Stadnamn på P

NAMN       Pantåkeren

UTTA        "pantå:kæN

DATI         "pantå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0620 Hol

GBNR       4,3‑6

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       B1

INNR         64

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åker som ein gong var pantsett.

 

NAMN       Paradisflati

UTTA        "pa:radisfLå:te

DATI         "pa:radisfLå:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       c5

INNR         220

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti slette ved steingarden i 213 Våhaugan, på V‑sida av skiftegarden. Ikkje nøye kartfest.

 

NAMN       Partjørnan

UTTA        "pa:rKødnad'n

DATI         "pa:rKødno

PREP        på/i

LOKA        tjørnar

GBNR       uklart

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       C 4

INNR         40

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      To tjørnar. Kløvvegen går imillom.

 

NAMN       Partjørnan

UTTA        "pa:rKødnad'n

DATI         "pa:rKødno

PREP        på/i

LOKA        to tjørnar

GBNR       125.15

KART        ØK BO 060 Sangenuten

KARU       G3

INNR         16

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      To tjørnar, nokso like. Med landstripe mellom.

 

NAMN       Pauten

UTTA        'påut'n

DATI         'påute

PREP        i

LOKA        bakke

KONR       0620 Hol

GBNR       4,2/4,3‑4‑5‑6

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       C‑D5

INNR         116

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Bratt bakke med stig opp. Laus jord der storfugl låg og bada. Ogso kalla "Pautehalle".

 

NAMN       Peisholet

UTTA        "paishå:Læ

DATI         "paishå:Le

PREP        i

LOKA        hol

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         45

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Fjellblokk har sige ut og laga ei loddrett pipe.

 

NAMN       Peispipa

UTTA        "paispi:pa

DATI         "paispi:pun

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         233

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Ein stig ned gjenom bergi.

 

NAMN       Perbakken

UTTA        'pærbaKin

DATI         'pærbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       129,1‑2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F4

INNR         120

INFO         Bekkestad, Erling født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Bakke i skogen.

 

NAMN       Perhalli

UTTA        'pæ:rhalle

DATI         'pæ:rhall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       65,4

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       D1

INNR         13

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bratt hall i skogens hans Per. (Heiter vel etter ein av Perane på garden, f.1752 og 1810).

 

NAMN       Perlui

UTTA        'pæ:£u:e

DATI         'pæ:£u:e

PREP        ved

LOKA        løe

GBNR       115,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         396

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Tidlegare ei løe som ein Per hadde (leigde).

 

NAMN       Perplassen

UTTA        'pæ:rpLass'n

DATI         'pæ:rpLasse

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       123,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         262

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Perplassen

UTTA        'pæ:rpLass'n

DATI         'pæ:rpLasse

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       12,19

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       g1‑2

INNR         72

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Gått inn i militærleiren.

 

NAMN       Perplasshølen

UTTA        'pærpLasshø:N

DATI         'pærpLasshø:Le

PREP        på/i

LOKA        høl

GBNR       ‑

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       g2

INNR         71

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Høl i Hallingåni, ved 72 Perplassen.

 

NAMN       Perslettan

UTTA        'pæ:S£ettad'n

DATI         'pæ:S£etto

PREP        på

LOKA        skogly

GBNR       94,10

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f2

INNR         119

INFO         Per Holto, 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Bureisingsbruk. Før 1924 heimstøl. Same som Skogly.

 

NAMN       Persteinen

UTTA        pæ:STain

DATI         pæ:STaine

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         161

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Stein på jordet

 

NAMN       Perstølen

UTTA        'pæ:STø:l'n

DATI         'pæ:STø:le

LOKA        heimstøl

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D1

INNR         92

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl til 74 Søre Arnegard, oppå bergi, inn i skogen til 91,10,12. Også kalla Nørdre Olastølen.

 

NAMN       Perstølen

UTTA        'pæ:STø:l'n

DATI         'pæ:STø:le

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       125,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       G5

INNR         75

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Bruk.

 

NAMN       Perstølen

UTTA        'pæ:STø:l'n

DATI         'pæ:STø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C2

INNR         104

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Perstølhovda

UTTA        'pæ:STølhåvda

DATI         'pæ:STølhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C2

INNR         81

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Hovda ved 104 Perstølen.

