Ol-tøkju aa talemaata fraa Aal

Frå Dølaminne nr 1 1921

Torleiv Perstølen
Uppskrivi av Torleiv Perstølen

Me faar sea som'n sa,
inkji hugsa e kem dæ va 
aa inkji hugsa e ko'n sa.

 

 1. Sunna glænnæ i maargo rænne, nola glaatt i maargo godt.
 2. Den fattigæ æt daa'n har dæ, den rike daa'n tar dæ.
 3. Haime alen aa burte galen.
 4. For mykje og forlite skjæmme all ting ut.
 5. Han tapa kji som fyrst fær.
 6. Dæ æ kji længer bærga myljo anna traalle treffast.
 7. Hå æ som'o va taaggjin aa ut att sputta.
 8. Hunda aa storfolk læta kji att døre ette se.
 9. Han vinn som traa æ. han tapa som braa æ.
 10. D æ kji anna netadn aa dagadn, no.
 11. Ai litn kjæring gjere mykje mæ ai stor snur se.
 12. Han venta kji te faanyttes som benta paa ein go dugul.
 13. Dai slaast som hund og katt aa æra veni att ratt.
 14. Dæ æ so kaldt at dæ tæta myljø mann aa kjæring.
 15. Dai faa stælle som dai vilja berræ dai kji væslæ (øyde) taa rjuma.
 16. Han æ kji so dum som'n ser ut te.
 17. Me turr kji bea um dagele brø so lengji me ha kaku.
 18. Dæ æ kji verdt du slær for storæ spikæra.
 19. Ændæle sa gjenta, ho vart trulaava daa'o va søytjan aar.
 20. Dæ krær som ai lus på ai tjurustikke.
 21. Ho ser ut som ai uppaga væggjilus.
 22. Dæ gaar som dæ va smurt.
 23. Smør'n gaatt so gaar dæ gaatt.
 24. Dæ spørst alt som gale æ.
 25. Me visstæ kji fantn va galen faar'n kvo mæ'n aat.
 26. Dæ kjem graat ette mara-laat.
 27. So ha dæ vare aa so bi dæ, fyrst saa klaia dæ aa sea svir dæ.
 28. Dæ e alder so gale anna dæ æ gaatt faar noko.
 29. Goslen som gris'n, daa'n klær'n so fis'n.
 30. E skjøna lort'n faar e bit i'n.
 31. Kaam bak um me ska du faa høyræ gaauken.
 32. Baaen kaast æ nøytt.
 33. A.B.C. krillæ, mus unde ai hyllæ, fær e kji mat so bær e me illæ.
 34. Ho leve aa blomstra som ai turrgraan paa aitt sva-berg.
 35. Lat skraddar bruka lang naalstraa.
 36. Lat skule dræp kji aigji lus.
 37. E vart so svaitt at skjurta hekk fast attve kragjin.
 38. Du svalla som lepadn kji skull' væra paræ.
 39. Du svalla som du har vetæ te.
 40. Stor skalle aa lite vet.
 41. Stor kjæring aa litn mann æ stor skam.
 42. Mat'n æ halvæ føa.
 43. Dæ æ snillt alt som lite æ.
 44. Halt i mot halt sa kjæringji dr... i rjumækjinna.
 45. Dæ æ gaatt ko som som æ undagjort sa mann dængdæ kjæringji.
 46. Han spela faar aitt saart aakla.
 47. Slaast, baadn, sko de faa mat.
 48. Dæ æ gaatt aa kji ha mæ di, sa mann, saag sønidn si slo-ost.
 49. Daa gauken gjæl i svartan skog daa bi dæ so mange tausi, (taaus = gjente mæ barn).
 50. Dæ æ ai ti ungdommen rasa.
 51. Ho æ so bli som ai smørøskje.
 52. Dæ slitst alt som i brnkji gaar.
 53. Dæ lukta stor-kar men e ser ingjin.
 54. Den som fyrst kjem paa kvædne han fyrst mæl.
 55. Dai æra so stiv dai la se kji sea. (la se kji anvertya).
 56. Ser du kji so ser du kji daa, ser du.
 57. Dæ e saker som paa ain gal.
 58. Æ ærmoe utæ so æ'o inne mæ.
 59. Me æra kji dagadn laigd.
 60. Dæ æ kji mætt faar dæ rønn utaaver.
 61. Tunge tak røyne bak.
 62. Ho æ rar umvelingji ska'o kji muna.
 63. Sevat Sevatson Sand sat sunna søre Sand aa saumde saman sjaau sunde saltsækkji.
 64. Han maa nok kji væra berræ lur han som skal luræ me, han maa væra lur-lur.
 65. Me koma visst te maa laakkæ svartæ-purkæ ikvæld.
 66. E bi nok Møkjal paa aalagji.
 67. Du fær male pøken din (eller: e ska mala pøken din).
 68. Han (ho) æ kji all i ai gaang.
 69. Den som fyrst kjænne han fyrst rænne.
 70. Dæ æ kji faarle jole brænn so længji Stave-aalda rænn.
 71. Slaa aa bit, baskæ bala, du spakna væl.
