DATI         "kaLvæjo:Le

PREP        på

LOKA        jorde

KONR       0619 Ål

GBNR       71,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D3

INNR         114

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Del av jordet, ogso inn på br.nr.1.

 

NAMN       Kalvestigen

UTTA        "kaLvæsti:gæn

DATI         "kaLvæsti:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

KONR       0619 Ål

GBNR       99,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       G6

INNR         11

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Gamal krøterveg.

 

NAMN       Kalvetræbakken

UTTA        "kaLvætræbaKin

DATI         "kaLvætræbakka

PREP        i

LOKA        bakke

KONR       0619 Ål

GBNR       43,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b5

INNR         192

INFO         Arne Bergsgard, 1932

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Bakke i devegen, opp frå 430. Kalvetrædet.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         12

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Vanlege innhegningar til kalveslepp, nær husi.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        på

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         111

INFO         Knut Settingsgard, f. 1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Træe med steingardar rundt, SA for tunet på 107. Settingsgard, S for grendevegen.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:E

DATI         "kaLvætræ:E

PREP        i

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       82,15

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f‑g5

INNR         98

INFO         Luksengard, Lars født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Innhegning av steingardar.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        veg

KONR       0619 Ål

GBNR       43,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b5

INNR         430

INFO         Nils Arnegard, 1903

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      Vegkryss, der grendevegen tok av frå bygdevegen. Namnet skriv seg frå Nedre Kalvetrædet, som ikkje kan stadfestast nøye i dag.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       48,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         356

INFO         Knut L. Øygard, 1933

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Træde øvst på jordet.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        jordstykke

KONR       0619 Ål

GBNR       48,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         347

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Jordstykke med steingardar rundt.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræe

DATI         "kaLvætræe

PREP        i

LOKA        træe

KONR       0619 Ål

GBNR       114,11

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         385

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Træe.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        eng

KONR       0619 Ål

GBNR       107,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f‑g‑5

INNR         155

INFO         Dalseide, Thorleif født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Tidlegare træe. No eng.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       58,6

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         22

INFO         Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Træde på jordet.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        innhegning

KONR       0619 Ål

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         163

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liten innhegning av steingardar og røysar, ASA for tunet på 149. Ellingsgard. Brukt til kalvane til omlag 1925.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

PREP        i

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         136

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Træde med steingardar på 3 kantar, SA for fjøset i 125 Arnegardshagen.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       87,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       D1

INNR         86

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Træde med steingardar, S for grendevegen, V for garasjen på 77 Søre Berg.

 

NAMN       Kalvetrædet

UTTA        "kaLvætræ:e

DATI         "kaLvætræ:e

LOKA        træde

KONR       0619 Ål

GBNR       86,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         36

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Litt steingardar syner, NNV for tunet i 42 Søre Hovdegard

 

NAMN       Kambebergi

UTTA        "kambæbærji

DATI         "kambæbærjo

PREP        på, i

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

GBNR       75,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       D45

INNR         61

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bergryggen NNA‑over frå 60. Kamben.

 

NAMN       Kamben

UTTA        'kambæn

DATI         'kambe

PREP        på, i

LOKA        kamb

KONR       0619 Ål

GBNR       75,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       D5

INNR         60

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Søre "nasen" av bergryggen A for 58. Nystølen.

 

NAMN       Kamben

UTTA        'kambæn

DATI         'kambe ('uppi 'kambo)

PREP        på/i

LOKA        kamb

KONR       0619 Ål

GBNR       127,1 ‑ 129,5

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b2

INNR         96

INFO         Torstein Breie 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Oppå dei brattaste bergi.

 

NAMN       Kamberud

UTTA        "kambæru

DATI         "kambæru

PREP        i

LOKA        bruk

KONR       0619 Ål

GBNR       15,9,14

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e2

INNR         24

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Lite bruk ‑ mogleg husmannsplass ein gong. Ligg

 nedunder Rikansrud ‑ kamben ‑ utanom kartramma.

 

NAMN       Kambesteinen

UTTA        "kambæstain

DATI         "kambæstaine

PREP        på

LOKA        stein

KONR       0619 Ål

GBNR       ?

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 3

INNR         79

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1982

KOMM      Stein på 78 Noskammen, med innhogde namn og årstal.

 

NAMN       Kambestølen

UTTA        "kambæstø:l'n

DATI         "kambæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       129,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F4

INNR         29

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Nedlagt heimstøl. V for 18 Bekkestadkamben.

 

NAMN       Kampelhaugen

UTTA        'kampælhåugæn

DATI         'kampælhåuji

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

GBNR       47,12,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c4

INNR         280

INFO         Ivar K. Skrindo, 1925

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Høg haug, i heimehamni.

 

NAMN       Kampenhaug

UTTA        'kampænhåug

DATI         'kampænhåug

PREP        på

LOKA        brant

KONR       0619 Ål

GBNR       4,16

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F2

INNR         49

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Yttarste branti på 48. Lykkja.

 

NAMN       Kanafetmyran

UTTA        "ka:nafetmy:rad'n

DATI         "ka:nafetmy:ro

PREP        på

LOKA        myr

KONR       0619 Ål

GBNR       ?

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       a‑b3

INNR         75

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Namnet brukt på 30 Myran i 1820‑åri. Elles brukt på fleire plassar som Kanarud om 176 Nørdre Myran på BP 062‑5‑4 Sundre.

 

NAMN       Kaparhølen

UTTA        "ka:parhø:N

DATI         "ka:parhø:Le

PREP        i

LOKA        høl

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A2

INNR         112

INFO         Engebret Rudningen, 1909

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Namn etter 111 Kaparsteinen.

 

NAMN       Kaparmoen

UTTA        "ka:parmo:n

DATI         "ka:parmo:e

PREP        på

LOKA        mo

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A2

INNR         113

INFO         Engebret Rudningen, 1909

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Namn etter 111 Kaparsteinen.

 

NAMN       Kaparrøysi

UTTA        "ka:paråyse

DATI         "ka:paråys'n

PREP        i

LOKA        røys

KONR       0619 Ål

GBNR       21,9,6

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         105

INFO         Sander Medhushaugen, født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Stor røys på jordet, ved skiftegarden.

 

NAMN       Kaparsteinen

UTTA        "ka:paSTain

DATI         "ka:paSTaine

PREP        på

LOKA        stein

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A2

INNR         111

INFO         Engebret Rudningen, 1909

OPPS       Engebret Rudningen, 1984

KOMM      Namn etter gamal segn.

 

NAMN       Kapteinstølen

UTTA        "kaptainstø:l'n

DATI         "kaptainstø:le

PREP        på

LOKA        Heimstøl/husmannsplass

KONR       0619 Ål

GBNR       110,44

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D5

INNR         149

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Attlagd heimstøl. Husmannsplass ei tid(1865).

