Folkets Hus


- Protokoll Folkets Hus 1936 – 1948
- Protokoll Folkets Hus 1948 – 1973
- Rekneskapsbok for Folkets Hus 1936 – 1937
- Rekneskapsbok for Folkets Hus 1936 – 1937
- Rekneskapsbok Folkets Hus 1938 – 1942.
-       Folkets Hus Kino 1946 – 1972.
-      Oversyn over kasserarar.
- Rekneskapsbok Folkets Hus 1946 – 1964
- Dokument i samband med overdraging av Folkets Hus til Ål kommune 1972
- 3 aksjebrev til Folkets Hus frå 1936
- Rekningsblokk og blokk med skrivepapir merka ”Folkets Hus”.
-      stempel med ”Folkets Hus Aal”
- Korrespondanse 1936 – 1970
- Skylddelingspapir
- Diverse papir
- Rubrikkprotokoll (rekneskap) Folkets Hus Kino 1941 - 1954
- Rubrikkprotokoll (rekneskap) Folkets Hus Kino 1954 - 1959
- Rubrikkprotokoll (rekneskap) Folkets Hus Kino 1959 – 1970
- Rubrikkprotokoll Folkets Hus Kino (rekneskap) 1970 - 1971
- Rubrikkprotokoll Folkets Hus (rekneskap) 1964 - 1973