 

NAMN       Perstølhølen

UTTA        'pæ:STølhø:N

DATI         'pæ:STølhø:Le

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       D2

INNR         82

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Høl i 105 Lya, nær 80 Perstølmyri.

 

NAMN       Perstølmyri

UTTA        'pæ:STølmy:re

DATI         'pæ:STølmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       D2

INNR         80

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Slåttemyr ved 105 Lya. Høyrde til 104 Perstølen.

 

NAMN       Perstølodden

UTTA        'pæ:STølådden

DATI         'pæ:STølådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       125,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       G5

INNR         7

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Viken, Asle 1983

KOMM      Odde ut i fjorden, neda 75 Perstølen.

 

NAMN       Perstølvegen

UTTA        'pæ:STølvæ:gæn

DATI         'pæ:STølvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       28,1/38,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       B‑C2

INNR         60

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Veg ‑ kløvveg ‑ til 104 Perstølen.

 

NAMN       Peråkeren

UTTA        'pæ:rå:kæN

DATI         'pæ:rå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       62,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         341

INFO         Haug, Harald født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker.

 

NAMN       Peråkeren

UTTA        'pæ:rå:kæN

DATI         'pæ:rå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127,75

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         189

INFO         Margit Eikra, 1927

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Tidlegare åker, ved stugu hans Per.

 

NAMN       Persåkeren

UTTA        'pæ:Så:kæN

DATI         'pæ:s.å:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       47,5

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b4

INNR         315

INFO         Håkon K. M. Skrindo, 1935

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Åker med namn etter Per, bonde på 424 Skrindo 1560‑1620.

 

NAMN       Peråkeren

UTTA        'pæ:rå:kæN

DATI         'pæ:rå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       80,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4‑5

INNR         291

INFO         Engebret Kaslegard, f. 1910

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Åker på 24 Søre Kaslegarden, som ikkje kan stadfestast i dag, men låg visst N for tunet. "Kasle‑Per" hadde garden omkring 1850.

 

NAMN       Petterhaugen

UTTA        'pettærhåugæn

DATI         'pettærhåuji

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       19,1 (?)

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       B4

INNR         54

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Nedlagt bruk. Tidlegare husmannsplass. Kalla P. etter 1847. 1733: Samuelshaugen. Ogso kalla Bardskrindhaugen.

 

NAMN       Petterhaugmyran

UTTA        'pettærhåugmy:rad'n

DATI         'pettærhåugmy:ro

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       19,3

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       B4

INNR         110

INFO         Ivar Helling, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Myrar ova (N for) 54 Petterhaugen.

 

NAMN       Petterhaugmyri

UTTA        'pettærhåugmy:re

DATI         'pettærhåugmy:N

PREP        i

LOKA        slåttemyr

GBNR       19,3

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       a‑b1‑2

INNR         53

INFO         Per Ruud, 1922

OPPS       Ola Ellingsgard 1988;Egil Ruud 1988.

KOMM      Slåttemyr som høyrde til plassen/bruket Petterhaugen.

 

NAMN       Petterhøl

UTTA        'pettærhø:L

DATI         'pettærhø:L

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       23,25 ‑ 23,26

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       e2

INNR         38

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Ein høl i 36 Vesleåni. Namnet etter Per Knutsen Moen som drukna der i 1842.

 

NAMN       Piggen

UTTA        'piggæn

DATI         'pijji

PREP        på, i

LOKA        berg

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A34

INNR         179

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bergtopp med delestein V for 175 Håkonstølen.

 

NAMN       Pigghaugen

UTTA        'pigghåugæn

DATI         'pigghåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       44.19

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 2

INNR         73

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Sevat K. Teigen 1982

KOMM      Spiss haug.

 

NAMN       Pigghaugen

UTTA        'pigghåugæn

DATI         'pigghåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       96,4

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D4

INNR         97

INFO         Eirik Kvinnegard, født 1918

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Liten kvass haug.

 

NAMN       Pigghaugen

UTTA        'pigghåugæn

DATI         'pigghåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       112,3,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g2

INNR         422

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Liten haug i skogen, ved utkanten av jordet. Grensemerke.

 

NAMN       Pigghaugmyri

UTTA        'pigghåugmy:re

DATI         'pigghåugmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       112,3,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g2

INNR         423

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Liti myr i skogen, innafor 422 Pigghaugen.