 

NAMN       Kapteinstølen

UTTA        "kaptainstø:l'n

DATI         "kaptainstø:le

PREP        på

LOKA        bruk

KONR       0619 Ål

GBNR       110,56

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       C2

INNR         17

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Bruk i 35 Sundrelii. Ogso kalla Per‑Nils‑Lie, eller berre Lie. Namnet truleg frå då kaptein Juel åtte Myro Nigarden‑Sundre) frå 1791 til 1804. K. vart frådelt 1810.

 

NAMN       Karaslættet

UTTA        "ka:reslette

DATI         "ka:reslette

PREP        i

LOKA        utslått

KONR       0619 Ål

GBNR       22,1

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       D 1‑2

INNR         36

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Utslått

 

NAMN       Karelfloti

UTTA        'ka:rælfLå:te

DATI         'ka:rælfLå:t'n

PREP        på

LOKA        flate

KONR       0619 Ål

GBNR       34,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g4

INNR         57

INFO         Halgrim Uppsata, 1902

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Flate der stugu i 56 Strangebergi stod. Husmannen heitte Karl Fredriksen.

 

NAMN       Karigarden

UTTA        "ka:riga:N

DATI         "ka:riga:Le

PREP        i

LOKA        gard

KONR       0619 Ål

GBNR       22,57

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         376

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Ein av Opheimsgardane. Namn etter enka Kari på 1700-t.

 

NAMN       Karigrovi

UTTA        "ka:rigro:ve

DATI         "ka:rigro:væn

LOKA        grov

KONR       0619 Ål

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       AB3

INNR         102

INFO         Luksengard, Lars K. født 1897

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Renn ned V for vollane i 99. Skard. Også kalla Kinnegrovi. Det var kinnefoss der.

 

NAMN       Karigutstølen

UTTA        " ka:rigutstø:l'n

DATI         " ka:rigutstøle

PREP        på

LOKA        heimstöl.

KONR       0619 Ål

GBNR       56.1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F1

INNR         167

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Nedlagt heimstöl. Høyrde til ein husmannsplass.

 

NAMN       Karihaug

UTTA        "ka:rihåug

DATI         "ka:rihåug

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

GBNR       22,1

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       E‑F 1

INNR         40

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Haug i stølshamni. Jf. 46 Karivollen.

 

NAMN       Karihaugbakken

UTTA        "ka:rihåugbaKin

DATI         "ka:rihåugbakka

PREP        i

LOKA        bakke

KONR       0619 Ål

GBNR       21,6

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       F1

INNR         59

INFO         Olav Medhus, født 1924

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1983

KOMM      Bakke i stølsvegen, ved 40. Karihaug.

 

NAMN       Karihaugen

UTTA        "ka:rihåugæn

DATI         "ka:rihåuji

PREP        på

LOKA        husmannsplass

KONR       0619 Ål

GBNR       2,6

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       f5

INNR         38

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Husmannsplass (?) i utmarki.

 

NAMN       Karihellan

UTTA        "ka:rihællad'n

DATI         "ka:rihællo

PREP        i

LOKA        helling

KONR       0619 Ål

GBNR       Sameige

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       b1

INNR         29

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Hellingane ned mot 34 Bergsjøen. Tufter etter støl.

 

NAMN       Karihellhovda

UTTA        "ka:rihællhåvda

DATI         "ka:rihællhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KONR       0619 Ål

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       a‑b1

INNR         30

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Toppen av 29 Karihellan.

 

NAMN       Karihellmyri

UTTA        "ka:rihællmy:re

DATI         "ka:rihællmy:N

LOKA        myr

KONR       0619 Ål

GBNR       88,1,2 89,1,3

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       AB6

INNR         125

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      N for Karihellhovda og Karihellan på ØK BN 063‑5‑1.

 

NAMN       Karihølen

UTTA        "ka:rihø:N

DATI         "ka:rihø:Le

PREP        i

LOKA        høl

KONR       0619 Ål

GBNR       ‑

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g3

INNR         375

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Høl i 351 Lya, nedunder 376 Karigarden.

 

NAMN       Karimyran

UTTA        "ka:rimy:ran

DATI         "ka:rimy:ro

PREP        i

LOKA        myr

KONR       0619 Ål

GBNR       21,1

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       F2

INNR         60

INFO         Olav Medhus, født 1924

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1983

KOMM      Myrar S. for 40 Karihaug.

 

NAMN       Karisagi

UTTA        "ka:risa:ji

DATI         "ka:risa:gæn

PREP        på

LOKA        sag

KONR       0619 Ål

GBNR       22,57

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g3

INNR         390

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Sag (og kvern) som høyrde til 376 Karigarden.

 

NAMN       Karistølen

UTTA        "ka:ristø:l'n

DATI         "ka:ristø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       123,50‑53

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       G3

INNR         8

INFO         Thune, Svein født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Karivollen

UTTA        "ka:rivøll'n

DATI         "ka:rivølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       22,57

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       F2

INNR         123

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl til Karigarden.

 

NAMN       Karivollen

UTTA        "ka:rivøll'n

DATI         "ka:rivølle

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0619 Ål

GBNR       22,142

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       D5

INNR         46

INFO         Hermann Opheim, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Voll til Karigarden.

 

NAMN       Karka

UTTA        "karka

DATI         "karkun

PREP        i

LOKA        elv

KONR       0619 Ål

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       BC34

INNR         47

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Elv ned frå skarvet ved Karkenuten, ut i 42 Svaravatnet under 44 Geitevass‑stølen.

 

NAMN       Karkebotnan

UTTA        "karkæbåttad'n

DATI         "karkæbåtto

PREP        i

LOKA        flate

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       501 415

INNR         10

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Flatene og kvelvi rundt 9. Karketjørni. Sjå denne.

 

NAMN       Karkebrotet

UTTA        "karkæbrå:tæ

DATI         "karkæbrå:te

PREP        på

LOKA        brot

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       491 397

INNR         15

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Brot i lende, "synsrand" når ein kjem nedantil. V for Karka. Sjå 9 Karketjørni.

 

NAMN       Karkeflotin

UTTA        "karkæfLå:tid'n

DATI         "karkæfLå:to

PREP        på

LOKA        lende

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       493 398

INNR         18

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Det flate lendet NA for 15 Karkebrotet og V for Karka.

 

NAMN       Karkekroken

UTTA        "karkækro:kæn

DATI         "karkækro:k,i

PREP        i

LOKA        elvekrok

KONR       0619 Ål

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       C4

INNR         51

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sving i 47 Karka før ho rann ut i 42 Svaravatnet. No neddemd.

 

NAMN       Karkenutan

UTTA        "karkænu:tad'n

DATI         "karkænu:to

PREP        på/i

LOKA        nut

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       500 412, 505 412

INNR         11

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Søre og nordre K. på kvar side av Karka, like etter utlaupet av 9 Karketjørni. Sjå denne.

 

NAMN       Karkeskardet

UTTA        "karkæska:Læ

DATI         "karkæska:Le

PREP        i

LOKA        skard

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       502 410

INNR         16

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Mellom 11 Karkenutan. Sjå 9 Karketjørni.

