Me har fleire brev som utvandra ålingar har sendt heim. Meir om desse kjem seinare her, men dei er å finne i arkivet.