 

NAMN       Pigghovda

UTTA        'pigghåvda

DATI         'pigghåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       464 482

INNR         90

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

 

NAMN       Pigghovda

UTTA        'pigghåvda

DATI         'pigghåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       78,9

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g1

INNR         275

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Toppforma hovda N for 273 Sirestølgrovi.

 

NAMN       Pigghovdun

UTTA        'pigghåvdud'n/‑håvdun

DATI         'pigghåvdo

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       C4

INNR         22

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Hovda med fleire småtoppar.

 

NAMN       Pikkhaugan

UTTA        'pikkhåugan

DATI         'pikkhåugo

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E‑F5‑6

INNR         78

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Haugar i myrane, der det var storrslått. Sjå nr. 128.

 

NAMN       Pikkhaugan

UTTA        'pikkhåugad'n

DATI         'pikkhåugo

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       E3

INNR         117

INFO         Skrindo, Tor født 1910

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Morene haugar.

 

NAMN       Pikkhaugan

UTTA        'pikkhåugad'n

DATI         'pikkhåugo

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       681 375

INNR         331

INFO         [etter] Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Haugar fremst i 330 Breadalen, synlege frå 316 Blåbergstølen.

 

NAMN       Pikkhaugen

UTTA        'pikkhåugæn

DATI         'pikkhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       115,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         343

INFO         E.E. Rimehaug, f. 1915

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Haug med god utsikt.

 

NAMN       Pikkhaugen

UTTA        'pikkhåugæn

DATI         'pikkhåuji

PREP        på

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       556 455

INNR         65

INFO         Botolv Ødelien, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Toppforma haug.

 

NAMN       Pikkhaugen

UTTA        'pikkhåugæn

DATI         'pikkhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       16,12/19,1‑3

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E6

INNR         128

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Skarp haug. Grensemerke.

 

NAMN       Pikkhaugen

UTTA        'pikkhåugæn

DATI         'pikkhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e3

INNR         38

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Spiss haug.

 

NAMN       Pikkhaugen

UTTA        'pikkhåugæn

DATI         'pikkhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       676 415

INNR         285

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Haug med spiss topp.

 

NAMN       Pikkhovda

UTTA        "pikkhåvda

DATI         "pikkhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       59,2‑3/72,3

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       A3

INNR         100

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Markert hovda.

 

NAMN       Pikkhovda

UTTA        'pikkhåvda

DATI         'pikkhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       632 476

INNR         152

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Litt kvasst hovda NA for stølane (115 Flæi).

 

NAMN       Pilåkeren

UTTA        "p:ilå:kæN

DATI         "p:ilå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0620 Hol

GBNR       4,1

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       C5

INNR         77

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Åker i 76 Øvre Reinton.

 

NAMN       Pineholet

UTTA        "pi:næhå:Læ

DATI         "pi:næhå:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       99,3

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       B4

INNR         15

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Dal, hole i heimehamni.

 

NAMN       Piperen

UTTA        'pi:pæN

DATI         'pi:pære

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       8,12

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d4

INNR         8

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Bratt bakke i 7 Arnfinset, ogso kalla Piperplassen. Bakken har vore skibakke.

 

NAMN       Piperplassen

UTTA        'pi:pærpLass'n

DATI         'pi:pærpLasse

PREP        i

LOKA        tidl. husmannsplass

GBNR       ‑

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C4

INNR         23

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Tidl. husmannsplass

 

NAMN       Piperslåtta

UTTA        'pi:pæS£åtta

DATI         'pi:pæS£åttun

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       110,7

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       C3

INNR         63

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Slåtte som høyrde til Piperplassen (på ØK Sundre).

 

NAMN       Pipestykket

UTTA        "pi:pæstyKi

DATI         "pi:pæstyKie

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       115,16

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e2

INNR         280

INFO         Sten Rime, f. 1911

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Lite jordstykke, der det eingong stod ei stugu.

 

NAMN       Pissarberget

UTTA        "pissarbærgæ

DATI         "pissarbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       10,12

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       b3

INNR         31

INFO         Olav Sire, 1918; Ole Løvsletten, 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Berg der det spruta opp ei 1 m lang vassøyle. Burte no.