 

NAMN       Karketjørni

UTTA        "karkæKødne

DATI         "karkæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       502 414

INNR         9

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tjørn i skarvkanten. Utan synleg innlaup. Kjelda til elvi Karka, reg. på ØK BL 065, nr. 47. Fleire namn med same fyrstelekk på M711‑bladet: nr 10,11,15,16,18.

 

NAMN       Karlstjørni

UTTA        'ka:lsKødne

DATI         'ka:lsKødd'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0619 Ål

GBNR       112,2‑32

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       F‑G1

INNR         1

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Karlåkeren

UTTA        'ka:Lå:kæN

DATI         'ka:Lå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       40,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         168

INFO         Botolv Baklien, 1914

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Åker oppbroten av svensk krigsfange rundt 1814. Same namn og truleg same åker på andre sida av skiftegarden, nr 176.

 

NAMN       Karlåkeren

UTTA        'ka:Zå:kæN

DATI         'ka:Zå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       40,8

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         176

INFO         Nils Arnegard, 1903

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Åker oppbroten av svensk krigsfange rundt 1814. Same namn og truleg same åker på andre sida av skiftegarden, nr 168.

 

NAMN       Karoshovda

UTTA        'karoshåvda

DATI         'karoshåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0619 Ål

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G4

INNR         17

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      ‑

 

NAMN       Karvemyri

UTTA        "karvæmy:re

DATI         "karvæmy:N

PREP        på, i

LOKA        myr

KONR       0619 Ål

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       F1

INNR         42

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Myr, N for 41. Grumma, i austkanten av skogremmen

 18. Myljo‑Toni har S for Votna. Går også litt A‑om

 delet til 74,9.

 

NAMN       Karveteigen

UTTA        "kvarvætaigæn

DATI         "kvarvætaiji

PREP        i

LOKA        bruk

KONR       0619 Ål

GBNR       112,43

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f6

INNR         220

INFO         Lars S. Bjella, født 1925

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Lite bruk, frådelt 209. Hus. Sjå 223. Kvarvebuska.

 

NAMN       Kaslegarden

UTTA        "kahlæga:N

DATI         "kahlæga:Le

PREP        på

LOKA        gard

KONR       0619 Ål

GBNR       80,1,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4‑5 Ikkje merka på kartet

INNR         290

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Garden vart delt i Søre‑ og Nørdre i 1820‑åri. Sjå 12 Løyndberget, og segni om at kattane var gøymt der då gardane i Vats var stølar for gardane nede i hovudbygdi. Soleis var grannegarden, 50 Havardsgard, støl for Husi i Ål. Sjå nr. 24 og 29.

 

NAMN       Kaslehaugen

UTTA        "kahlæhåugæn

DATI         "kahlæhåuji

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E5

INNR         50

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Like A for Kaslegardbui.

 

NAMN       Kasleodden

UTTA        "kahlæådden

DATI         "kahlæådda

LOKA        odde

KONR       0619 Ål

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       G1

INNR         2

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Odde ut i Vatsfjorden ‑ frå Havardsgard‑ og

 Kaslegard‑eigni.

 

NAMN       Kaslestølen

UTTA        "kahlæstø:l'n

DATI         "kahlæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       80,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         47

INFO         Embrik L. Kaslegard, f. 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Heimstøl til 29 Kaslegarden, øvst i heimehamni. Ogso kalla Bergastølen ‑ i daglegtale. Tilsvarande heimstøl og namn under 24 Søre Kaslegarden like A‑afor 27.

 

NAMN       Kaslestølen

UTTA        "kahlæstø:l'n

DATI         "kahlæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       80,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       A2

INNR         68

INFO         Kaslegard, Embrik L. født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl, hus og tufter, høyrde opphaveleg til dei to Kaslegardane, 80,1 og 80,2. Ligg i skogen til 79,1, på S‑sida av Vatsfjorden.

 

NAMN       Kaslestølen

UTTA        "kahLæstø:l'n

DATI         "kahLæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       80,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         27

INFO         Engebret Kaslegard, f. 1910

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Heimstøl til 24 Søre Kaslegard. Ligg på hylla lengst N i heimehamni. I daglegtale : "Uppå støle".

 

NAMN       Kastet

UTTA        'kastæ

DATI         'kastæ

PREP        ved

LOKA        stad

KONR       0619 Ål

GBNR       4,1

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       d3

INNR         105

INFO         Liahagen, Vigger født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Stad oppå lii, der 2 kløvvegare møttest.

 

NAMN       Katlegrashaugen

UTTA        "kahlægrashåugæn

DATI         "kahlægrashåuji

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

GBNR       69,4 ?

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       E5

INNR         78

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Låg haug i myr. Katlegrassnelleart brukt som gryteskrubb

 

NAMN       Katlegrasklanten

UTTA        "kahlægra:skLant'n

DATI         "kahlægra:skLante

PREP        på, i

LOKA        knatt

KONR       0619 Ål

GBNR       106,8,14

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       G4

INNR         3

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Fjellknatt i urdene. Det veks katlegras der. Snelleart Equisetum hiemale ‑skavgras? Katlegras brukt til å skure katlane (kjelane) med.

 

NAMN       Katlegrastjørnin

UTTA        "kahlægra:sKødne

DATI         "kahlægra:sKødd'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0619 Ål

GBNR       46,3

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       d1

INNR         86

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Liti tjørn. Sjå Katlegrasklanten.

 

NAMN       Katteberget

UTTA        "kattæbærgæ

DATI         "kattæbærji

PREP        på

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

GBNR       72,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C6

INNR         57

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Berg i bjørkelii, litt ova heimstølane i 86 Nysetlii.

 

NAMN       Katteberget

UTTA        "kattæbærgæ

DATI         "kattæbærji

PREP        på

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       649 367

INNR         247

INFO         Lappegard, Ola O. født 1914

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Nær stølsvollane på 242 Lauvdalen.

 

NAMN       Katteberget

UTTA        "kattæbærgæ

DATI         "kattæbærji

PREP        på

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       D4

INNR         5

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Berg i heimehamni, ved 12 Løkbekken.

 

NAMN       Katteriket

UTTA        "kattæri:k,i

DATI         "kattæri:k,i

PREP        i

LOKA        skard

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       663 377

INNR         267

INFO         Lappegard, Ola O. født 1914

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Skard og berg, nesten på toppen av 268.

 Lauvdalsbrea. "Skurvut og hyllut".

 

NAMN       Kattesnyta

UTTA        "kattæsny:ta

DATI         "kattæsny:tun

PREP        i

LOKA        heimehamni

KONR       0619 Ål

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f3

INNR         378

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Hjørna øvst i heimehamni.

 

NAMN       Kilen

UTTA        "ki:len

DATI         "Ki:la

PREP        i

LOKA        kil

KONR       0619 Ål

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       b2‑3

INNR         36

INFO         Ola O. Skarsgard, f. 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Myrkil, der bufarvegen gjekk over. I SV‑re viki av 34 Bergsjøen. Neddemd.

