Ål Spel- og Dansarlag


- Landskappleiken 1997: Arbeidsmappe økonomi Anne Grue
Landskappleiken 1997: Rekneskapbilag 1 – 221
Landskappleiken 1997: Hovudbok med diverse bankutdrag. Bilag 222 – 344
Landskappleiken 1997: Deltakaravgifter. Bilag 1000 – 1986
Landskappleiken 1997: Dagsoppgjer. Bilag 2001 – 2087
Landskappleiken 1997: Innkvartering. Rekningar. Bilag 3000 – 3152
Landskappleiken 1997: Rekneskap og revisjonsmelding
- 48 nummer av Spelemannsbladet i årgangar frå 1978 – 1988

- Landslaget for spelemenn: Arbeidsprogram 1979/80
- Rekneskapsoversyn for Spelemannsbladet 1978
- Årsmøte i Landslaget for Spelemenn på Pers hotell, Gol 1979
- Rundskriv frå Landslaget for Spelemenn 1979
- Årsmelding for 1987
- Årsmelding 1978 for Fellesrådet for Sang- og Musikkorganisasjonene i Norge
- Søknad om støtte frå Norsk Folkemusikk- og Danselag
- Spørjeliste om ord og uttrykk i norsk folkemusikktradisjon
- Orientering om statens garantiinntekt for kunstnere
- Sang- og musikkråd i kommunene, brosjyre
- Stønadsregler for kultursektoren i Buskerud 1987
- Fellesrådet for Sang- og musikkorganisasjonene i Norge, etablert 1976
- Handbok i studiearbeid
- Medlemskort
- Korrespondanse 1976 – 1983
- Årsmeldingar 1975 – 1982
- Vedtekter for felefondet og vedtekter for felenemnda
- Arbeidsprogram og kursopplegg
- Årsmøte i Landslaget for Spelemenn 1982
- Korrespondanse
- Årsmelding 1983
- Årsmøte i Landslaget for spelemenn 1983, 1984 og 1985
- Nokre presseklipp
- Korrespondanse
- Årsmøte 1986 i Landslaget for Spelemenn
- Landskappleiken på Geilo 1986
- Innbydingar
- Debatt
- Definisjonsnemda
- Frå fylkesorganisasjon (og fylkeskommunen)
- Samkomer i Ål Spel- og dansarlag
- Stemne og premielister
- Spelemenn frå fjærn og nær
- Åremålsdagar og minneord
- Mange meiningar om dans og spell
- Seminar, TV-program og anna
- Presseklipp 1980  1988(?)
- Samkomer i Ål Spel- og dansarlag
- Stemne og premielister
- Spelemenn frå fjærn og nær
- Åremålsdagar og minneord
- Mange meiningar om dans og spell
- Seminar, TV-program og anna
- Program for Folkemusikkdagane i 1985, 1988 – 1990
- Program for Landskappleiken i Nordfjordeid 1990
- Resultatliste for Landskappleiken i Nordfjordeid 1990
- Årsmøtet i Landslaget for Spelemenn 1986

- 85 lydband med innspelingar av folkemusikk.

Bøker:
- Arne Bjørndal: Ola Mosafinn
- Knut Buen: Tradisjonen rundt spelemannen Knut Dahle 1834  1921