 

NAMN       Pjokkejordet

UTTA        "pjåkkæjo:Le/"pjøkkæ

DATI         "pjåkkæjo:Le

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       22,42

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G5

INNR         5

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Bruk. Namnet etter ein dei kalla "Pjokken". Tidlegare kalla pjokkeplassen. No heiter det Upheimsjorde.

 

NAMN       Pjokkelui

UTTA        "pjøkkælu:e

DATI         "pjøkkælu:e

PREP        ved

LOKA        løe

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       F1

INNR         75

INFO         Kolsrud, Erik født 1928

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Utløe, no nær burte. Tilhøyrde garden Pjokkejorde, Torpo.

 

NAMN       Pjokkesagi

UTTA        "pjøkkæsa:ji

DATI         "pjøkkæsa:gæn

PREP        på

LOKA        sag

GBNR       22,5

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f2

INNR         387

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Tidlegare sag som høyrde til Pjokkejordet, namn 5 på ØK Tolleivstølen.

 

NAMN       Pjokkevollen

UTTA        "pjøkkævøll'n

DATI         "pjøkkævølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,42

KART        ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU       C2

INNR         21

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Heimstøl til bruket Pjokkejordet.

 

NAMN       Plantegjerdingi

UTTA        "pLantæjæ:LiGi

DATI         "pLantæjæ:LiGæn

PREP        i

LOKA        innhegning

GBNR       92,5

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       B4

INNR         288

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Innhegning av eit plantefelt (gran) frå 1920‑åri. Oml. 100 m V for tunet i 265 Randen.

 

NAMN       Plassan

UTTA        "pLassad'n

DATI         "pLasso

PREP        i

LOKA        tuft

LOKA        husmannsplass

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C3

INNR         223

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tufter ‑ steingardar. Ein gong husmannsplass(‑ar?) NV for 221 Kvenin.

 

NAMN       Plassan

UTTA        "pLassad'n

DATI         "pLasso

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       75,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       C5

INNR         70

INFO         Thon, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Husmannsplassar i 65 Nørdre Toni. V ved grensa mot 76 Dokki. Den eine plassen S for gamle øvrevegen, den andre 71 Kolbjørnsplassen, ligg N for vegen.

 

NAMN       Plassebakken

UTTA        "pLassæbaKin

DATI         "pLassæbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       127,38

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c4

INNR         6

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Bakke i gamal bygdeveg, ved 7 Nygard som før var plass.

 

NAMN       Plassegjøta

UTTA        "pLassæjø:ta

DATI         "pLassæjø:tun

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       6,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       g2

INNR         32

INFO         Storedal, Martin født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Dal i innmarki, nedanfor 40 Storedalplassen.

 

NAMN       Plasseikra

UTTA        "pLassaikra

DATI         "pLassaikrun

PREP        på

LOKA        eikre nær piperplassen

GBNR       110,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C4

INNR         5

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Eikre nær 23 Piperplassen

 

NAMN       Plassemyri

UTTA        "pLassæmy:re

DATI         "pLassæmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       127,66,209

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c4

INNR         101

INFO         Steinar Breie, 1937

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Myr ved 6 Plassebakken.

 

NAMN       Plassemyri

UTTA        "pLassæmy:re

DATI         "pLassæmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       51,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         151

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Myremark. Holeplassen åtte jordet like nedanfor.

 

NAMN       Plassen

UTTA        'pLass'n

DATI         'pLasse

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       12,2,16

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a5

INNR         73

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Bruk. Omfattar no ogso 84 Guttormsplassen.

 

NAMN       Plassen

UTTA        'pLass'n

DATI         'pLasse

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       15,9,14

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e2

INNR         133

INFO         Helge Gåsterud, 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Gamal husmannsplass.

 

NAMN       Plassen

UTTA        'pLass'n

DATI         'pLasse

PREP        på

LOKA        træde

GBNR       4,32

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a5

INNR         4

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Lite træde. Uvisst om det har vore husmannsplass.

 

NAMN       Plassen

UTTA        'pLass'n

DATI         'pLasse

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       128,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a5

INNR         128

INFO         Ola Breiehagen, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Husmannsplass. Og kalla 136 Hagajordet. Plass under 142 Breiehagen.

 

NAMN       Plassen

UTTA        'pLass'n

DATI         'pLasse

PREP        på

LOKA        træde

LOKA        husmannsplass?

GBNR       4,26

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       D2

INNR         32

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Lite træde, med låve. Mogeleg husmannsplass.