 

NAMN       Killingodden

UTTA        "KilliGådden

DATI         "KilliGådda

LOKA        øy

KONR       0619 Ål

GBNR       88,1,2 89,1,3

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       C6

INNR         145

INFO         Berg, Sigurd 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Øy i Bergsjøen, ut for A‑re vollen på 122 Bergsjøstølen.

NAMN       Killingodden

UTTA        "KilliGådden

DATI         "KilliGådda

PREP        på

LOKA        øy

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       621 448

INNR         119

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926. etter O. Havardsgard,

 f.1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Øy i 118 Sundet, der killingar gjekk på beite. Neddemd.

 

NAMN       Killingøyni

UTTA        "KilliGåyne

DATI         "KilliGåyn

PREP        på

LOKA        øy

KONR       0619 Ål

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       E3

INNR         65

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Namnet kjem truleg av at øyne vart brukt til killingar så dei ikkje skulle patte mjølka or geitene. Stundom brukt.

 

NAMN       Killingøyni

UTTA        "KilliGåyne

DATI         "KilliGåyn

PREP        på

LOKA        øy

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       ‑

INNR         97

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      I 60 Djupsvatnet ved Toviki. Neddemd. Ikkje kartfest.

 

NAMN       Killingåkeren

UTTA        "Killiggå:kæN

DATI         "Killiggå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       23,9

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         138

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

 

NAMN       Killingåkeren

UTTA        "Killigå:kæN

DATI         "Killigå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       26,1,7

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b3

INNR         287

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Åker.

 

NAMN       Kinn

UTTA        Kinn

DATI         Kinn

PREP        i

LOKA        støl

GBNR       47,1‑6

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       A3

INNR         56

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      To stølar oppunder 86 Kinnhovdun. Høyrer til garden Skrindo, og blir ofte nemnt "Skrinde‑Kinn", i høve til "Tveite‑Kinn", som ligg på BP 063‑5‑1.

 

NAMN       Kinna

UTTA        "Kinna

DATI         "Kinnun

PREP        på

LOKA        stein

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       A5

INNR         154

INFO         Stave, Torleif født 1940

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stor stein S for 137 Ragnhildtjørni. Fiskemerke.

 

NAMN       Kinnberget

UTTA        'Kinnbærgæ

DATI         'Kinnbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       55,18

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       G3

INNR         115

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Berg A for 114 Tveitekinn.

 

NAMN       Kinnbotnan

UTTA        'Kinnbåttad'n

DATI         'Kinnbåtto

PREP        i

LOKA        botn

GBNR       fleire

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       A2

INNR         4

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      Bottar på N‑sida av 86 Kinnhovdun.

 

NAMN       Kinnebekken

UTTA        "Kinnæbækkæn

DATI         "KinnæbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       441 428

INNR         94

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bekk like ved den gamle stølen i 1 Toviki

 

NAMN       Kinnebekken

UTTA        "Kinnæbækkæn

DATI         "KinnæbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       466 423

INNR         32

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Grein av 33 Åni. Kinnestøe. Vasskall m/slok (renne for vatn) som drog kinna der.

 

NAMN       Kinnedammen

UTTA        "Kinnædammæn

DATI         "Kinnædamme

PREP        i

LOKA        dam

KONR       0619 Ål

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e2

INNR         37

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Dam i 99 Damtjørnbekken. Vart oppdemd for å få vatn til å driva kinna. Altso i tillegg til magasinet i 35 Damtjørni.

 

NAMN       Kinnekollgarden

UTTA        "Kinnækållga:N

DATI         "Kinnækållga:La

PREP        i

LOKA        innhegning

GBNR       115,33

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e2

INNR         348

INFO         Leif Bruvoll, f. 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Innhegning (garde). Etter kunamnet Kinnekoll.

 

NAMN       Kinnhovdun

UTTA        'Kinnhåvdud'n

DATI         'Kinnhåvdo

PREP        på/i

LOKA        høgde

GBNR       fleire

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       A2‑3

INNR         86

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Høgder i heimstølhamni. Delvis stup. Ogso reg. på ØK Løkenstjørn, sjå nedanfor.

 

NAMN       Kinnhovdun

UTTA        'Kinnhåvdud'n

DATI         'Kinnhåvdo

PREP        på/i

LOKA        høgde

GBNR       fleire

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       G‑H2‑4

INNR         113

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Høgder i heimstølhamni. Delvis stup. På V‑sida ligg heimstølen 114 Tveitekinn, på A‑sida Skrindekinn. Også reg. på ØK Ørnedokki.

 

NAMN       Kinnmyri

UTTA        'Kinnmy:re

DATI         'Kinnmy:N

PREP        på, i

LOKA        myr

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       B4

INNR         145

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      NA for 144 Kinn‑nuten.

 

NAMN       Kinnuten

UTTA        'Kinnnu:t'n

DATI         'Kinnnu:te

PREP        på, i

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       A4

INNR         144

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Kitilset

UTTA        "Ki:tilsæ:t

DATI         "Ki:tilsæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       26,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b2

INNR         321

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Kitilset

UTTA        "Ki:tillsæ:t

DATI         "Ki:tillsæ:t

PREP        på

LOKA        langstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       106,6 ‑ 107,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       a‑b2

INNR         40

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Kitilsetgrovi

UTTA        "Ki:tillsætgro:ve

DATI         "Ki:tillsætgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

KONR       0619 Ål

GBNR       Fleire

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       a‑b2

INNR         39

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Grov ned ved 40 Kitilset.

 

NAMN       Kitilsethaugan

UTTA        "Ki:tilsæthåugad'n /‑håugan

DATI         "Ki:tilsæthåugo

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

GBNR       sameige

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       G2

INNR         1

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Fleire haugar ova stølen Kitilset reg på BO 062‑5‑1.

 

NAMN       Kitilsetmyri

UTTA        "Kitilsæ:tmy:re

DATI         "Kitilsæ:tmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

KONR       0619 Ål

GBNR       sameige

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       G5

INNR         55

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Haug‑Varberg, Oddmund 1982

KOMM      Myr, i retning Kitilset, sett frå 42 Kuluset.

 

NAMN       Kitilsplassen

UTTA        "Ki:tilspLass'n

DATI         "Ki:tilspLasse

PREP        i

LOKA        plass

KONR       0619 Ål

GBNR       111,8

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       A2

INNR         4

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Plass under Prestgarden, eige bruk frå 1889.

 

NAMN       Kjeldelu

UTTA        "Kældælu:

DATI         "Kældælu:

PREP        ved

LOKA        flate i skog

KONR       0619 Ål

GBNR       36,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       F5

INNR         182

INFO         Herman T. Gullhagen født 1918

OPPS       Olav Stølen 1983

KOMM      Flate i skogen ved rik vasskjelde. Mykje gras omkring. Uvisst om det er tuft etter løe

 

NAMN       Kjeldeset

UTTA        "Kældæsæt

DATI         "Kældæsæt

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       21,6

KART        ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU       F4

INNR         13

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Kjeldesetbekken

UTTA        "Kældæsætbækkæn

DATI         "KældæsætbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

KONR       0619 Ål

GBNR       21,6‑22,45

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       E4

INNR         64

INFO         Sigurd O. Medhus, født 1920

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1983

KOMM      Bekk ved 12 Åsegård‑Kjeldeset.

