Vats Privatskule


- Gunnar Bæra:  Vats Privatskule.  (Hallingdalsbibliografiene 2)
- Møtebok for Vats Privatskule 1961 – 1973
- Møtebok for Lutlaget Nordby skule, Vats 1969 – 1976
- Perm:  Lån
- Perm:  Rekneskapsvedlegg 1963
- Rekneskapsvedlegg 1964
- Omslag 1:  Støtteresolusjonar
- Omslag 2:  Innføring av 9 – årig skule i Ål.  Samla av Amund Gulsvik
- Omslag 3:  Bakgrunnen og oppbygginga.  Historikk, kopi av utskrift og avisinnlegg fram mot 1965, av Ola Ellingsgard.
- Omslag 4:  Ymse:
       ¤ Korrespondanse med norsk kaptein om engelsklærar frå England.
       ¤ Korrespondanse om ny verksemd i skulebygget.
       ¤ Basarbok
       ¤ Fire prospektkort:  Vats Privatskule.
       ¤ 2 avisomtaler
       ¤ ”Avstandskart”
       ¤ 2 lutbrev
- Omslag 5:  Elevlister, folketellinga
- Kjærlaug Pedersen:  Vats Privatskule.  Ei vurdering av grunnane til at bygdefolket i Vats starta eigen skule i 1961.  Oppgåve i  samband med ½ årseining ved Sogndal lærarhøgskule/Skuledirektøren i Buskerud.
- Amund E. Gulsvik:  Privatskulen i Vats.  Etablering og avvikling.  Hovudfagsoppgåve i pedagogikk.
- Korrespondanse 1961 – 1975
- Avisutklypp 1960 – 1975
- Perm 1:  Avisutklypp
- Perm 2:
       ¤ Ola Ellingsgard:  Vats Privatskule.  Bakgrunnen og oppbygginga.  1965.
       ¤ Torleiv Randen:  Korleis lærarjorda i Nordre Vats kom i stand.
       ¤ Utskrift av møtebøker, avisinnlegg, elevstatistikk m.m.
- Perm 3:  Rekneskapsbilag, kopi av skattesetlar m.m.
- Konvolutt med søknader til lærartilsettingar
- Rekneskapsbok med byggerekneskap 1963 – 1965.
- 6  kvitteringsbøker