 

NAMN       Plassestølen

UTTA        "pt.assæstø:l'n

DATI         "pt.assæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       127.1

KART        ØK BO 060 Sangenuten

KARU       E3

INNR         14

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Plassetrædet

UTTA        "pLassætræ:e

DATI         "pLassætræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       6,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       f‑g2

INNR         35

INFO         Storedal, Martin født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Træde nær 40 Storedalplassen. Sto før eit stabbur der.

 

NAMN       Plettebakkan

UTTA        "pLættæbakkad'n

DATI         "pLættæbakko

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       75,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       D5

INNR         55

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bakkar i heimehamni til 54 Plette‑Toni, NV for tunet.

 

NAMN       Plettehaugan

UTTA        "pLættæhåugad'n

DATI         "pLættæhåugo

PREP        i

LOKA        skog

GBNR       123,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2‑3

INNR         116

INFO         Brenno, Eirik født 1913; Sverre Asgrimplas,fødd 1928

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Granskog ved 73 Pletten.

 

NAMN       Pletten

UTTA        'pLætt'n

DATI         'pLætte

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       123,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         73

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Bruk. Tidlegare husm.plass.

 

NAMN       Plette‑Toni

UTTA        "pLættæto:ne

DATI         "pLættæto:n

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       75,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       D5

INNR         54

INFO         Thon, Ebmbrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ein av dei 4 To‑gardane, sjå Toni, nr. 73 på ØK BO 063‑5‑3. Til dagleg kalla Plette‑Toni, etter Nils Syverson Pletten, født 1807.

 

NAMN       Port Arthur

UTTA        'påTaTur

DATI         'påTaTur

PREP        ved

LOKA        ‑

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       514 434

INNR         234

INFO         Kaslegard, Ola født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1981.

KOMM      Reinspost, S for 223 Klypestjørni. Namnet teke i bruk truleg etter den russisk‑japanske krigen 1905.

 

NAMN       Posastølen

UTTA        "på:sastø:l'n

DATI         "på:sastø:le

LOKA        heimstøl

GBNR       84,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       F3‑4

INNR         17

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Attgrodd heimstøl med steingard, i grensa mellom 84,3 og 84,2. Namnet etter klengenamnet "Posen", på 1800‑talet.

 

NAMN       Preinstjørni

UTTA        'prainsKædne

DATI         'prainsKædne

PREP        i

LOKA        tjørn

KONR       0616 Nes

GBNR       sameige

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       E‑F 5

INNR         79

INFO         Otto Garnås, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Liti fisketjørn i stølshamni.

 

NAMN       Preinsrudslåttun

UTTA        'prainsruslåttud'n

DATI         'prainsruslåtto

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       75,11

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       CD2

INNR         45

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Utslåtter med tufter, like ned til Vatsfjorden på S‑sida, midt i skogen til 75,2. Frådelt gnr. 75 i 1882. Høyrer no til 75,1. Sjå Preinsrud på kort nr. 35., ØK BO 063‑5‑1.

 

NAMN       Prekestolen

UTTA        "praikæsto:N

DATI         "praikæsto:N

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A4‑5

INNR         52

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Prestebolet

UTTA        "præstæbo:Læ

DATI         "præstæbo:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         87

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      NV‑re delen av 83 Storåkeren.

 

NAMN       Prestebrui

UTTA        "præstæbru:ne

DATI         "præstæbru:n

PREP        på

LOKA        bru

GBNR       ‑

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       h1

INNR         412

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Den gamle brui over Hallingåni. Mest brukt og kosta av 409 Prestgarden, men ogso av andre gardar.

 

NAMN       Prestedyssa

UTTA        "præst(æ)dyssa

DATI         "præst(æ)dyssun

PREP        i

LOKA        dysse

GBNR       111,14

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       D3

INNR         34

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Dysse i gamlevegen til langstølen Olset. "Preste­hesten sette seg fast" eller "presten vart kasta av hesten der".

 

NAMN       Prestedysshaugen

UTTA        "præst(æ)dysshåugæn

DATI         "præst(æ)dysshåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       111,14

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       D3

INNR         35

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Haug ved kløvvegen, SA for 34 Prestedyssa.