 

NAMN       Kjeldeåkeren

UTTA        "Kældæå:kæN

DATI         "Kældæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       57,6

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C2

INNR         148

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

 

NAMN       Kjeldun

UTTA        "Kældud'n

DATI         "Kældo

PREP        på

LOKA        kjelde

KONR       0619 Ål

GBNR       24,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d3

INNR         247

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Eingong inngjerd slåttemark, i 243 Hagan. Kjelder.

 

NAMN       Kjelgøymsla

UTTA        'Ke:ljåymsla

DATI         'Ke:ljåymslun

PREP        i

LOKA        heller

KONR       0619 Ål

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       D4

INNR         31

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heller i ei urd i S‑sida av 35 Øvre Skurvehovda. Gøymestad for koparkjelane på stølen.

 

NAMN       Kjelhaugen

UTTA        'Ke:lhåugæn

DATI         'Ke:lhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       569 438

INNR         81

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Haug med store steinar. Gøymestad for koparkjelane.

 

NAMN       Kjelklanten

UTTA        'Ke:lkLant'n

DATI         'Ke:lkLante

PREP        på/i/under

LOKA        klant

KONR       0619 Ål

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       C1

INNR         59

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Fjellklant nær stølane. Gøymestad for kjeraldi om vinteren.

 

NAMN       Kjellardokki

UTTA        "KællaDøKi

DATI         "KællaD.økkæn

PREP        i

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       22,67

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         63

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Tidlegare åker. Kvelo.

 

NAMN       Kjellaren

UTTA        "Kællan.

DATI         "Kællare

PREP        i

LOKA        kløft

KONR       0619 Ål

GBNR       ?

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         400

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Per Medgard 1982

KOMM      Ei kløft, eller kvelv i bergveggen.

 

NAMN       Kjellaren

UTTA        "Kælla:N

DATI         "Kælla:re

PREP        i

LOKA        hole

KONR       0619 Ål

GBNR       32,13

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       a2

INNR         78

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Naturleg hole i lendet. Bekk og vasspytt.

 

NAMN       Kjellaran

UTTA        "Kællarad'n

DATI         "Kællaro

PREP        i

LOKA        stad

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         127

INFO         O.M. Slettemoen, 1901

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Flat stad på jordet. Truleg oppgrave og fyllt i stein.

 

NAMN       Kjellaren

UTTA        "Kella:N

DATI         "Kella:re

LOKA        nut

KONR       0619 Ål

GBNR       89,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         144

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skrapslått, svær steinut. N for 141 Storemyri.

 

NAMN       Kjellaran

UTTA        "Kællarad'n

DATI         "Kællaro

PREP        i(?)

LOKA        åkrar

KONR       0619 Ål

GBNR       123.5,6,7,8

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 5

INNR         96

INFO         Lars A. Strand, 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åkrar i V ‑ sida av 25 Strandaeggi.

 

NAMN       Kjellaren

UTTA        "Kælla:N

DATI         "Kælla:re

PREP        i

LOKA        lende

KONR       0619 Ål

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         35

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Steinut slåttelende, med bergbenker etter øvre kanten.

 

NAMN       Kjellaren

UTTA        "Kællan.

DATI         "Kællare

PREP        i

LOKA        eng

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         162

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker, "lomme" av 161 Storeåkeren, i NV‑re hjørna av denne. Kjellaren ligg høgare i lendet enn Storeåkeren, men er skålforma.

 

NAMN       Kjellargard

UTTA        "Kællarga:L

DATI         "Kællarga:L

PREP        i

LOKA        gard

KONR       0619 Ål

GBNR       77,1,2,3

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B45

INNR         216

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Kjellargard‑gardane, nr. 92 og 96, mellom ryggen 110 Kjellargardranden i V, og ein liknande rygg i delet mot Dokken i A. Delt 1848, samla att 1859, delt på ny 1862. 1647: Killjgaard. Ikkje merka på kartet.

 

NAMN       Kjellargardbakken

UTTA        "KællargaLbaKin

DATI         "KællargaLbakka

PREP        i

LOKA        bakke

KONR       0619 Ål

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B5

INNR         111

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bakke i den gamle vegen (stigen) langs gardane, NV for tunet i 96 Nørdre Kjellargard.

 

NAMN       Kjellargardgrovi

UTTA        llargaLgro:ve

DATI         "KællargaLgro:væn

PREP        i

LOKA        bekk

KONR       0619 Ål

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B45

INNR         97

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Delebekk mellom 92 Søre og 96 Nørdre Kjellargard.

 

NAMN       Kjellargardhovda

UTTA        "Kællarga:Lhåvda

DATI         "Kællarga:Lhåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

LOKA        knatt

KONR       0619 Ål

GBNR       59,2,3

GBNR       71,1‑72,3

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B1

INNR         204

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Lite hovda, bergknatt, N‑sida av Hesteåni. Kjenner ikkje til at Kjellargard i Vats har ått noko. Men på S‑sida av åni SA for Kjellargardhovda, har Kjellargard skogrem.

 

NAMN       Kjellargardranden

UTTA        "KællargaLrand'n

DATI         "KællargaLrande

PREP        på, i

LOKA        bergrygg

KONR       0619 Ål

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B5

INNR         110

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Rygg med svaberg, retning S‑N, langs delet mellom 96 Nørdre Kjellargard og 121 Langegard.

 

NAMN       Kjellargardstølen

UTTA        "KællargaLstø:l'n

DATI         "KællargaLstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0619 Ål

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         113

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl til 96 Nørdre Kjellargard. Hus og steingardar. Litt NNA for 112 Nedrestølen. Kjellargardstølen blir på garden kalla Øvrestølen.

 

NAMN       Kjellarmålet

UTTA        "Kællarmå:Læ

DATI         "Kællarmå:Le

PREP        på

LOKA        slåtteteig

KONR       0619 Ål

GBNR       94,6

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         33

INFO         Per Holto, født 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Slåtteteig.

 

NAMN       Kjellarsteinen

UTTA        "KællaSTain

DATI         "KællaSTaine

PREP        på

LOKA        blokk

KONR       0619 Ål

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         235

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Stor blokk i ei skorr, ved 234 Humlegarden ova 400 Kjellaren.

 

NAMN       Kjellarvegen

UTTA        "Kællarvæ:gæn

DATI         "Kællarvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

KONR       0619 Ål

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       a‑b1‑2

INNR         77

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Gangveg frå vestlii til Sandobrui, fram om 78 Kjellaren.

 

NAMN       Kjellarøyi

UTTA        "Kællaråyne

DATI         "Kællaråyn

PREP        på

LOKA        øy

KONR       0619 Ål

GBNR       5,1

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       B‑C3

INNR         73

INFO         Helling, Ola L. født 1914

OPPS       Rotneim, Kari 1983

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Øy i åni.

