Fjellvegen Feten – Flævatn


- Forhandlingsbok Reinedelet – Lauvdalen 1927 – 1953
- Møtebok Reinedelet – Lauvdalen 1956 - 1962
- Forhandlingsbok Feten – Fjellstølen 1913 – 1946
- Møtebok for vegen Feten – Reinedelet 1947 – 1962. Innlevert av Torunn Torsteinsrud 23.8.2007
- Møtebok for vegen Feten – Flævatn 1964 – 1990. Innlevert av Torunn Torsteinsrud 23.8.2007
- Rekneskapsbok fjellvegen Feten – Fjellstølen 1917 – 1930/31
- Kassadagbok for fjellvegen Feten – Reinedelet 1945 – 1962
- Kassadagbok for fjellvegen Feten – Flævatn 1961 - 1999
- Rekneskapsbok for vegen Reinedelet – Lauvdalen 1954 – 1960
- Kontobok for fjellvegen Feten – Reinedelet 1944 – 1960
- Rekneskapsbok åt fjellvegen Feten – Reinedelet 1942/43 – 1960
- Bankbok Nysetlivegen 1917 - 19575
- Bankbok fjellvegen Reinedelet – Lauvdalen 1931 – 1961
- Konvolutt nr. 1 med diverse kvitteringar
- Konvolutt nr. 2 med kontrakt om opparbeiding og vedlikehald 29. aug. 1910 med underskrifter.
- Konvolutt nr. 3 med vegskjønn og høvestallister
- Konvolutt nr. 4 med framlegg til avtale mellom vegstyret, Oslo Lysverker, Ål kommune, Hemsedal kommune og vegstyret for vegen Holde bru – Flævassdammen datert 30. november 1960 om framtidig drift og vedlikehald av fjellvegen Feten – Flævatn – Holde i Hemsedal.
- Brev om vegstyret datert 8. juni 1960.
- Perm med diverse korrespondanse

- Soga om fjellvegen

- Klipp om vegen frå Hallingdølen 9. april 1937.