Ål Bygdaheim


- Rekningar frå byggje- og innreiingsperioden 1928 – 1929