 

NAMN       Kjellaråkeren

UTTA        "Kællarå:kæN

DATI         "Kællarå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       36,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e6

INNR         64

INFO         Hermann T. Gullhagen, 1918

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Åker ved ei tuft med kjellar.

 

NAMN       Kjelurdi

UTTA        "Ke:lu:Le

DATI         "Ke:lu:Le

PREP        i

LOKA        urd

KONR       0619 Ål

GBNR       123,13

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G4

INNR         55

INFO         Laa, Lars født 1922

OPPS       Laa, Lars 1982

KOMM      Ei steinurd, nær stølen. Truleg gøymestad for kjelane.

 

NAMN       Kjempeset

UTTA        "Kæmpæsæt

DATI         "Kæmpæsæt

PREP        på

LOKA        stad

KONR       0619 Ål

GBNR       57,7‑9

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       F4

INNR         97

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Usikre spor etter støl. Segn om slagsmål.

 

NAMN       Kjeraldhaugen

UTTA        "Kø:råldhåugæn

DATI         "Kø:råldhåuji

PREP        på, i

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       C4

INNR         49

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Haug med urd. Gøymsle for koparkjelane og andre

 kjerald på 44. Geitevass‑stølen.

 

NAMN       Kjeraldhovda

UTTA        "Kø:råldhåvda

DATI         "Kø:råldhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       674 434

INNR         393

INFO         Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Gøymestad for kjerald på stølen ‑ 379 Beihovd.

 

NAMN       Kjeraldviki

UTTA        "Køråldvi:Ki

DATI         "Køråldvi:kæn

PREP        iu

LOKA        vik

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       458 423

INNR         36

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti vik på A‑sida av 35. Armen. Urder med steinheller og brisk. Gøymestad for koparkjelar o.a.

 

NAMN       Kjerbu

UTTA        "Kæ:rbu

DATI         "Kæ:rbu

PREP        på/i

LOKA        støl

KONR       0619 Ål

GBNR       125,7

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       D2

INNR         3

INFO         Dalseide, Ingrid født 1929

INFO         Dalseide, Jon født 1929

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Dei eldste stølane her.

 

NAMN       Kjerbubekken

UTTA        'Kærrbubækkæn

DATI         'Kærrbubækkæn

PREP        i

LOKA        bekk

KONR       0619 Ål

GBNR       125,7

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       D2

INNR         4

INFO         Dalseide, Ingrid født 1929

INFO         Dalseide, Jon født 1929

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Bekk ved 3 Kjerbu.

 

NAMN       Kjerbudalen

UTTA        'Kærrbuda:N

DATI         'Kærrbuda:Le

PREP        i

LOKA        dal

KONR       0619 Ål

GBNR       125,7

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       D2

INNR         15

INFO         Dalseide, Ingrid født 1929

INFO         Dalseide, Jon født 1929

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Dalen der 4 Kjerbubekken renn.

 

NAMN       Kjeringbekken

UTTA        "Kæ:riGbækkæn

DATI         "Kæ:riGbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

KONR       0620 Hol

GBNR       13,1/11,5

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D5

INNR         59

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Sjå 58 Kjeringbekkleine og 60 Kyrkjevegen.

 

NAMN       Kjeringbekkleini

UTTA        "Kæ:riGbækklaine

DATI         "Kæ:riGbækklain

PREP        i

LOKA        lein

KONR       0620 Hol

GBNR       11,5

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D5

INNR         58

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Her kjem 59 Kjeringbekken ned. Kyrkjefolket frå Vats kvilde her, og kjeringane sette på (eller retta på) hetta (hovudbunaden) før dei kom ned i bygdi.

 

NAMN       Kjeringsletti

UTTA        "kæ:riMslette

DATI         "kæ:rigslett'n

PREP        på

LOKA        slåttemark

KONR       0619 Ål

GBNR       4,42

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       b5

INNR         17

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Gamal slåttemark. Bind saman 14 Bannedalen - 16 Smiudalen

 

NAMN       Kjeringtjørni

UTTA        "KæriGKædne

DATI         "KærigKædd'n

PREP        i

LOKA        tjørn

KONR       0619 Ål

GBNR       4,20s

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       D4

INNR         9

INFO         Ingmund Sire, født 1927

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Liti tjørn i stølshamni.

 

NAMN       Kjerringbakkan

UTTA        "Kæ:riGbakkad'n

DATI         "Kæ:riGbakko

PREP        i

LOKA        bakke

KONR       0619 Ål

GBNR       56,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D3

INNR         156

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Bakkar nedst i jordet.

 

NAMN       Kjerringdyssa

UTTA        "Kæ:riGdyssa

DATI         "Kæ:riGdyssun

LOKA        sølepytt

KONR       0619 Ål

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E6

INNR         23

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare sølepytt, no turrare. I stigen NNA for 5 Nørdre Vardhovda. Tradisjon om ei kjerring som vart kasta av hesteryggen der.

 

NAMN       Kjerringhaugen

UTTA        "Kæ:riGhåugæn

DATI         "Kæ:riGhåuji

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

GBNR       62,3/70,5‑20

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C4

INNR         8

INFO         Torsteinsrud, Sigv. født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

 

NAMN       Kjerringskardet

UTTA        "Kæ:riGskaLæ

DATI         "Kæ:riGskaLæ

PREP        i

LOKA        skard

KONR       0619 Ål

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G2

INNR         46

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Stigen/vintervegen til 59 Rødungstølane gjekk gjenom dette skardet, ved 45 Kjerringvarden.

 

NAMN       Kjerringslettmyri

UTTA        "Kæ:riGslettmy:re

DATI         "Kæ:riGslettmy:N

PREP        på

LOKA        myr

KONR       0619 Ål

GBNR       32.85

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F1

INNR         205

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Myr i heimehamni.

 

NAMN       Kjerringstølhovda

UTTA        "Kæ:riGstølhåvda

DATI         "Kæ:riGstølhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

KONR       0619 Ål

GBNR       64,2‑4‑6

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       F6

INNR         81

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Noko namn "Kjeringstølen" er ikkje kjendt no.

 

NAMN       Kjerringvarden

UTTA        "Kæ:riGva:Len

DATI         "Kæ:riGva:Len

PREP        på

LOKA        varde

KONR       0619 Ål

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G2

INNR         45

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Varde med støttemur. "Såg ut som ei gamal kjerring".

 

NAMN       Kjerringvegen

UTTA        "Kæ:riGvæ:gæn

DATI         "Kæ:riGvæ:ji

PREP        i

LOKA        stig

KONR       0619 Ål

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         19

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Stigen øvre gjenom gardane, frå tun til tun. Sjå same namnet på nr. 60.