 

NAMN       Prestegarden

UTTA        "præstæga:N

DATI         "præstæga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       111,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g1

INNR         409

INFO         Ål bygdesoge IV, s.398

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Prestegarden i Ål. 1419 : "i prestegardnom i AU". 1430:"a presegardhenon i Aal". Det er ogso skrive "Aalsgard".

 

NAMN       Prestegardsbakkan

UTTA        "præstgaSbakkad'n

DATI         "præstgaSbakko

PREP        i

LOKA        hamn

GBNR       111,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g5‑6

INNR         259

INFO         Lars Skrattegard, født 1924

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Heimehamni til Prestegarden.

 

NAMN       Prestegodset

UTTA        "præstægossæ

DATI         "præstægosse

PREP        ?

LOKA        ‑

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       ‑

INNR         72

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Namnet er gamalt, men kan ikkje kartfestast.

 

NAMN       Presteparten

UTTA        "præstæpaT'n

DATI         "præstæpaTe

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       127,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d4

INNR         89

INFO         Torstein Breie 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Del av jordet.

 

NAMN       Presteparten

UTTA        "præstpaT'n

DATI         "præstpaTe

PREP        på

LOKA        træde

GBNR       22,15

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         343

INFO         Ola Opheimsjorde, 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Eit træde. Ein del av garden.

 

NAMN       Presthytta

UTTA        "præsthytta

DATI         "præsthyttun

PREP        i

LOKA        hytte

GBNR       111,1

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       D2

INNR         8

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Hytte i Prestgards‑eigni.

 

NAMN       Prestnystølen

UTTA        "præstnystø:l'n

DATI         "præstnystø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       111,1

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D5

INNR         82

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Heimstøl til Prestgarden. Stundom kalla berre Nystølen. Sjå ogso 6 Jonset.

 

NAMN       Preststeget

UTTA        "præstste:gæ

DATI         "præstste:ji

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       E5, ikkje kartfesta

INNR         51

INFO         Thon, Ebmbrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Trin i 50 Preststigen, der ein prest ein gong skulle hatt vanskar med å koma opp.

 

NAMN       Preststigen

UTTA        "præststi:gæn

DATI         "præststi:ji

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       E5, ikkje kartfesta

INNR         50

INFO         Thon, Ebmbrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stig opp 48 Dalen og vidare mot NA. Har truleg vore brukt til plassen 45 Fivilstølen. Sjå elles 51 Preststeget.

 

NAMN       Preststolen

UTTA        "præsto:N

DATI         "præsto:Le

PREP        i

LOKA        stein

GBNR       111,1

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       B4

INNR         75

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Stein som ein sess‑stol. I vegen til 82 Prestnystølen.

 

NAMN       Presttjørni

UTTA        "præstKødne

DATI         "præstKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       D‑E2‑3‑4

INNR         6

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Stor tjørn, for det meste i Prestgards‑eigni.

 

NAMN       Prestvegen

UTTA        "præstvægæn

DATI         "præstvæji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       Fleire

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g5‑6

INNR         256

INFO         Lars Skrattegard, født 1924

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Skogsveg, ned mot Prestgarden. Ogso kalla Steinvegen.

 

NAMN       Primbergi

UTTA        "pri:mbærji

DATI         "pri:mbærgo

PREP        ‑

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       G2

INNR         16

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bergknausar ved 14 Syningi.

 

NAMN       Primdyssa

UTTA        "pri:mdyssa

DATI         "pri:mdyssa

PREP        ved

LOKA        dysse

GBNR       21/sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C5

INNR         161

INFO         Medhus, Olav født 1924

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Blaut dysse som kløvvegen gjekk over.

 

NAMN       Primhallmyri

UTTA        "pri:mhallmy:re

DATI         "pri:mhallmy:N

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       F2

INNR         7

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Myr nedunder 8 og 9 Primhallin.

 

NAMN       Primhovda

UTTA        "pri:mhåvda

DATI         "pri:mhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       F3

INNR         15

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Ruvande hovda, med vid utsikt.

 

NAMN       Purka

UTTA        "purka

DATI         "purkun

PREP        på

LOKA        skjér

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       D2

INNR         47

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Eit større skjér i 34 Rødungen, med mange steinar rundt.

 

NAMN       Purka

UTTA        "purka

DATI         "purkun

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       G3

INNR         15

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Liti tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Purka

UTTA        "purka

DATI         "purkun

PREP        på/i (?)

