Vårvon leselag


Breie folkeboksamling

- Protokoll med handskriven avis ”Sangemannen” 1906 – 1908
- Regler for boksamlinger med kommunal bidrag i Aal herred 1912
- ”Bogliste for Breie barneboksamlings bøger” 1899
- Bokliste for Vaarvon 1900
- Regnskapsbok for boksamlingen i Breie krets 1899 – 1916
- 9 utlånsbøker for Vaarvon/Breie boksamling 1903 – 1934
- Årsberetning for budsjettåret 1914/1915
- Ein ”haug” med tilbodslister frå forlag og lignende
- Eit privatbrev frå Swend Larson til Hans Bekkestad 1938
- 18 eksemplar av Bok og Bibliotek (årgangar 1934 – 1936)