Opheim skule


-  Rekneskap for filmapparatet ved Opheim skule 1953 – 1954 med referat fra møte om filmapparat, samt 
   innsamlingsliste til filmapparat
- 3 bøker og 19 plansjer med sløydteikningar
- Opheim gamle skule.  Fortalt av Ola Opheimsjorde og nedskrive og teikna av Margit Skrindo.