LOKA        åker

GBNR       107,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         143

INFO         Dalseide, Thorleif født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker, lengst nede i jordet.

 

NAMN       Purkebakkhovda

UTTA        "purkæbakkhåvda

DATI         "purkæbakkhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       110,1

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       C3

INNR         14

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hovda. Delemerke. Kløvvegen gjekk opp ein bakke på V‑sida.

 

NAMN       Purkehaugen

UTTA        "purkæhåugæn

DATI         "purkæhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       468 419

INNR         29

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Rund haug, med steinurd, 2 Purkeurdi, like ved den nye strandkanten, like S for 30 Søre grovi. 4‑500 m. S for dei sentrale stølane i 19 Djup.

 

NAMN       Purkeurdi

UTTA        "purkæu:Le

DATI         "purkæu:N

PREP        i

LOKA        urd

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       468 419

INNR         2

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Sjå 29 Purkehaugen. Nr. 2 er ikkje merka på kartet.

 

NAMN       Puserud

UTTA        "pu:særu

DATI         "pu:særu

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       67,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C‑D5

INNR         210

INFO         Veslegard, Birgit født 1892

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl, i skogen S for åni (Votna).

 

NAMN       Pustehaugen

UTTA        "pustæhåugæn

DATI         "pustæhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       467 414

INNR         26

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Haug, med ei helle som likna ein peispust. Neddemd.

 

NAMN       Pyttemyran

UTTA        "pyttæmy:rad'n

DATI         "pyttæmy:ro

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       22,10

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       E3

INNR         17

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Nokre svært blaute myrar i utmarki.

 

NAMN       Pytten

UTTA        'pytt'n

DATI         'pytte

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B5

INNR         85

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Liti tjørn.

 

NAMN       På Garde

UTTA        på 'ga:Le

DATI         på 'ga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       22,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a2

INNR         256

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1988

KOMM      Daglegnamn på den eine av 159 Uppheimsgardan.

 

NAMN       Pålberget

UTTA        'på:lbærgæ

DATI         'på:lbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       64,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F2

INNR         299

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Sundstokke berg i utmarki.

 

NAMN       Pålberget

UTTA        'på:lbærgæ

DATI         'på:lbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       57,4

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       E4

INNR         105

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Berg i 101 Mysethovdun. Pål‑namn på Trintrud i 1700‑t.

 

NAMN       Pålset

UTTA        'på:Sæ:t

DATI         'på:Sæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       fleire

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       B3

INNR         10

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Stølslag ‑ heimstølar.

 

NAMN       Pålsetbekken

UTTA        'på:Sætbækkæn

DATI         'på:SætbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       fleire

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       A‑B 3‑4

INNR         16

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Bekken renn ned ved 10 Pålset, heiter 6 Øystølbekken lenger ned.

 

NAMN       Pålsethovda

UTTA        'på:Sæthøvda

DATI         'på:Sæthøvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       4,42

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       B4

INNR         8

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Hovda S for 10 Pålset.

 

NAMN       Pålsetvegen

UTTA        'på:Sætvæ:gæn

DATI         'på:Sætvæ:ji

PREP        på

LOKA        veg

GBNR       fleire

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       B‑C 4‑5

INNR         9

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Vegen til 10 Pålset.

 

NAMN       Pålsmettet

UTTA        'på:lsmætte

DATI         'på:lsmætte

PREP        i

LOKA        hole

GBNR       64,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F2

INNR         300

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Holegang under og innanfor fjellstykkene i 299 Pålberget.

 

NAMN       Pålsåkeren

UTTA        'på:lså:kæN

DATI         'på:lså:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         128

INFO         O.M. Slettemoen, 1901

OPPS       Engebret Rudningen 1984

 

NAMN       Pålsåkermyri

UTTA        'på:lsåkærmy:re

DATI         'på:lsåkærmy:N

PREP        i

LOKA        slåtte

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         129

INFO         O.M. Slettemoen, 1901

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Slåttemark/myr ved 128 Pålsåkeren.

 

NAMN       På synet

DATI         på "sy:ne

PREP        på

LOKA        leite

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       596 429

INNR         96

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Synsleite i kløvvegen A for 63 Gyrinosi. "Dei gaga på syne". Frå Gravabottsida vart staden kalla 62 Syningi.