 

NAMN       Kjerringvegen

UTTA        "Kæ:riGvæ:gæn

DATI         "Kæ:riGvæ:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

KONR       0619 Ål

GBNR       ‑

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c‑f1‑3

INNR         60

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Den gamle ridevegen langs gardane. Namn frå nyare tid, då stigen mest vart nytta til internt bruk mellom gardane. Stigen går vidare omt SV, og er reg. på BO 060‑5‑1.

 

NAMN       Kjerringvegen

UTTA        "Kæ:riGvæ:gæn

DATI         "Kæ:riGvæ:ji

PREP        i

LOKA        stig

KONR       0619 Ål

GBNR       mange

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       B‑E 1‑2

INNR         29

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Før køyrevegen kom i dalbotnen, var dette stigen gjenom grendi, langs gardrekkja. I seinare tid berre brukt til intern ferdsel, og då fekk han namnet.

 

NAMN       Kjerringåkeren

UTTA        "Kæ:riGå:kæN

DATI         "Kæ:riGå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         203

INFO         Gunvor Bakke, 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

 

NAMN       Kjerringåkeren

UTTA        "kæ:rinGå:kæN

DATI         "kæ:rinGå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       44,3,9

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c4

INNR         212

INFO         Engebret Gunhildgard, 1908

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Kåråker.

 

NAMN       Kjolva

UTTA        "KåLva

DATI         "KåLvun

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       120,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         100

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Åkerland.

 

NAMN       Kjolva

UTTA        "KåLva

DATI         "KåLvun

PREP        i

LOKA        teig

KONR       0619 Ål

GBNR       115,32

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         322

INFO         Hermann Disen, f. 1937

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Kjøraldberget

UTTA        "Kø:råldbærgæ

DATI         "Kø:råldbærji

PREP        på, i

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E3

INNR         67

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berg SA for 43 Eitrestølen. Gøymsler for kjeraldi.

 

NAMN       Kjøraldhaugan

UTTA        "Kø:råldhåugad'n

DATI         "Kø:råldhåugo

PREP        på

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       611 431

INNR         29

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Berg V for vollane i 12 Gravabotten. Gøymestad for koparkjelane og anna.

 

NAMN       Kjørret

UTTA        'Kørræ

DATI         'Kørræ

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A4

INNR         55

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Kjørreteigen

UTTA        "Kørrætaigæn

DATI         "Kørrætaiji

PREP        på

LOKA        teig

KONR       0619 Ål

GBNR       55,1,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e1

INNR         241

INFO         ‑

OPPS       Ola Ellingsgard 1985.

KOMM      Stykke på jordet, truleg åker eingong.

 

NAMN       Kjørreteigåkeren

UTTA        "Kørrætaigå:kæN

DATI         "Kørrætaigå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       55,1,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e1

INNR         242

OPPS       Ola Ellingsgard 1985.

KOMM      Åker ved 241 Kjørreteigen.

 

NAMN       Kjøtnatten

UTTA        "Kø:tnatt'n

DATI         "Kø:tnatte

PREP        på/i

LOKA        natt

KONR       0619 Ål

GBNR       104,3

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       G4

INNR         46

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Natt øvst i lii, urder under. Sjå 45 Dugdin.

 

NAMN       Klabursteinen

UTTA        "kLa:buSTain

DATI         "kLa:buSTaine

PREP        på

LOKA        stein

KONR       0619 Ål

GBNR       117.12

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 4

INNR         65

INFO         Sevat Teigen, 1918

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Stor stein i tömmervegen, lagt der av "Klabur-Halvor". Ingen kunne få steinen vekk. Ogso sagt Klabur‑Eivind.

 

NAMN       Klantan

UTTA        "kLantad'n

DATI         "kLanto

PREP        på/i

LOKA        klant

KONR       0619 Ål

GBNR       111,4,5

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       h5

INNR         312

INFO         Ola Sataslåtten, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Bergklantar i skogen, N for 309 Midtivegen.

 

NAMN       Klantan

UTTA        "kLantad'n

DATI         "kLanto

PREP        på/i

LOKA        haug

KONR       0619 Ål

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       E3

INNR         116

INFO         Skrindo, Tor født 1910

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Fleire små haugar og berg langs etter vatnet.

 

NAMN       Klantan

UTTA        "kLantad'n

DATI         "kLanto

PREP        på, i

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E2

INNR         81

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Rekke med småberg, N og NV for vollane på 43 Eitrestølen.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

PREP        på, i

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       B4

INNR         106

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berg i S‑sida. Same namnet på nr. 103.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

PREP        på, i

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C4

INNR         103

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Lite, bratt berg. Same namnet på nr. 106.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

PREP        på

LOKA        berg

KONR       0619 Ål

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f4

INNR         374

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Bergknalt i heimehamni.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

PREP        på

LOKA        klant

KONR       0619 Ål

GBNR       9,1,2,5

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         136

INFO         Eivind Torpe, 1938

OPPS       Margit Torpo 1983

KOMM      Bergklant litt ova tunet.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

PREP        på

LOKA        klant

KONR       0619 Ål

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a2

INNR         310

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Bergklant ova heimstølen.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

PREP        på/i

LOKA        knatt

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       648 417

INNR         373

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

KOMM      Fjellknatt i myrane.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

LOKA        knatt

KONR       0619 Ål

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D3

INNR         74

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bergknatt lengst V på 73 Flotin.

 

NAMN       Klanten

UTTA        'kLant'n

DATI         'kLante

PREP        på, i

LOKA        stup

KONR       0619 Ål

GBNR       75,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       D5

INNR         57

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Brattaste stupet VNV for tunet i 54 Plette‑Toni, der delet mot 75,2 vinklar mot N.

 

NAMN       Klappebakkåkeren

UTTA        "kLåppæbakkå:kæN

DATI         "kLåppæbakkå:kære

PREP        på/i

LOKA        åker

KONR       0619 Ål

GBNR       73,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B3

INNR         9

INFO         Ødelien, Botolv født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker, A mot Hesteåni, NA for 7 Brenna. Her er brustøe etter gamle "grendevegen". Var klopp over 39 Hesteåni.

 

NAMN       Klaven

UTTA        "kLaven

DATI         "kLava

PREP        i (uppi)

LOKA        skrede

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       690 377

INNR         318

INFO         Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      To skredelaup som går saman lengst nede.

 

NAMN       Klauvi

UTTA        'kLåuve

DATI         'kLåuvæn

PREP        i

LOKA        ån

KONR       0619 Ål

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       632 403

INNR         374

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

KOMM      Der to greiner av åni møtest.

 

NAMN       Kleiveberget

UTTA        "kLaivæbærgæ

DATI         "kLaivæbærji

PREP        på, i

LOKA        berg

GBNR       75,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       D5

INNR         56

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berg VNV for tunet i 54 Plette‑Toni, S for 55 Plettebakkan.

 

NAMN       Kleivebergi

UTTA        "kLaivæbærji

DATI         "kLaivæbærgo

PREP        på/i

LOKA        stup

KONR       0620 Hol

GBNR       Fleire

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       c‑d1

INNR         52

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bergstupi ova 49 Kleivi.