 72. Møttæ du ain som kom ette de?
 73. Far væl, du som fara ska.
 74. Maaten æ kji go aa raakæ.
 75. Mykji vil ha mair.
 76. Den som illæ gjere han illæ ottast.
 77. So va daa dette gjort te'n Per kjem.
 78. Dæ æ kji graidt sjaa ai naal i halmhaugjin.
 79. Dæ æ jabnen som dræg.
 80. Dæ gjere alt sin mun, sa muse, pissa i sjøen.
 81. - - so fort som hunden laappa se.
 82. Den haltæ dansa best.
 83. Dansæ, dansæ mæ du'æ ung, daa du bi gamal bi du faar tung.
 84. Æ e affaar de so faar du fløta de.
 85. Dæ æ kji noko trugsmaal, men vil du ikje so ska du.
 86. Daa dæ ingjen gjæld æ, aa litn den mæ, so.
 87. Du lyt nok æta ain graut te fyrst.
 88. Du maa bi turr baka øyrudn fyrst.
 89. De vandeæ dæ e bit, men de æta dæ e drit, segjer muse.
 90. Tjuv trur at kor mann stæl.
 91. Tjuv stæl ifraa tjuv so har tjuv inkji.
 92. Han slær paa skaaskji aa kaina mærre.
 93. Dæ æ mangt kortanna likt.
 94. Dæ æ kji nok mæ di'n æ fattig, aa'n ska væra snill mæ.
 95. Han faar brukæ vetæ den son har dæ. (Ogso: Han faa brukæ vetæ den som inkji har dæ).
 96. E mæl kji upp att aat so store svin.
 97. Sæt du de te kvilæ paa ain kvass stain so bi du gla tvaa gaangu. (Du æ gla du fær sæta, men du æ gla du fær staa upp att mæ).
 98. Dai raakæ dæ jaaladn mæ stundo.
 99. A'n maa væra um se aa faar se ska'n faa i se aa paa se.
 100. Nai, no stainhaagdæ du.
 101. Dæ æ alder so nøyd berre dæ æ akoradt.
 102. Dæ huvu gløyme faa fotadn undgjældæ.
 103. Du æ nok kji uppstaen paa rette le-e i dag.
 104. Stort ska dæ væra um halvæ raauve hæng utæ.
 105. Galen mann bi klok daa'n ser ain endaa gælnar.
 106. Dæ æ kji gaatt væra sinna daa ingjin æ rædd.
 107. Yrkjilous maa ænkort gjera.
 108. Høgt ska laagt sitta.
 109. Koss'n se snur aa vende so snur raauve baint attende.
 110. Ska e ha nabne so kan e ha gagnæ.
 111. Dæ æ faar saint aa snytæ æ daa nasen æ burte.
 112. Æ du so tile uppæ aa kji græt.
 113. Dene væle ho skjænkji alle.
 114. Matn æ go, men helsa æ bæræ.
 115. Den som kji passa maal fær supæ kald kaal.
 116. Dæ lakka te fant, men dæ gaar smaatt.
 117. Dæ tægna se te dæ dæ vil bli.
 118. Ho æ kji so søt som'n mjøra te.
 119. Sogaa me aitt stykkje kor. (Daa tvaa ell flæire bli i faalgji, mainingji æ at vægen bli so mykje stuttare daa).
 120. Hugen dreg halvæ lassæ.
 121. Dæ har injin hast dæ sitt ingjin fantækjæring fast.
 122. Gamal som allæ haauga.
 123. Tvaa storæ faa kji rum i ain sækk.
 124. E hadde ain dræng, min dræng hadde også ain dreng, aa han aitte "gaa sjøl".
 125. E (han) æ faar gamal katt te dra straa faar.
 126. Forseint æ spillt.
 127. Ingjin æ so lang anna'n maa tøygji se aa ingjin so stutt anna'n maabøygji se.
 128. I stillaste vatne æ fælaste grunntraalle.
 129. I stillaste vatne æ djupastæ baattn.
 130. Dæ væra upp aa bi staaan, (stadig klaarvær. Ette Baataalvs-Per).
 131. Kraaka ropa sitt aigji nagn.
 132. Fyridrygingji tæk alt ho fær.
 133. Dai galne ha dæ gaatt.
 134. Ung aa galen æ te-gjevan', men gamal aa galen - - - -.
 135. Han slapp som ain vaat sækk.
 136. Dæ lyse som ain lort i ai lykt.
 137. Lite lort i mat'n skaar ikkji, men mykje æ kji hældigt, sa gutn ve mor si.
 138. Nabne skjæmme ingjin.
 139. Han kjæm ette han som køyre i traagji mæ.
 140. Han Knut kom inn te'o Knut aa spurdæ'n Knut, ko gjere du Knut. E knyte ain Knut sa'n Knut ve'n Knut.
 141. Hadde e kji hatt den hattn e ha hatt, so hadde e ingjin hatt hatt.
 142. Dæ æ skam aa stæla, men da æ større skam aa haim att bæra.
 143. Rett som dæ rægna so kjæm dæ ei skur.