 

NAMN       Kleivegjerda

UTTA        "kLaivæjæ:La

DATI         "kLaivæjæ:Lun

PREP        ?

LOKA        heimstøl

KONR       0620 Hol

GBNR       5,17

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       B3

INNR         83

INFO         Leonard Kleven, 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Heimstøl til 1 Kleivi.

 

NAMN       Kleivehaugan

UTTA        "kLaivæhåugad'n

DATI         "kLaivæhåugo

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       125,6,22

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       d2

INNR         96

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Tidlegare husmannsplass. No bruk kalla 30 Storemyr.

 

NAMN       Kleiveklanten

UTTA        "kLa:ivækLant'n

DATI         "kLa:ivækLante

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         90

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Bergklant i heimehamni.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

LOKA        kleiv

GBNR       87,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       D1

INNR         99

INFO         Berg, Olav født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bratt stig ved eit lite berg N for 98 Nylendbakkan, øvst i heimehamni til 96 Bergsmoen.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

LOKA        stig

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F1

INNR         70

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bratt stig, vestover frå 68 Bergadekkan.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

LOKA        stig

GBNR       91,6

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E2

INNR         108

INFO         Ådnegard, Knut født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stigen opp A for 105 Kulteberget.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         65

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Bratt bakke med stig, opp i 66 Slåtteskorri.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         132

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Bratt skogsveg.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        stad

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f4

INNR         54

INFO         Halgrim Uppsata, 1902

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Stad i bufarvegen, bratt.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       32,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f5

INNR         76

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Her gjekk krøtervegen over nokre klantar og ut i hamni.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        kleiv

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f3

INNR         120

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Her kom vegen ned som gjekk over åsen fra 223 Selsgardane til Liagardane.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        kleiv

GBNR       23,3 ‑ 27,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e5

INNR         112

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Kleiv i 111 Juvegen.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        kleiv

GBNR       10,36

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a5

INNR         159

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Klov i berget, der stigen går igjennom.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       105,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e2

INNR         81

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Stykke i den gamle bygdevegen.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       g5

INNR         1

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stigen opp i heimehamni på Torkjelsgard, NV for tunet.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         84

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, Oleiv født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stigen vidare opp frå 83 Steget.

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        på/i

LOKA        husmannsplass

KONR       0620 Hol

GBNR       1,7

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       c2

INNR         49

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Tidlegare husmannsplass. No bustadfelt for Oslo Lysverker

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        stig

KONR       0620 Hol

GBNR       1,7 og 4,3,6

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       c1‑2

INNR         53

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Stig opp til 51 Reintogardan "Me gjingo upp Kleive".

 

NAMN       Kleivi

UTTA        'kLaive

DATI         'kLaivæn

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       124,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d1

INNR         158

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Stig under 157 Tunekamben.

 

NAMN       Kleivstølen

UTTA        'kLaifstø:l'n

DATI         'kLaifstø:le

PREP        på

LOKA        gardsbruk

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         121

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Gardsbruk, ved 120 Kleivi.

 

NAMN       Klemetstølen

UTTA        'kle:mætstø:l'n

DATI         'kle:mætstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       fleire

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       B3

INNR         58

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Støl, nedlagd lenge sidan. Ogso kalla Skarvestølen.

 

NAMN       Kleppan

UTTA        'kLæppad'n

DATI         'kLæppad'n

PREP        ved

LOKA        veg

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F2

INNR         35

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Stokkelagd veg over ei myr, der stølsvegen gjekk over.

 

NAMN       Kleppan

UTTA        'kLæppad'n

DATI         'kLæppad'n

PREP        ved

LOKA        klopp

GBNR       32,18

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       B1

INNR         54

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Klopp over bekk i stølsvegen.

 

NAMN       Kleppan

UTTA        'kLæppad'n

DATI         'kLæppad'n

PREP        ved

LOKA        veg

GBNR       35,3

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       e4

INNR         55

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Punkt i 56 Selsvegen, kavlelagt over ei myr.

 

NAMN       Kleppemyri

UTTA        "kLæppæmy:re

DATI         "kLæppæmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       35,3

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       e4

INNR         59

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Myr der 55 Kleppan går over.

 

NAMN       Klevafjellet

UTTA        "kLæ:vafjællæ

DATI         "kLæ:vafjælle

PREP        på

LOKA        fjell

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       439 449

INNR         159

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Om Kleva- namnet, sjå 108 Klæven.

 

NAMN       Klevahovda

UTTA        "kLævahåvda

DATI         "kLævahåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       421 452

INNR         154

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      På V‑sida av 160 store Klevavatnet. Sjå 108 Kleven.

 

NAMN       Klevahytta

UTTA        "kLæ:vahytta

DATI         "kLæ:vahyttun

PREP        i

LOKA        hytte

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       421 450

INNR         155

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Ogso kalla "Engelsmannhytta" eller "Lordehytta", etter Lord Garvagh d.y. som bygde jakthytter i fjelli her omkr. 1870. Sjå 108 Kleven.

 

NAMN       Klevaskardet

UTTA        "kLæ:vaska:Læ

DATI         "kLæ:vaska:Le

PREP        i

LOKA        skard

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       446 436

INNR         111

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Trongt, bratt skard med stig ijenom. Sjå nr. 108.

 

NAMN       Kleven

UTTA        "kLæ:ven

DATI         "kLæ:va

PREP        i

LOKA        botn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       435 435

INNR         108

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Botnen innafor (NV for) 114 Ågotbergi. Kleve er det same som kammers ʻlite romʼ. Andre Klæva‑namn : Nr. 111, 154, 155, 159 og 160. På M711 Kleiv ‑ i sms!

 

NAMN       Kloni

UTTA        'kLo:ne

DATI         'kLo:n

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       128,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         125

INFO         Ola Breiehagen, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Åker.

 

NAMN       Kloni

UTTA        'kLo:ne

DATI         'kLo:n

PREP        i

LOKA        jorde

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B5

INNR         124

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bratt, dyrka flekk mellom røysar. SA for låven på 121 Langegard.

 

NAMN       Kloni

UTTA        'kLo:ne

DATI         'kLo:n

PREP        i

LOKA        eikre

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

INNR         155

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bratt og krokut eikre, SSV for tunet på 149 Ellingsgard.

 

NAMN       Kloni

UTTA        'kLo:ne

DATI         'kLo:n

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       45,2,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         249

INFO         Botolv Sehl, 1909

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Lang og smal åker.

 

NAMN       Klopp

UTTA        kLåpp

DATI         kLåpp

PREP        ved

LOKA        klopp

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f4

INNR         99

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Rester etter klopp som var bygd over Kvinda.

 

NAMN       Klopparmyri

UTTA        "kLøpparmy:re

DATI         "kLøpparmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       fleire

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A2

INNR         65

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Kløvvegen gjekk over myri i A‑re kanten med kleppar over, trevirke lagt på tvers.

 

NAMN       Kloppebakken

UTTA        "kLåppæbaKin

DATI         "kLåppæbakka

PREP        på

LOKA        bakke

GBNR       58,5

KA